Esimerkki C5: Työkäytännöt

Monet työkäytännöt perustuvat hyötykäytön ajatteluun tehokkuudesta. Käytännössä tällainen työtapa tulkitsee tilanteen liian suppeasti, ja jättää jälkeensä erilaisia ongelmia jotka kumoavat sen mitä se tehokkuuspyrkimyksellään ehkä saavutti. Laskettu tehokkuus ei välttämättä varsinaisesti hoida ympäristöä vaan nostattaa tavalla tai toiselle paikalle aggressiota ja saalistavuutta, joka puolestaan voidaan muussa yhteydessä kokea "ongelmana".

Ympäristön muokkaus voi vaikuttaa siihen monilla tavoin. Kalalokkeja työkoneen ympärillä aiemmin varpuslintujen suosimassa tienvarsiympäristössä.

Osa esimerkeistä liittyy erityisesti talvehtimiseen ja talvehtimisalueisiin, osa elinympäristöihin yleensä.

Pensaiden leikkaus talvella

Jos pensaat leikataan syksyllä tai talven alla, risukasat voi jättää paikalle ainakin talven yli, joissain tilanteissa pidemmäksikin aikaa.

Varpuset leikattujen pensaiden oksista rakentuvalla kasalla
Esimerkiksi varpuset viihtyvät leikatuista pensaista muodostuvissa risukasoissa. Ne ovat tiiviitä ja suojaisia.

Lumenajo pensaisiin

Pensaaseen ajettua lunta
Lumet ajetaan Helsingin keskustassa useissa paikoissa tarpeettomasti pensaisiin vaikka sivussa on reilusti tyhjää tilaa jota myös käytetään lumen kasaamiseen. Tällä viedään tarpeettomasti elinympäristöä ja siihen jätetään aggression merkki.
Pensaaseen ajettua lunta
Tämä tehdään myös siten että pensaita rikotaan. Joissakin tapauksissa lumikinos tukkii totutun suojaisen reitin alueilta joissa suojaavia pensaita on niukasti, ja suojaisasta reitistä tuleekin pakotilanteessa umpikuja.
Pensaalle ajettua lunta
Talven ehkä viimeisen, jo merkityksettömän lumikuorman liikesuunta on hyvin nähtävissä. Sen ilmeisesti tosiaan pitää osua lintujen yksinäiseen suojapensaaseen.
Pensaaseen ajettua lunta on poistettu siten että osa pensaasta on lähetenyt mukana
Tämä pensas on ensin talven aikana ajettu täyteen lunta, sitten osa pensaasta on talven lopussa ajettu lumen kanssa syrjemmälle toiseen pensaaseen.
Pensas johon on ajettu lunta ja heitetty rakennustyömaan roskia
Pensas johon on ajettu lunta ja heitetty rakennustyömaan roskia.

Pensaiden leikkaus

Keväällä leikattu pensas on lintujen talvehtimiseen liian harvakasvuinen seuraavana talvena
Pensaat leikataan Helsingissä usein talven alla, jolloin ne ovat yhden ylimääräisen talven pois talvehtimiskäytöstä. Leikkauksen jälkeen ruusupensaalla menee kaksi kesää ennen kuin siitä on suurta hyötyä elinympäristönä. Vaikka se kasvaakin korkeutta ensimmäisenä vuotena nopeasti ja sille löytyy pian jonkinlaista käyttöä niin kauan kuin siinä on lehtiä, vasta toisena kesänä ruusupensas alkaa haaroittua ja siitä tulee riittävän tiivis talvehtimista varten. Jollakin alueella pensaita voidaan leikata porrastetusti, mutta silloinkin kierrossa edellisen vuoden leikkaus ei vielä välttämättä riitä talvehtimiseen.

Puiden harvennus

Nuorta oksakasvustoa poistettu puun alaosasta
Kun puuta harvennetaan poistamalla oksia, se tehdään ensisijaisesti puun kunnosta huolehtimiseksi. Tämän lisäksi kuitenkin huomattava osa poistetaan "kosmeettisista syistä". Tämä supistaa ja yksipuolistaa lintujen elinpiiriä. Työn varsinaisten perusteiden lisäksi mukana on siis aina jokin "estetiikka", ja tämä osuus on usein tahtomattaan tai tahallisesti olennaisesti aggressiota.

Kasvien sidonta

Puutarhurit eivät aina huomioi että heidän istuttamansa kasvit tulevat osaksi lintujen elinympäristöä. Vaaraksi voivat muodostua esimerkiksi löystyneet ja irronneet sidontalangat.

Köynnöksen tyven sidontalankoja
Köynnöksen kasvua on tuettu sidontanaruilla, jotka on tässä kiinnitetty tukevasti. Langat voivat kuitenkin löystyä ja katketa jolloin niistä voi muodostua vaarallisia. Tässä suhteessa metalliset langat ovat ongelmattomampia.

Työmaat

Rakennustyömaan parakki Kaisaniemen puistossa
Kolmikerroksinen työmaaparakki keskellä lintujen elinympäristöä. Lasi-ikkunoista voi olla näkyvyys läpi asti, ja ne ovat heijastavia. Kuvassa alimmissa kerroksissa on metalliristikot ja verhoja ikkunoiden sisäpuolella, jotka lisäävät hiukan erottuvuutta. Niiden parempi sijainti olisi kuitenkin ikkunoiden ulkopuolella. Lisäksi kolmannen kerroksen ikkunat näyttävät täysin paljailta.
Luotu 2019-01-14 19:05 | Muokattu 2019-12-11 14:22
http://kaupunkilinnut.fi/?id=31