Varpunen

Varpunen määriteltiin Suomessa erittäin uhanalaiseksi vuoden 2019 Punaisessa kirjassa. Tämänhetkisestä suojelustatuksestakin riippumatta varpunen on sopiva laji (yhdessä tervapääskyn kanssa) linnut (tai ympäristön ylipäänsä) huomioivan ympäristösuunnittelun lähtökohdaksi.

Pesäpaikkauskollisuus

Kaikki lintujen pesäpaikat ovat suojeltuja pesintäaikana. Tämän lisäksi EU:n lintudirektiivi suojaa pesäpaikkauskollisia lajeja myös pesintäajan ulkopuolella. Tällaiseksi lajiksi katsotaan ELY-keskuksen mukaan esimerkiksi tervapääsky, mutta ei esimerkiksi varpusta.

(Odotan saavani tarkennuksen asian perusteluihin ja korjaan myöhemmin allaolevan lähinnä arvailuun perustuvan yrityksen avata asiaa.)

Kuitenkin varpunen on pesäpaikkauskollinen laji siten että yhdyskunnat säilyvät vakituisilla pesäpaikoilla siinäkin tapauksessa että tietyt yksilöt eivät pääsääntöisesti samoissa pesäpaikoissa pesisi (mikäli tämä on em. tulkinnan peruste), ja samoja pesäpaikkoja lajina käytetään vuodesta toiseen.

Uskon myös että yksilöiden välillä voi olla eroja. Varpunen on myös voinut ihmisen lähellä oppia tällaisen käyttäytymismallin (tilastollisesti).

Varpusten kohdalla pesäpaikkauskollisuutta olisi tulkittava väljemmin, siten että lähtökohtaisesti pesäpaikat ja yhdyskunnat tavalla tai toisella säilyvät, vaikka yksittäistä pesäpaikkaa ei juuri tietyssä paikassa "voida" säilyttää. Mikäli jonkin lajin elinympäristöjä suojellaan, on suojeltava sen kaikkia olennaisia elementtejä.

Pesäpaikkauskollisuus on nähtävillä myös varpusen ja pikkuvarpusen välillä siten että jos ympäristössä ei tapahdu muutoksia, tietyt pesäpaikat säilyvät pikkuvarpusilla, ja toiset varpusilla. Vastaavasti remonttien yhteydessä vahvan yhdyskunnan rakennuspesäpaikat menettäneet varpuset ovat ottaneet pikkuvarpusten käyttämiä pesäpaikkoja välittömästä lähiympäristöstä itselleen.

Eli hyvin vahvasti ympäristölleen uskollisia varpuset juuri lajina ovat. Käsitteellistykset joita asian tulkinnassa käytetään ovat väärällä tavalla yksilöpainotteisia tämän yhdyskuntalajin suhteen, ja kuitenkin puhe on kaiken aikaa lajista.

Luokka: »
Luotu 2024-03-09 13:03 | Muokattu 2024-03-24 21:21
http://kaupunkilinnut.fi/?id=106