Kaupunkisuunnittelu

Lintujen (ja eläinten ylipäänsä) huomioiminen kaupunkisuunnittelussa saattaa kuulostaa suureelliselta projektilta, mutta lopulta kyse on aika pienistä yksityiskohdista - mutta kylläkin siitä että ne tosiaan huomioidaan.

Kymmenet hirvet ajautuivat epätoivoiseen tilanteeseen – pyrkivät vimmatusti riista-aidan läpi
Katastrofaaliset suunnitteluvirheet eivät jää huomaamatta.

Tilan käyttö

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021
Pysäkin katos jalkakäytävällä
Logistinen sumppu (hautaustoimistoa vastapäätä) jonka kautta ihmiset ahtautuvat viherympäristön viereisen metalliaidan ja lasisen pysäkin välisestä jalkakäytävän kaventumasta. Toisella puolella vielä raitiovaunun sähköjohtoja kannatteleva metallitolppa, josta myös autoilijat voivat todeta nopeutensa. Aidan takana näkymättömissä turistikierrospelin kyltti. Pysäkkiin pitää tietysti saada myös mainos sisälle ja ulos.

Vihersuunnittelu

Erilaisia vihertämishankkeita (viheralueiden ja -elementtien lisäämistä) kaupunkisuunnittelussa jo esiintyy, ja hiilinielujen lisäämisen myötä se on houkuttelevampaa, vaikkakin esimerkiksi lintuja hyödyttävillä viherkatoilla ja -puutarhoilla on tähän pienempi positiivinen vaikutus. Muitakin lintuja hyödyttäviä ratkaisuja toki on.

Hiilinielujen laskeminen tosin saattaa kääntyä monimuotoisuuden tappioksi, ja tästä syystä esitän mieluummin kokonaisvaltaisempaa ajattelun muutosta jota ei enää säätele pitkäkestoisetkaan oman edun hyötylaskelmat. Tässä ajattelussa hyötyjen laskeminen jossain määrin ohitetaan ja käytännössä ylitetään sillä että se on suoraan kulutusta vähentävää.

Eläinten huomioonottaminen

Kaupunkisuunnitteluun tulisi lisätä yksi uusi suunnittelukerros, jossa yksinkertaisimmillaan lopuksi (jos ei jo aluksi) hienosäädetään suunnitelma siten että kasvillisuuden lisäksi eläimet huomiodaan.

Tämän pitäisi olla esimerkiksi Helsingin viherkattolinjauksen veroinen suunnitteluperiaate, ei siis niinkään "vetovoiman" tai muun sellaisen vuoksi, vaan elämän arvon itsensä takia.

Joitakin esimerkkejä elinympäristön osalta asioissa joita ei nyt riittävästi huomioida:

  • pienemmilläkin linnuilla on pääsy vedelle ja isompien poikasilla varmempi pääsy sieltä myös pois - kaltevia pintoja vesiltaisiin ja rannoille
  • vaikka puistoilla on hyvä olla erilaisia profiileja, jokaisessa puistossa tulisi olla hiukan ylimääräistä suojaisuutta, eli ei liian niukkoja pensaita
  • vapaammin kasvavaa kasvillisuutta...
  • turvallisuus lasirakentamisessa

Mutta tämän lisäksi myös mm. pesäpaikkoja sekä talvehtimispaikkojen huomioiminen työkäytännöissä, siten että ihmisten ja luonnoneläinten vuorovaikutus pysyy mahdollisimman ongelmattomana kiristämättä tarpeettomia jännitteitä. Staattisen rakenteen lisäksi siis myös ylläpitokäytännöt tulisi suunnitella tätä tukeviksi.

Ympäristö tulisi suunnitella myös siten että luonnollista talviravintoa riittää mahdollisimman paljon. Kaikkea tarvetta tämä ei täytä, joten sen lisäksi voisi ehkä olla sujuvasti organisoituja yhteistoiminnallisia ruokintaratkaisuja, tai opastusta miten sellaista ylläpidetään itsenäisesti.

  • Ks. muut sivuston osiot: lajit, pesäpaikat, elinympäristö, talvehtiminen...

Animal-Aided Design

Systemaattisempi eläimistä lähtevä kaupunkisuunnittelun konsepti:

AAD - Animal-Aided Design
Studio Animal-Aided Design -kotisivut.
Weisser, Wolfgang W. & Hauck, Thomas E. (2017): Animal-Aided Design – using a species' life-cycle to improve open space planning and conservation in cities and elsewhere
Englanninkielinen artikkeli.
Hauck, Thomas E. & Weisser, Wolfgang W. (2016): AAD Animal-Aided Design
Saksankielinen 100-sivuinen esite.
Animal-Aided Design: planning for people and animals
Tiivistelmä projektista ja yhteyshenkilöt.
Animal-Aided Design In The Living Environment (2022)
Esimerkkejä käytännön hankkeista.
CREATURE COMFORTS
Käytännön toteutuksia ja kokemuksia.

Tässä systemaattisessa suunnittelumallissa tietyt eläinlajit ovat suunnittelun lähtökohta, mutta huomiota vaativiin seikkoihin soveltamalla tämä toiminee apuna myös valmiiden ympäristöjen kehittämiseen.

Lepakot

Landscape and urban design for bats and biodiversity
Luokka:
Luotu 2018-12-08 22:52 | Muokattu 2023-06-14 15:17
http://kaupunkilinnut.fi/?id=18