Esimerkki B5: Arkkitehtuuri I – Linnuille sopivia pesäpaikkoja

Rakenne-elementti-ideoita lintujen pesintöjen arkkitehtoniseksi sovittamiseksi rakennuksiin. Perusajatuksena on poimia olemassaolevia elementtejä ja niiden estetiikka, ja sovittaa niiden pohjalta tapoja pesäpaikkojen lisäämiseksi arkkitehtuuriin. Ratkaisun ei tarvitse täydellisesti jäljitellä arkkitehtonista mallia, vaan se voi myös viitata siihen (muistuttaa tätä).

(Täydentyy vähitellen.)

Historia

Ottomaanien arkkitehtuurista löytyy myös historiallisia esimerkkejä tarkoituksellisten arkkitehtonisten ja koristeellisten elementtien sisällyttämisestä rakennuksiin.

Elaborate Birdhouses Resembling Miniature Palaces Built in Ottoman-Era Turkey
Historiallisia pesäpönttöjä Istanbulin rakennuksissa 1400-1800-luvuilta.
Incredibly Elaborate Birdhouses of Ottoman Architecture
Hiukan enemmän Ottomaanien rakennusten linnunpönttöihin liittyvästä arkkitehtuurista ja kulttuurista.

Euroopassa joidenkin koristeellisten ja koloja sisältävien kapiteelien osalta mieleen tulee onko niissäkin ollut tällaista tietoista tarkoitusta, mutta tästä minulla ei ole tietoa.

Myös historiallisiin rakennuksiin on mahdollista suunnitella arkkitehtuuriin yhteensopivia ratkaisuja pesäpaikoille esimerkiksi kunnostuksissa uhattujen pesäpaikkojen korvaamiseksi.

Inspirational Swift boxes in Segovia
Historiallisen rakennuksen remontissa jokaisen parvekkeen alle tehtiin arkkitehdin suunnittelemana kaksi pesäpaikkaa, sekä lisää katolle.

Vesikatto

Tiilikaton reunaa
Vesikatto tai sen reuna voivat sisältää tyylillisiä suurempia koloja jotka mahdollistavat pesinnän.

Mikäli kattorakenteet halutaan suojata, pesäpaikan voi toteuttaa katon reunan alle asetettavalla suojalla joka sisältää pesäpaikan. Ks. Monier Vogelvide.

Korniisi

Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan rakennuksen julkisivua
Koristeellinen korniisi eli tässä räystään alla säännöllisin väliajoin esiintyvä laatikkomainen elementti olisi toteutettavissa siten että ainakin osassa olisi pesälaatikko. Vrt. esim. esimerkkikuva pesälaatikolle Swift Nest Box No. 17B.
Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan rakennuksen julkisivua
Tämän rakennuksen korniisi on itsessään pesintälaatikon kokoluokkaa.

(Erilaisia korniiseja ks. esim. EDON Cornices.)

Ensimmäisessä kuvassa mahdollisesti myös alempi pylväsrivielementti voi soveltua pesintään jos niissä voi liikkua (eivät esim. liian liukkaat), niiden takana tai väleissä on riittävästi tilaa, ja siitä löytyy perusta jonka päälle pesätarvikkeet voi laittaa - pilarien takana voisi ehkä olla näkymätön lisätaso.

Ilmanottoaukko (mallina)

Myös ilmanottoaukot ja niiden sijoittelu voivat olla esteettinen elementti. Ne myös ovat perinteinen pesäpaikka linnuille, mutta usein tämä vaatii niitä peittävän säleikön rikkoutumista vaikka ne olisivat poistettu alkuperäisestä käytöstä.

Rivi ilmanottoaukkoja rakennuksen seinän yläreunassa
Rivi ilmanottoaukkoja rakennuksen seinän yläreunassa. Tyylillisesti ratkaisumalli soveltuisi myös pesäpaikkojen lisäämiseen.
Rivi ilmanottoaukkoja rakennuksen seinän yläreunassa
Pyöreitä ilmanottoaukkoja hiukan harvemmassa.

Joissakin uusimmissa rakennuksissa näkyy yläreunassa räystään alla pyöreitä ilmanottoaukkoja. Vanhaa arkkitehtuuria vastaava sijainti olisi palkisto: friisi tai arkkitraavi. Ilmanottoaukot voivat sijaita myös kerroksittain muissa kohdin seinää. Vastaavalla tavalla voi lisätä lintuja varten rakenteisiin sijoitettujen pesälaatikoiden lentoaukkoja.

Ks. myös kuvat Kruunuvuorenranta Gunillantie 22, ja Kuninkaantammi.

Kapiteeli

Kansalliskirjaston koristeellinen kapiteeli
Koristeellisimmissa pylväsjärjestelmissä kapiteelin koristekuviointeihin sisältyy syvennyksiä ja koloja, joista osa soveltuu pesintäkäyttöön.

Yritän etsiä vielä nykyaikaisesta arkkitehtuurista jonkin tätä muistuttavan pelkistetyn elementin, jota voisi soveltaa pesäpaikkana.

Syvennys (+köynnös)

Syvennys tiiliseinässä
Köynnös seinässä olevan hyllymäisen syvennyksen edessä tekee siitä erityisen soveltuvan pesäpaikan varpusille. Mahdollisesti tämä matala kapea taso köynnökseen yhdistettynä on pesinnälle riittävä. (Tässä tiiliseinän yläosa muistuttaa rakenteeltaan vanhan arkkitehtuurin palkistoa, ja mainittu syvennys esimerkiksi kapiteelin tai arkkitraavin yläreunaa.)

Esimerkki pesintäkäytössä olevasta syvennyksen ja köynnöksen yhdistelmästä.

Luotu 2019-03-17 17:20 | Muokattu 2019-12-05 23:05
http://kaupunkilinnut.fi/?id=53