Ympäristö – Lintujen elinympäristöt kaupunkialueella

Pesäpaikkojen lisäksi lintujen elinympäristön täytyy tarjota riittävästi ja monipuolisesti luonnollista ravintoa, muuta tarvittavaa peseytymiseen ja pesänrakennukseen, sekä suojaa, eikä siellä saisi olla tarpeettomia vaarapaikkoja.

Kasvillisuus on lähinnä se osatekijä jota rakennetussa ympäristössä edes jossain määrin käsitetään luontoympäristönä. Kasvillisuuden hoidosta, hulevestistä ym. löytyy jo paljon julkistenkin tahojen tuottamaa materiaalia, jota olen paljolti koonnut lähinnä linkkilistoina. Sen lisäksi olen yrittänyt poimia lintuihin erityisesti liittyviä seikkoja, jotka huomioimalla ympäristöstä tulee mielestäni esteettisestikin kiinnostavampi kokonaisuus kuin näitä elementtejä pelkästään abstrakteina, usein lähes elinkelvottomia muotoina yhdistelemällä.

Heinäsorsa hiekkarannalla johon on tehty uudistus
Heinäsorsa hiekkarannalla johon on tehty uudistus.

Puistoympäristöjen osalta pesäpaikkojen ja puiden lisäksi pitäisin olennaisena että joka puistosta löytyy riittävän suojaavia pensaita, hiukan monimuotoisuutta jostain nurkasta eli pienikin kaistale vapaammin kasvavaa nurmea tai niittyä, hiekka-alueita, sekä kaltevia pintoja vesipaikkoihin, ei vain pystyseiniä.

How to save the planet from your own garden: Install a pond, plant trees and DON'T mow the grass
Ympäristöystävällisen puutarhan ominaisuuksia: lammikko, puut, harvemmin leikattu nurmi.
Habitats for garden birds
Yksinkertainen kuviin perustuva listaus puutarhan linnuille merkitsevistä elementeistä.
Lintuystävällisen ja -turvallisen rakennetun ympäristön elementtejä.

Elinympäristöä käsittelevät asiat on jaettu sivuille:

Mitä tahansa elinympäristön osa-aluetta voi kehittää erikseenkin. Olennainen osa tästä on kaupungin tai asuinalueen rakenteeseen liittyvää kehittämistä. Jokin osa voi olla joidenkin seikkojen huolehtimista yksityishenkilönäkin, kuten ympäristön siivoamista erityishuomiota vaativilta osin.

Ks. myös sivu Kaupunkisuunnittelu, sekä Talvehtiminen.

Luotu 2018-12-01 22:01 | Muokattu 2020-06-24 21:58
http://kaupunkilinnut.fi/?id=14