Turvallisuus

Ihmisen muokkaama ympäristö sisältää monia linnuille vaarallisia elementtejä: läpinäkyvää ja heijastavaa lasia, liikennettä, roskia...

Ks. myös esimerkkisivut Arkkitehtuuri II – Lintuturvallisuus, Lasirakentaminen, Lasielementit, sekä Vaaralliset roskat.

Bird-Friendly Building with Glass and Light - voglevarte.ch
Ehkä havainnollisin löytämistäni lintuturvallisen rakentamisen oppaista. Linnuille vaarallisia lasielementtejä ja -rakenteita havainnollisina kuvina (s. 8-), sekä esimerkkejä erottuvuuden lisäämiseksi peruskuvioinneista koristeellisuuteen (s. 15-). (Lisää linkkejä loppupuolella.)
Winter bird-window collisions: mitigation success, risk factors, and implementation challenges
Tutkimuksen suositukset: pahimpien sijaintien vikojen korjaaminen, peiliheijastavan rakentamisen kieltäminen, lintujen (amerikantilhi) ravintona käyttämien puiden pitäminen poissa vaarallisilta ikkunoilta, lintuystävällisen maisemoinnin ja suunnittelun käyttöönotto. (pdf)
BirdSafe
Erilaisista rakennetun ympäristön vaaroista.

Ks. myös Suojapaikat.

Lasirakentaminen

Lasista materiaalina tekee ongelman sen läpinäkyvyys ja heijastukset, joilta itse lasi tulisi tehdä näkyväksi. Heijastavuus on ongelma lähes kaikissa tilanteissa – voi olla vaikeaa ennakoida mitä kaikkea ikkunasta voi eri kulmista heijastua, viherkasvillisuudesta ja taivaasta alkaen. Läpinäkyvyys on ongelma esimerkiksi kulmaikkunoissa, lasikaiteissa ja -käytävissä, sekä silloin jos ikkunan takana on viherkasveja.

"Lintuturvallisissa" laseissa pyritään yleensä minimoimaan kuvioinnin näkyminen ihmiselle, kuvioinnin näkyessä linnuille sen verran että lintu juuri ehtii reagoida välttääkseen kuolettavan törmäyksen.

Kunnostuksessa Javits Center -kokouskeskuksen julkisivuun vaihdettin (paljon) lintuturvallista lasia, suuri viherkatto, energiansäästöominaisuuksia. Törmäykset vähenivät lasin myötä yli 90%, mikä on huikea parannus, mutta täysin turvallisia nämäkään lasit eivät ole - alkutilanne oli erittäin huono. Yleensä puhutaan n. 70% pienemmästä (kuolettavasta) törmäysriskistä.

Esimerkki ikkunoiden muuttamisesta lintuturvallisiksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan puhua aiemmin tavallisten törmäysten loppumisesta kokonaan.

Kaupunkien kasvun ja lasin käytön lisääntymisen myötä lasirakentamisen aiheuttamat ongelmat ovat pahenemassa.

Lasirakentamiseen kuolee paljon enemmän lintuja kuin esim. tuulimyllyihin tai liikenteeseen.

Birds Flying Into Windows? Truths About Birds & Glass Collisions from ABC Experts
Yleistietoa lasitörmäyksistä eri kannoilta.
Birds and Collisions - Golden Gate Audubon Society
Tilastotietoa lintujen törmäyksistä ja linkkejä ohjeisiin tilanteen parantamiseksi.
How many birds are killed by windows? - BBC News
Tilastoista arvioina, mainittu myös kissojen aiheuttamat kuolemat.
Ikäheimo, Emmi (2017): Lintujen ikkunatörmäyskuolemat rengastusaineistoon perustuen. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Ympäristötiede ja -teknologia, 3.7.2017.
Ikkunatörmäyksistä ja niiden jakautumisesta lajeittain.

Erityisesti turvalliseen rakentamiseen keskittyviä sivustoja:

FLAP - Fatal Light Awareness Program
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)
Safe Skies Maryland
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)

Lasiin voidaan yhdistää erilaista teknologiaa:

Lasijulkisivut – esteettistä ja funktionaalista arkkitehtuuria
Lasijulkisivujen mahdollistamat älykkäät ominaisuudet saattavat samalla ratkaista tällä hetkellä tarpeettomasti läpinäkyvien ja heijastavien lasipintojen ongelmia, mutta eivät kaikkialla tai automaattisesti.

Joukkoliikenteen pysäkit

Läpinäkyvät joukkoliikenteen pysäkkejä sijoitetaan lintujen lentoreiteille, puistojen ja viheralueiden reunoille.

Magnitude and correlates of bird collisions at glass bus shelters in an urban landscape
Lintujen törmäyksistä kaupunkialueen läpinäkyviin bussipysäkkeihin.

Meluesteet

Yksi ongelmallinen rakenne ovat meluesteet joissa lasia voidaan suosia maisemoinnin takia.

Etelä-Korealaiseen meluesteeseen tehtiin onnistuneesti näkyvä tarroitus.
Kehä II:n meluaidasta tuli lintujen surmanloukku
Artikkelissa puhutaan väliin jääneesta tilasta johon linnut jäivät ansaan. Itse läpinäkyvyydessä ei ole nähty/todettu ongelmaa.

Parvekkeiden lasitukset

Parvekkeen lasituksella on positiivista vaikutusta sen mm. kestävyydelle, energiansäästölle, ja meluisuudelle. "Megatrendin" ongelmana lintujen kannalta ovat heijastukset, ja läpinäkyvät kulmaikkunoinnit.

Lähes satavuotiaan töölöläistalon kiviseinään puhkaistiin reiät parvekkeille, ja nyt näkymät ovat kuin suoraan Pariisista
Ensimmäinen on perinteisempi parveke ilman lasituksia, mutta sivun loppupuolen esimerkissä käytännössä koko rakennuksen julkisivu muuttui lasiseksi.
Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
Lämpöhävikin kannalta paras ratkaisu on sisäänvedetty parveke, jossa on vain yksi lasiseinä, ja kolme muuta ovat rakennuksen seinien sisällä. Lisäksi aurinkosuojaus. Artikkelissa tätä ei pohdita, mutta molemmat ratkaisut ovat eduksi myös linnuille, varsinkin kun aurinkosuojaus on lasituksen ulkopuolella.

Rakennukset

Rakennusten lintuturvallisuuden parantamiseen on ainakin ulkomailla monia erilaisia ohjelmia. On hyvä huomioida että "lintuturvallisuus" voidaan määritellä melko väljästi, esimerkiksi 50% tai 70% vähenemisenä.

Englanninkielinen esitelmä törmäysvaarojen vähentämiseksi.

Hankkeita:

Bird-Friendly Glass Legislation
Lintuturvallisen rakentamisen sääntelyn kehitys Yhdysvalloissa: olemassaolevista osavaltioiden säädöksistä ja vireillä olevasta julkishallinnon rakennuksia koskevasta Bird-Safe Buildings Act -lakihankkeesta.
Congress may follow architects' lead in constructing bird-safe buildings
Lintuturvallisen rakentamisen lakihanke.

Ohjeita rakennusten ja rakenteiden lintuturvallisuuden parantamiseksi erityisesti lasien suhteen. Kaikki yksittäiset keinot eivät riitä, vaan parempiin tuloksiin pääsee useampia tapoja yhdistelemällä.

Bird-Friendly Building Design (2015). American Bird Conservancy - New York City Audubon.
Huomioita rakennusten lintuturvallisuuteen liittyen: lasi, valo... (pesäpaikkoina mainittu lähinnä viherkatto- ja seinä). Sivulla 47 on esitelty ohje nauhakuviointiin: vaakasuorassa 5 cm välein tai pystysuorassa 10 cm. Sivuilla 24-26 esimerkkejä. Päivitetty 4/2019.
Standards For Bird-Safe Buildings (2011). San Francisco Planning Department.
  • s. 5 himmennetty bussipysäkki. Ks. myös pysäkin erivärinen versio.
  • s. 19-21 kuvioitu ja himmennetty lasi, kulmitettu lasi, uv-lasi, arkkitehtoniset ominaisuudet (räystäät, säleiköt, markiisit), verkotus. (Lisäesimerkkejä säleiköistä. Aivan kaikki sivun esimerkit eivät ole edustavia - niissä on mm. alakerroksissa olevii puistonäkymää heijastavaa ikkunapintaa.)
  • s. 38-39 lintuturvallisuuden tarkistuslista rakennuksen sijainnin (muuttoalue, sumu, veden ja kasvillisuuden läheisyys) ja ominaisuuksien mukaan (lasin määrä, laatu, erottuvuus, onnettomuusalttiit ominaisuudet, valaistus...)
Design Guide: Standards For Bird-Safe Buildings. San Francisco Planning Department.
Kahden sivun tiivistelmä ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista.
Bird-Friendly Best Practices: Glass. City of Toronto.
Bird Safety Measures
City of Oakland - Erilaisia tapoja parantaa lintujen turvallisuutta. Lasien osalta yksi keino on käyttää UV-kuvioitua lasia joka näkyy linnuille, mutta ei ihmisille.
Strategies To Reduce Bird-Building Collision
Toimivien visuaalisten merkkien ominaisuuksia: merkkien väli 5cm pienimmillekin linnuille (mm. hippiäinen, puukiipijä), suurin mahdollinen kontrasti kaikissa valo-olosuhteissa, kuvion paksuus reilusti yli 0.6cm, asennettava ensimmäiselle pinnalle, koko lasipinnan peitto 20m yli korkeimman puun.
LEED Pilot Credit 55: Bird Collision Deterrence

Lasin tyypit vaarallisimmasta vähiten vaaralliseen:

  1. Erittäin heijastava ja/tai täysin läpinäkyvä.
  2. Heijastava tai läpinäkyvä pinta näkyvällä kuvioinnilla (5x10cm).
  3. Heijastava tai läpinäkyvä pinta peitettynä verkolla, luukuilla tai säleiköllä (näkyvä lasi max 5x10cm).
  4. Läpikuultava matta- tai kuvioidulla pinnalla.
  5. Läpinäkymätön pinta.

Julkisivu: lintuturvallinen lasi tai uhka-arvio; Sisävalot: automaattinen tai henkilökunnan sulkeminen; Ulkovalot: Valon suojaus (valo osuu vain kohteeseen eikä valonlähde näy ulkopuolelle); Seuranta

Legislation for Bird-Friendly Buildings
Lintuystävälliseeen rakentamiseen liittyviä ohjelmia Kanadasta ja Yhdysvalloista. (osa listatuista linkeistä vanhentunut - kerään toimivat ylle ja poistan linkin)
NY Bird-Friendly Legislation
Valmisteilla olevaa lainsäädäntöä / NY.

Ei-toimivia (tai ei yksistään toimivia) ratkaisuja.

Muita esimerkkejä

Bird-friendly windows reduce collision deaths at UBC
Esimerkkejä paljaiden ikkunoiden peittämisestä kuvioinneilla, köynnöksillä verkon yhteydessä, varjostimilla.

Kaupalliset tuotteet

Linnuille näkyväksikään tehdyt lasit eivät ole peruste lisätä lasin käyttöä, jota olisi hyvä rajata muillakin tavoilla. Täysin turvallisia laseja ei ole, mutta tilanteesta riippuen ne voivat vähentää törmäyksiä 50-95%.

Stop Birds Hitting Windows
Kuviointeja ja laseja. pdf-esite.

Lintuturvallisina myytäviä laseja:

ORNILUX Brid Protection Glass
UV-lasi.
GlasPro-Bird Safe
UV-lasi.
Pilkington AviSafe
UV-lasi.
Bird Friendly Glass Solution | AviProtek | Walker Glass
Kuvioituja laseja.
Transparent Bird Friendly Glass | AviProtek T | Walker Glass
Bird Friendly Low-e Glass Solution | AviProtek E | Walker Glass
Pioneering glass products that birds can see
UV-kuvioituja laseja.
Bird Safe Glass at the National Aviary
Lintutarhan lasitus päästää läpi valoa ja uv-säteilyä, ja myös jakaa valoa tasaisemmin. Käy myös kasvihuoneisiin. Ks. myös Velour Acid-etched Glass.

Lintuturvallisina myytäviä pintakäsittelyratkaisuja:

Bird Safety Window Film - Solyx
Nauhakalvoja lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi. Eri kuviointeja.
Acopian BirdSavers — Prevents birds from flying into windows
Ikkunan eteen tasaisin välein sijoitetut langat lintujen ikkunatörmäysten ehkäisemiseksi.
Prevent Birds Hitting Windows | CollidEscape
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.
ABC Bird Tape | American Bird Conservancy
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.
Feather Friendly®
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.

Keinovalo

Tarpeeton valo voi harhauttaa linnut alueelle joka ei ole niille turvallinen.

Artificial Light at Night (ALAN) Research Literature Database
Tietokanta keinovaloa käsittelevistä tutkimuksista. Esim. haku sanalla "bird".
Want to save millions of migratory birds? Turn off your outdoor lights in spring and fall
Best Practices for Effective Lighting. City of Toronto.
(tarkistamatta oliko lintunäkökulma tässä esillä)
Bird Friendly Development Guideliness. City of Toronto.
Lasista ja valaisemisesta.
Artificial Lighting Guidance - Buildings, planning and development - Bat Conservation Trust
Lepakot huomioiva valaistusohje

Melu

Rakettien välke yhdistyy meluun ilotulituksissa, joita järjestetään muulloinkin kuin uutena vuotena. Talvella lisäuhkana on energianhukka pakkasilla.

Ilotulituksen ääniä sisältä äänitettynä 1.5 km tapahtumapaikalta 20.7.2019 n. klo 23.

Muita aiheita (luonnos)

Liikenne / tilan jakaminen / esteettömyys

Tilan jakamisen ongelmatilanteita ja ratkaisuja

Roskat

Kissat ja koirat

"Koirat saattavat ajaa emon ja poikaset erilleen, mikä voi lopulta johtaa poikasen/poikasten kuolemaan -- on arvioitu kotikissojen olevan suurin ihmisen aiheuttama lajien tappaja (Yhdysvalloissa vuosittain 1,4-3,7 miljardia lintua ja 6,9-20,7 miljardia pikkunisäkästä) jättäen taakseen niinkin merkittävän tekijän, kuin elinympäristöjen kutistumisen."

Luotu 2019-02-05 11:49 | Muokattu 2019-09-14 21:59
http://kaupunkilinnut.fi/?id=44