Talvi – Lintujen talvehtiminen kaupunkialueella

Linnuilla on erilaisia talvenaikaisia selviytymistapoja riippuen siitä ovatko kyseessä paikkalinnut, vaeltajat, lähimuuttajat, vai kaukomuuttajat. Jotkin tiaislajit ja varislinnut keräävät talvivarastoja. Jotkin linnut, kuten varpuset, ovat perinteisesti käyttäneet ihmiseltä saatavilla olevaa ravintoa. Talviruokintoja käyttävät erityisesti paikkalinnut ja jotkin niiden avulla pysyvästi talvehtiviksikin linnuiksi muuttuneet lähimuuttajat kuten talitiainen, sekä myös mustarastas. Lisäksi marjaesiintymien mukana vaeltavat lajit voivat käyttää talviruokintoja ainakin osan talvea. Hyönteissyöjät, kuten västäräkki, muuttavat tavallisesti alueille joissa lämpö ei laske pakkasen puolelle - myös siemeniä syövät peipot jättävät muuton myöhempään.

Talvehtiminen

Tässä osiossa lintujen talvehtimiseen liittyviä asioita: mitä erityiskysymyksiä elinympäristöön liittyy talvehtimisen ja kasvien hoidon kannalta, sekä käytännön vinkkejä talviruokintapaikan perustamiseen ja hoitoon siten että ruokinnan saa kohdistettua haluamilleen linnuille vähillä häiriöillä, ja miten häiriöitä voisi korjata niiden ilmetessä.

Tiaismallin linniunpönttö talvisessa puumaisemassa

Talvehtimisalueet

Kaupunkisuunnittelu

Kuinka paljon kasvillisuuden suunnittelulla on tarjottavissa luonnonmukaista talviruokaa? Marjapensaat...

Puiston hoidon ym. käytännöt

Lisäksi tarkoitus on pohtia puistojen hoitoon liittyviä käytäntöjä. Kuten kaupunkiympäristön suunnittelu vaatii erityishuomiota sen sovittamiseksi linnuille myös käytännön ylläpitoon on lisättävä suunnittelukerros jossa huomioidaan linnut.

Kysymyksiä esim. pensaiden kausileikkaukseen liittyen. Leikkauksen ajoitus kaupungilla ilmeisesti resurssien jaon takia usein syksyisin, vaikka kevät periaatteessa olisi kasvillekin parempi. Voisiko tämän jättää tärkeimmillä talvehtimissijainneilla kevääseen, tarvittaessa vapaaehtoistyöllä? Myös leikkauksen alueittainen porrastus kaipaa lisähuomiota, eli ei koko aluetta kerralla. Voisiko risukasat jäädä ainakin erityisen soveltuvissa luontomaisemmissa paikoissa jättää talven yli, ja kerätä vasta keväällä?

Voisiko teiltä ja kaduilta aurattua lunta kasata aina kun mahdollista muualle kuin pensaisiin?

Talviruokinta

Luotu 2018-12-05 20:56 | Muokattu 2022-04-21 19:49
http://kaupunkilinnut.fi/?id=17