Lintujen puhdistautuminen

Ravinnon ja pesänrakennustarpeiden lisäksi linnut tarvitsevat ympäristöstä erityisesti vettä, hiekkaa, ja myös aurinkoa. Kaikki ovat puhdistautumisen tapoja - hiekkaa linnut tarvitsevat myös ruoansulatukseen, ja vettä juodakseen.

Eri puhdistautumistavat tukevat toisiaan, joten kaikkiin niihin on hyvä olla mahdollisuus samallakin paikalla. Lisäksi puhdistautumispaikkojen lähellä on hyvä olla suojaavaa kasvillisuutta.

Puhdistautumisen aikana lintu saattaa käyttäytyä kuin se olisi loukkaantunut tai muussa hädässä.

Varpunen hiekkapeseytyy. Lähde: ZooFari / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Vesi

Mm. luonnollisten vesialueiden rannat sekä sateen ja sulamisen synnyttämät hulevedet ovat kaupunkisuunnittelun elementtejä, vesialtaita ja suihkulähteitä ("vesiaiheita") taas käytetään urbaanien virkistysalueiden arkkitehtonisena elementtinä.

Pystyseinäisen rantamuurin ohella vaihtelevankorkuista rantaa.
Pystyseinäisen rantamuurin ohella vaihtelevankorkuista rantaa jolloin se on saavutettava normaalin vedenpinnanvaihtelun aikana.
Korkeat rantaseinämät ja pieni kivialue jonka kautta linnut pääsevät vedelle pinnan ollessa melko alhaalla
Korkeat rantaseinämät ja pieni kivialue jonka kautta linnut pääsevät vedelle pinnan ollessa melko alhaalla.

Käytettävyys, saavutettavuus, yhteiskäyttö

Vesialueille olisi hyvä varata pääsy myös pienemmille linnuille (ja isompien poikasille pääsy sieltä poiskin), eli ei pystysuoria reunoja kaikkialle. Helsingissä laajoja alueita merenrantaa, sekä vesialtaita reunustavat pystysuorat seinämät jotka estävät pääsyn vedelle. Estetiikka joka tällaisia vaatii on tarpeeton.

Myöskään vesialtaita ei ole aina suunniteltu lintujen käytettäväksi. Pienen virtauksen vesialtaissa saatetaan käyttää kemikaaleja desinfiointiin ja levän estämiseksi (tällaisessa tapauksessa pääsyn estävät reunat ovat tietysti paikallaan). Jotkut vesialtaat voivat myös mennä tukkoon isompien lintujen käytössä. Olisiko altaat kuitenkin mahdollista ja lopulta helpointa suunnitella myös lintujen käyttöön sopiviksi? En usko että olen ainoa jolle vedessä virkistäytyvä lintu on itsessään virkistävä näky, ei vaan staattinen ja lähinnä tyhjyyteen hallusinoittava vesipatsas.

Jos ihmisten käyttöön halutaan tehdä oma allas, linnuille voi varata sivummalle pienemmän peseytymis- ja juomapaikan.

Hulevedet, rannat

Suuremman mittakaavan hulevesistä on jo ohjelmia, mutta niidenkin kuten meren rannat saatetaan tehdä pystysuoriksi seinämiksi jolloin vedelle ei ole pääsyä.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:3.
Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka: Huleveden laatu Helsingissä. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2014.
Tutkimuksessa huomiona vesistöjen kuormittumisen estäminen, ei erityisnäkökulmaa hulevesien käytöstä osana eläinten elinympäristöä. Kuormittumisen lähteitä liikenne, pysäköinti, rakennusmateriaalit, lumensulamisvedet, jätevestipäästöt. "hulevedelle tarkoitettuja raja-arvoja ei juurikaan ylitetty -- ei -- yleistä tarvetta -- puhdistamiselle. -- puhdistaminen voi olla kuitenkin paikallisesti tarpeellista erilaisten hulevesiä kuormittavien toimintojen ympäristössä. -- Tavoitteena tulisi olla päästölähteisiin vaikuttaminen." (s. 61)
Loukkaanhuhta, Ulla (2018): Hulevesien merkitys

Vesialtaat, suihkulähteet, ja -kaivot

Pienimuotoisempi ratkaisu on lintujen oma vesiallas.

Bird Baths - British Bird Lovers
Linnuille sopivista vesialtaista.
Attracting Birds With Water
How to Clean a Bird Bath
Ohjeita lintujen vesialtaan ylläpitoon ja puhdistukseen.
Tee itse: Lintuallas tuo vilskettä pihapiiriin
Lintujen kylpyaltaat
Myytäviä jalustallisia lintualtaita
Allasopas
Suuremman altaan suunnittelu, osat ja huolto. Muita ohjeita ja esitteitä.

Pienemmässä mittakaavassa vettä voi varsinkin kesähelteillä tarjota riittävän isokokoiselta kukkaruukun aluslautaselta: päivittäinen veden tyhjennys + huuhtelu + uusi vesi. Tarvittaessa puhdistus tai lautasen vaihto.

Pysähtyneen veden altaisiin voi ja on hyvä lisätä substraattia ja zeoliittia ilman että niistä on linnuille haittaa, ja lisäksi tarvitaan suodatin puhdistukseen.

Pienemmissä virtaavissa lähteissä ja lisättävän veden altaissa pärjää vesijohtovedellä, vedenvaihdoilla ja puhdistuksilla.

Vesi kaduilla

Kaduille myös lammikoituu sateen ohella vettä myös katujen pesemisestä.

Asfaltin painaumaan katujen pesemisestä syntyneet vesilammikot kelpaavat linnuille.

Tässäkin tapauksessa pienet virheet, kuten monttu asfaltissa, ovat linnuille hyödyllisiä.

Hiekka

Linnut tarvitsevat hiekkaa ruoansulatukseen ja peseytymiseen. Erityisesti varpuset hiekkapeseytyvät usein. Hiekkaista maaperää löytyy mm. puistojen kentiltä, kävelyteiltä ja istutuksilta, ja myös asfaltoimattomilta kohdilta katualueilla.

Hiekkakentät käyvät hiekkakylpyihin.

Hiekan saatavuuden voi toteuttaa monilla erilaisilla tavoilla ja sijainneissa, ja hiekkaa samoin kuin vettäkin voi pienissäkin määrissä käyttää suunnitteluelementtinä joka toimii myös ihmisten virkistyksenä. (Weisser & Hauck 2017, 6)

Sortunutta rantatörmää.
Sortuneen rantatörmän pystyseinämä pysyy usein talvellakin pitkään lumettomana, jolloin linnut saavat siitä hiekkaa.
How and Why Birds Take Dust Baths
Dust bathing - Wikipedia

Aurinkokylpy

Yksi loisista puhdistautumisen muoto on auringonotto tai aurinkokylpy jota linnut voivat tehdä vesi- tai hiekkapesun jälkeen, toisaalta ne voivat käyttää vettä viilentäytymiseen auringonoton jälkeenkin.

Why Do Birds Sunbathe?
Aurinkokylvyt auttavat lintujen sukimista helpottamalla rauhasen tuottaman rasvan levittämistä, ja helpottavat loisten poistamista. Aurinkokylpevä (kuten hiekka- ja vesikylpeväkin lintu) saattaa vaikuttaa loukkaantuneelta, vaikka näin ei ole.
Sunning: Understanding Bird Behavior
Hyvien lintujen suosimien auringonottopaikkojen ei kannata antaa kasvaa varjoon. Toisaalta suojaavaa kasvillisuutta ei kannata poistaa.
How Do Wild Birds Keep Cool in Summer?

Sukiminen

Puhdistautumisen muoto on luonnollisesti myös sukiminen.

Preening (bird)
Preening - How and Why Birds Preen
Luotu 2019-02-05 11:44 | Muokattu 2020-01-25 16:21
http://kaupunkilinnut.fi/?id=43