Ongelmat ruokinnalla (luonnos)

Erityishuomioita jotka on tarkoitettu avaamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ongelmatilanteisiin ruokinnoilla. Sivu ei ole tarkoitettu yksiselitteisiksi ja yleispäteviksi ohjeiksi, vaan yritys avata joitakin ongelmallisimpia tilanteita.

Toiminta jaetussa tilassa voi synnyttää tai tuoda esiin yllättäviä ongelmia. Tavallisista brutaaleista ihmisten ajattelun sumpuista pitäisi kuitenkin päästä eteenpäin: kuten lintujen ruokinnan tulkitseminen jätehuollon kautta... Käytäntöjä on toki hyvä kehittää. Suurin osa ongelmista syntyy siitä että ihmiset (kuka tahansa osapuoli) lähestyvät asiaa koirien ja muiden lemmikkien (sumppuuntuminen) sekä karjatalouden (kesyttely) ja metsästyksen (houkuttelu) käytäntöjen kautta, mutta toki myös (teknisesti) vääristä ratkaisuista.

Ongelmatilanteista ja niiden arvioinnista ks. myös:

Ympäristölle häiriötön organisointi

Ruokinnat tulisi toteuttaa siten että ne ovat tarkoituksenmukaisia, ja pitävät poissa ainakin jyrsijät. Jos alueella on jo ennestään jyrsijöitä, ne löytävät aina jotain pientä liikkuakseen myös ruokinta-alueella, mikä tuo ne lähinnä näkyviin. Ongelmaa voi hoitaa tarjoamalla tällaisissa sijainneissa ruokaa josta jää vähän tähteitä ympäristöön, kuten talipallot tai rasvasiemenseos 6mm verkon ruokintalaitteessa - tai sitten maapähkinät ja ehkä auringonkukansiemenetkin murskattuna - ei missään tapauksessa kovia ja kokonaisia maapähkinöitä. Lisäksi on hyvä pimeän tultua harjata alue ja poistaa likainen maa-aines.

Ihmisillä on myös eri näkemyksiä ruokinnan kohdentamisesta, jolloin ruokintaan tottuneet varislinnut, lokit, pulut ja oravat valtaavat elinpiiristään helposti muitakin ruokintoja, mikä on ratkaistava hyvin suojatuilla ruokintalaitteilla.

Ruokintaratkaisut joilla ruokinta kohdentuu juuri halutuille linnuille on toteutettava siten että ne myös pääsevät turvallisesti ruokintalaitteille - esim. tiaiset, pikkuvarpuset ja viherpeipot kelpuuttavat lähes minkä tahansa ruokintalaitteen, varpunen voi toisinaan olla valikoivampi, ja mustarastaalle voi olla vaikea turvata pääsyä siten että myös varikset eivät pääse. Jos tilaa on 5x10cm verkosta tilavasti tehty suoja aitaus pitää isommat linnut poissa (mutta altistaa tähteet esim. hiirille) - toinen ratkaisu voivat olla löysästi kiinnitetyt ja riittävän ohuet orret, kuitenkin siten että ne eivät ole linnuille vaaralliset. Myös maaruokintaa voi käyttää täydentävästi, mutta silloin ruoan määrä on mitoitettava siten että se tulee käytettyä kokonaan ilman ylimääräisiä vieraita, käytännössä kerta-annos, ja myös maanpinnan puhtauteen on kiinnitettävä hiukan erityishuomiota.

Ihmisten väliset konfliktit

Tarpeetonta tilan haltuunottoa ja häiriötä kannattaa välttää, koska ihmiset saattavat tämän myötä suhtautua negatiivisesti esimerkiksi pesäpaikkojen tarjoamiseen linnuille alueella, oli se oikein tai ei. Tässä asiassa täytyy käyttää harkintaa ja käydä keskustelua (mikä sen sävy onkin). Usein ihmisten negatiivinen suhtautuminen perustuu kokemuksiin huolettomasta toiminnasta jota ei mitenkään voi kannattaa, vaikka sille olisi nähtävissä jokin ymmärrettävä funktio. Voiko yleisiä kieltoja kuitenkaan asettaa hölmöilyjen takia? Päähänpinttymiin perustuva ruokintojen täysi kieltäminen ei osu asiassa olennaiseen, koska linnunruokinnat pystyy järjestämään ilman olennaista häiriötä, kun paikka ja toimintatavat ovat sopivat. (Huomattava osa ongelmista kasautuu juuri hätiköidyn kieltelemisen takia, joka painostaa tarpeettomasti, eikä edes yritä kehittää ympäristöä ja parempia toimintamalleja.) Liian suuri määrä lintuja esimerkiksi umpikorttelimaisen kerrostalon sisäpihalla voi kuitenkin olla huono asia lintujenkin kannalta - tämän voi ratkaista siirtämällä ruokinta lähimpään puistoon tai metsäalueen reunaan jos se on sallittu ja jos se on lintujen käyttämä paikka muutenkin, tai laittamalla ruokinta myös sinne jolloin määrä jakaantuu.

On myös huomioitava että kyse on kuitenkin elävästä luonnosta, jolloin eri lajien - ns. "ei-toivottujenkin" - liikkumista tapahtuu. Oikeanlainen suunnittelu jättää tälle kohtuullisen liikkumatilan ilman että ilmapiiri (kohtuuttomasti) kärjistyy. Kun samassa julkisessa sijainnissa tehdään aivan eri asioita ristiriitojen syntymistä ei silti täysin voi välttää. Joka tapauksessa osa ihmisten negatiivisesta palautteesta perustuu tietämättömyyteen ja helppoihin opittuihin väittämiin, osa häiriköintiin ilman tarkoitusta tai muuhun tarkoitushakuiseen ympäristön vainoiluun, tai vallankäyttöön jonka varsinainen tarkoitus on ylläpitää omaksi eduksi koettu maksimaalisen hallinnan ilmapiiri - kaiken lisäksi koko kärhämää saattaa ylläpitää joku aivan ulkopuolinen taho. Kyse on silloin tilanteen arvioinnista, onko ruokinnalle hyväksi katsottu paikka todella sitä (myös läsnäolevat ihmiset kuuluvat siihen), tai onko se välttämätön. Jos on, silloin keskustelua täytyy käydä ja ratkaisuja kehittää koko toimintakulttuurin edistämiseksi. Siihen tarpeeseen myös tämä sivusto yrittää vastata. Joka tapauksessa tärkeintä on saada ruokintojen ympärillä esiintyvä aggressio ratkaistuksi tai rajatuksi, vaikka varsinainen yhteisymmärrys ei olisi mahdollista, mikä aggression varsinainen syy sitten onkin.

Kieltoalueet

Mitä ruokintakieltoihin tulee, niitä voisi varsinkin isommissa puistoissa kohdistaa rajatumpiin alueisiin ja kertoa tämä alue myös kyltissä. Lisäksi varsinainen peruste olisi hyvä olla näkyvissä, eli halutaanko esim. lasten leikkialuetta, lähialueen kiinteistöjä tai jotain muuta suojata toiminnan yhteensopimattoman päällekkäisyyden aiheuttamilta ongelmatilanteilta, joita olisi voinut huomioida myös itse alueen suunnittelussa.

Lisäksi on hyvä huomata että itse kielto saattaa olla erittäin epäterveen ilmapiirin ylläpitämistä, ja se että mahdolliset ongelmat syntyvät yleensä täysin piittaamattomasta toiminnasta, joka voi myös liittyä aivan muuhun kuin esim. pienempien lintujen talviruokintaan.

Osa koetuista ongelmista joka tapauksessa johtuu suoraan ristiriidoista ihmisten elämäntavoissa. Täällähän esimerkiksi syödään lintuja, ja vieläpä syötetään toisille eläimille - ja jollain rotalla tai variksella saattaa hyvinkin olla intressi siihen asiaan. Ei ole välttämättä oikein jalkauttaa näin omavaltaista ihmistodellisuutta yksisuuntaisena normina, ilman että se tiedostaa mahdollisesti itse aiheuttaneensa koko ongelman.

Luotu 2018-12-12 08:59 | Muokattu 2019-08-08 14:08
http://kaupunkilinnut.fi/?id=20