Kaupunki

Tässä osiossa ihmiseen ja itse kaupunkiin liittyviä asioita: kaupungin kehittämistä, ja siinä elämistä.

Heinäsorsa kaiteella

Luontoajattelua käsittelevällä sivulla joitakin ajatuksia luontosuhteesta jaetussa kaupunkitilassa.

Ihmisellä on mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaansa ensisijaisesti merkityksellisen luontosuhteen ylläpitämiseen. Nyt nämä liikevoimat pumppaavat tyhjää. Sivuston perimmäisenä tarkoituksena on yksipuolisen teknologistumisen, kuluttamisen, medikalisoitumisen ja saalistamisen sijaan tukea ja mahdollistaa merkityksellistä elämää luontoyhteydessä, joka alkaa omasta elämänpiiristä.

Kaupunkisuunnittelu käsittelee vihersuunnittelua ja suunnittelua eläimille.

Analyyttisella ja pelkistävällä ympäristönsuunnittelulla elementtien arkkitehtuurina voidaan pyrkiä rakenne-elementtien erottuvuuteen ja "näyttävyyteen", usein lähinnä visuaalisesti tai muuten hajottavasti, joka toki saa aikaan elävääkin liikettä. Kuitenkin eläimet huomioiva ympäristönsuunnittelu vaatii herkkyyttä ja havainnointikykyä muullekin kuin saalistamiseen perustuvalle hallintaotteelle, joka ei välttämättä ole mielekkäin tapa tarkastella luontoa vaikka se ravintoketjuajattelussa johtavaksi periaatteeksi nostetaan. Se on kuitenkin samalla kaikkein olennaisin nykyihmisen sielunmaisemaa selviytymiseen latistava tekijä, joka oikeuttaa vääriä asioita. Se on asia joka on tiedostettava, mutta se ei ole asia johon tulee jäädä vangiksi. Ihmisen vapaus tässä ei siis ole mielihyvää tai elämyksiä, vaan elävän merkityksellisyyden rakentamista, jota ei voi ottaa haltuun.

Hankkeet-alaosioon on kerätty joitakin tähän sivustoon tukeutuen ajamiani asioita.

Olen myös sijoittanut Helsingin kaupungin puistoalueille ja yksityisille tonteille yli sata linnunpönttöä vuosina 2015-2018. Parikymmentä ensimmäistä näistä oli vanhojen lahoavien pönttöjen korvaamiseksi, sittemmin olen laittanut pönttöjä enimmäkseen uusiin paikkoihin. Pöntöistä suurin osa on kantakaupungissa. Kaikista pöntöistä lähes puolet on tiaiskoon yleispönttöjä. Tämän lisäksi on myös erilaisia pönttöjä pienemmille tiaisille, kottaraisille, tervapääskyille, pikkuvarpusille, puukiipijöille, harmaasiepolle ja punarinnalle.

Luokka:
Luotu 2019-01-17 21:27 | Muokattu 2019-02-09 19:26
http://kaupunkilinnut.fi/?id=35