Linnut – Rakennetun ympäristön lintulajit

Muokatessaan ja hallitessaan ympäristöä ihminen vaikuttaa siinä esiintyviin lajeihin niiden ottaessa haltuun ympäristön siten kuin ihminen sen jättää. Tätä passiivista vaikuttamista esiintyy mm. metsätaloudessa tai perinteisessä kaupunkisuunnittelussa joita ei erityisesti harjoiteta lintuja huomioiden. Toisaalta pyrkimys sovittaa ympäristöä esimerkiksi asutuksen läheisyydessä olevilla viheralueilla tietoisesti joillekin lajeille on aktiivista vaikuttamista. Tätä harjoitetaan myös lajien suojelussa tai asetettaessa puihin pesäpönttöjä.

Pikkuvarpuset tutkivat pesäpönttöään helmikuun keväisellä säällä. Myös varpusnaaras seuraa tilannetta läheltä muun yhdyskunnan ollessa pensaassa kuvan ulkopuolella. Muina ääninä mm. sinitiainen ja varis.

Jotkin lajit vaativat erityistä huomiota, mutta useimmille ehkä riittää että elinympäristö yleisellä tasolla suunnitellaan riittävän monipuoliseksi. Kaupunkiympäristössä erityishuomion tarpeessa ovat ainakin rakennuksia pesintöihin käyttävät lajit, joiden tarjolla olevat pesäpaikat ovat vähentyneet. Toisaalta myös elinympäristö on käynyt yleisesti suojattomammaksi eniten suojaa antavien pensaiden vähentyessä. Myös saatavilla oleva hyönteisravinto on käynyt niukemmaksi ylisiistiytyneen puistoympäristön myötä.

Rakennan sivustoa ensi alkuun varpusen pesintä- ja elinympäristöratkaisujen kautta, mutta huomioin samalla täydentyvästi myös muita lajeja. Yleisesti käytännöllinen lähtökohta ovat paikallisesti jo esiintyvät lajit. Yritän kuitenkin hahmotella mahdollisimman monimuotoisille ratkaisuille tilaa antavaa laajempaa näkökulmaa.

Lintulajeja esittelevä sisältö on jaettu sivuille:

Olennaisin vaikuttamistapa esiintyviin lajeihin on ympäristön rakenteellinen suunnittelu siten että se huomioi lajien tarpeet. Onnettomuuksien määrä, kokemus torjuntaratkaisujen tarpeesta, sekä liika saalistavuus ja aggressiivisuus voivat olla merkkejä huonosta suunnittelusta. Joihinkin kysymyksiin ratkaisu voi löytyä ihmisen omasta elämän- ja olemisen tavasta, ja tavasta jolla luontoon suhtaudutaan.

Lintuja voi suojella a) uhanalaisuuden takia, b) ympäristösuunnittelun koko ekosysteemin osana, tai c) niistä voi olla suoranaista välitöntä hyötyäkin.

Luokka:
Luotu 2018-12-05 20:54 | Muokattu 2019-08-02 10:48
http://kaupunkilinnut.fi/?id=16