Kaupunki – Ihminen ja ympäristö

Kaupunkisuunnittelussa usein painotetaan usein erilaisia toimintoja ja toimintaa. Luonto- ja viherympäristöjenkin suhteen puhutaan virikkeistä ja virkistäytymisestä. Arjen kannalta ihmiset saattavat kuitenkin tarvita myös rauhoittumistilaa. Rauhoittumista on myös muun kuin ihmisten ankarasti säätelemien elämänmuotojen läsnäolo. Luonnon elämään liittyvä aktiviteetti taas voi olla siitä huolehtiminen. Ihmisen vaikutus alkaa näkyä jo kaikkialla luonnossa, ymmärrettävästi kaupungeissa. Vaikka luonto tarvitsee omaa tilaa, se tarvitsee myös erityistä huomiota.

Tässä osiossa ihmiseen ja itse kaupunkiin liittyviä asioita: kaupungin kehittämistä, ja siinä elämistä.

Sivusto pyrkii tuomaan esiin luonnoneläinten elämän kommunikatiivisia ja vuorovaikutteisia suhteita. Myös kaupunkiympäristö tulisi suunnitella tästä näkökulmasta. Ihmisten ja eläinten suhteen toimiva perusta taas ei ole hölmö luottamus tai viihde, vaan sen ymmärtäminen mitkä asiat (ihmisen omassakin olemuksessa) ovat hälyttäviä, ja millä tavalla. Videossa mustarastaiden voi nähdä merkitsevän kameran kuva-alan, ja pyöräliikenteen kulkupaikan.

Luontoajattelua käsittelevällä sivulla joitakin ajatuksia luontosuhteesta jaetussa kaupunkitilassa.

Ihmisellä on mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaansa ensisijaisesti merkityksellisen luontosuhteen ylläpitämiseen. Nyt nämä liikevoimat pumppaavat tyhjää. Sivuston perimmäisenä tarkoituksena on yksipuolisen teknologistumisen, kuluttamisen, medikalisoitumisen ja saalistamisen sijaan tukea ja mahdollistaa merkityksellistä elämää luontoyhteydessä, joka alkaa omasta elämänpiiristä.

Voit lukea filosofisempia tekstejäni myös kotisivuiltani esim. avainsanalla ympäristö. Tämä kaupunkilintusivusto on käytännön sovellus, kun taas kotisivuillani etsin vapaamman työpöydän muodossa oikeaa taustaa.

Kaupunkisuunnittelu käsittelee vihersuunnittelua ja suunnittelua eläimille.

Analyyttisella ja pelkistävällä ympäristönsuunnittelulla elementtien arkkitehtuurina voidaan pyrkiä rakenne-elementtien erottuvuuteen ja "näyttävyyteen", usein lähinnä visuaalisesti tai muuten hajottavasti, joka toki saa aikaan elävääkin liikettä. Kuitenkin eläimet huomioiva ympäristönsuunnittelu vaatii herkkyyttä ja havainnointikykyä muullekin kuin saalistamiseen perustuvalle hallintaotteelle, joka ei välttämättä ole mielekkäin tapa tarkastella luontoa vaikka se ravintoketjuajattelussa johtavaksi periaatteeksi nostetaan. Se on kuitenkin samalla kaikkein olennaisin nykyihmisen sielunmaisemaa selviytymiseen latistava tekijä, joka oikeuttaa vääriä asioita. Se on asia joka on tiedostettava, mutta se ei ole asia johon tulee jäädä vangiksi. Ihmisen vapaus tässä ei siis ole mielihyvää tai elämyksiä, vaan elävän merkityksellisyyden rakentamista, jota ei voi ottaa haltuun.

Esimerkiksi lasirakentaminen luontoympäristöön on ongelmallinen ilmiö. Visuaalinen illuusio on ansoittumisen aiheuttamaa hajaannusta, josta ihminen on sallinut itselleen ylellisyyden nauttia. Luontoa huomioiva estetiikka voi kieltäytyä näistä ratkaisuista ymmärtäessään niitä kannattelevan vihan, välinpitämättömyyden tai halveksunnan. Kuinka paljon luontoa ylipäänsä voi vihata?

Hankkeet-alaosioon on kerätty joitakin tähän sivustoon tukeutuen ajamiani asioita.

Olen myös sijoittanut Helsingin kaupungin puistoalueille ja yksityisille tonteille yli sata linnunpönttöä vuosina 2015-2018. Parikymmentä ensimmäistä näistä oli vanhojen lahoavien pönttöjen korvaamiseksi, sittemmin olen laittanut pönttöjä enimmäkseen uusiin paikkoihin. Pöntöistä suurin osa on kantakaupungissa. Kaikista pöntöistä lähes puolet on tiaiskoon yleispönttöjä. Tämän lisäksi on myös erilaisia pönttöjä pienemmille tiaisille, kottaraisille, tervapääskyille, pikkuvarpusille, puukiipijöille, harmaasiepolle ja punarinnalle.

Luokka:
Luotu 2019-01-17 21:27 | Muokattu 2023-01-13 14:16
http://kaupunkilinnut.fi/?id=35