Kasvillisuus

Elinympäristön tulee tarjota riittävästi ravintoa (kasvillisuus, hyönteiset).

Luonnoneläimet ja monimuotoisuus ovat monella tapaa ihmiselle välttämättömiä, ja joissakin tapauksissa niistä voi olla suoraa hyötyäkin.

Linnut viljelijän apureina
Linnut syövät mm. hyönteisiä ja nilviäisiä.
Le­pa­kot voi­vat tor­jua tu­ho­hyön­teis­ten ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja
Myös lepakot syövät hyttysiä ja muita hyönteisiä.
Kasvillisuus – Helsingin kaupunkitilaohje
Kasvillisuuden käyttö on rakenteistettu Helsingin kaupungin Kaupunkitilaohjeessa.

Kasvillisuus

Havupuita ja voikukkia liikenneväylien välissä
Matalampikin vapaasti kasvava kasvillisuus toimii hyvin liikenneväylien yhteydessä. Tässä myös havupuut antavat suojaisaa liikkumatilaa.

Monipuolinen kasvillisuus tuottaa itsessään ravintoa – lajista riippuen vihreät osat, silmut, siemenet, marjat – ja niissä viihtyvät myös hyönteiset.

(Ks. myös pesäpaikat.)

Monimuotoisuus, hallittu hoitamattomuus

Kaupunkiluonto monimuotoiseksi - miten voin edistää luonnon monimuotoisuutta Helsingissä? Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus.
Kaupunkiluonnosta, pihanhoidosta ja linnunruokinnasta... pihapuita ei kannata kaataa huhti-heinäkuussa lintujen pesintäaikana.
Luontoa voi rikastuttaa taloyhtiönkin pihalla
Hallittu hoitamattomuus, kotimaiset hyönteispölytteiset kasvilajit, lahopuut, suojapaikat, sammakkolammikko... + Rikasta luontoa facebook & blogi
Hallittua hoitamattomuutta ja piilopaikkoja – näin muutat kliinisen kaupunkipihan eläimiä kuhisevaksi keitaaksi
Liian innokas nurmikonleikkuu vie kukat ja pölyttäjät kaupungeista
Terveelliset rikkaruohot ovat vallanneet suomalaisten keittiöt – nämä herkut ehdit vielä kokata villiyrteistä!
"Rikkaruohoista" esimerkiksi nokkonen, vuohenputki, voikukka, poimulehti ja maitohorsma käyvät myös ihmisen poimittavaksi.
Puheenaihe: Leikataanko nurmikot liian tarkkaan?
"Pidempi kasvillisuus kestää paremmin kesän kuivia jaksoja ja pitää vihreytensä paremmin. Viheralueiden kunnossapidossa saattaisi syntyä säästöjä, jos viikoittain leikattava nurmialue vähentyisi." -- "Niin kasveille kuin lukuisille pölyttäjähyönteisille olisi suureksi hyödyksi kaupunkipihoissa, puutarhoissa ja pientareilla ylläpidettävät niityt, joita niitettäisiin vain kerran tai kahdesti kesässä."

Tiklit Töölönlahden puiston niittyalueella.

Myös hulevesiä voi ohjata viherkasveille:

Puutarhakadun yleissuunnitelma Green Street menetelmän keinoin. Jyväskylän kaupunki 2016.
Kasvillisuuden käyttö hulevesien hallintaan.

Tienvarret

Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä (Laura Soosalu, Tuula Karhunen). Liikenneviraston ohjeita 26/2017. Liikennevirasto, Helsinki 2017.
Tiivistelmä tienvarsien hoitokäytännöistä.
Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. Liikenneviraston ohjeita 18/2014. Liikennevirasto, Helsinki 2014.
Pidempi ohje tienvarsien rakentamiseen ja hoitoon.

Ekosysteemihotellit

Ekosysteemihotelli auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta maankäytön muutoksissa
Ekosysteemihotellit ovat keino säilyttää ja palauttaa alkuperäistä luontoa rakennushankkeiden yhteydessä.
Minna Pekkonen, Terhi Ryttäri, Juha Pöyry ja Petri Ahlroth (2019): Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24 | 2019.
Ks. myös hankkeen tiedot.

Viherkatot

Viherkatoista on monia hyötyjä. Ne auttavat vähentämään kuumuutta, hulevesien hallinta, ilmastonmuutoksen torjunta, energiansäästö jäähdytyksestä, viheralueita rakennettuun ympäristöön, elinympäristöt ja monimuotoisuuden lisääntyminen, ilmanlaadun paraneminen, vihreitä työpaikkoja.

STADIN KATOT ELÄVÄT - Helsingin kaupungin viherkattolinjaus
Ilmakuva näyttää: Helsingin katot alkavat viimein vihertää – se on hyvä uutinen, sillä ne voivat pelastaa rankkasateiden tuhoilta
Taloyhtiönkin katolla voisi vihertää
Livingroofs.org

Viherkattojen ja -julkisivujen yhteydessä on kiinnitettävä erityishuomiota turvallisuuteen mm. lasirakentamisen osalta. Bird-Friendly Building Design, s. 16-19

Viherkatot mahdollistavat harvinaisempiakin lintulajeja kaupunkialueella:

'Green roof safaris' tempt the black redstart back to Sheffield
Mustaleppälintu palasi Sheffieldiin viherkattoverkoston perustamisen jälkeen. Katoilla on ruohon ja kasvien lisäksi koivikoita ja vesialtaita.

Muuta kasvillisuudesta

Hyönteishotellit

Hyönteisten ja lintujen määrä on monin paikoin hälyttävästi vähentynyt.

Paikallisesti tilannetta voi parantaa leikattua nurmea vapaammalla kasvillisuudella ja tarjoamalla keinopesiä pölyttäjille. Hyönteishotelli voi olla reikiä täyteen porattu puunpala (erakkomehiläinen), tai metalliverkolla päällystetty puukehikko jonka täytteenä on korsia, käpyjä, kääpiä, sammalta, tuohta, lehtiä, neulaskariketta, ja muita luonnonmateriaaleja.

Täydentävä ruokinta

Varpuset ovat kehittyneet ihmisen läheisyydessä, ja varsinkin kaupungissa jossa ylihoidettu ympäristö ei enää välttämättä tarjoa riittävästi luonnollista ruokaa, myös kesällä täydentävä ruokinta voi tulla kyseeseen. Hyönteissyöjille ruokaa ei kannata olla liikaa saatavilla.

Linnut säännöstelevät itsekin ruokinnan käyttöään, mutta tarjolle mieluummin vähemmän kuin liikaa. Linnut käyttävät ravinnoksi myös esimerkiksi ihmisten jättämiä leivänmuruja, mutta huonolaatuista ruokaa ei välttämättä kannata tarjota lainkaan. Ruokinnan merkitys voi tässä suhteessa olla enemmänkin "sosiaalinen" jos se tuntuu sopivalta, ja ruoan tarjoilua tärkeämpää voi olla esimerkiksi veden saatavuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen tai sen yleinen kehittäminen.

Garden feeders are supporting rising numbers of urban birds
Ympärivuotisesta ruokinnasta Britanniassa, jossa se on käytäntönä paljon laajamittaisempaa kuin itse esitän. Itse lähtisin ensisijaisesti ympäristöjen kehittämisestä. Toisaalta en siis kategorisesti torju täydentävää ruokintaa, vaikka muualla näin tehdään. Väärä toteutustapa sen sijaan mielestäni on kun ruokinnan tarkoituksena on lintujen "houkuttelu" puutarhaan, tai kun ruokintaa käytetään yhtään mihinkään muuhun tarkoitusperään kuten valokuvaukseen.
Melanie E. Orros & Mark D. E. Fellowes: Wild Bird Feeding in an Urban Area: Intensity, Economics and Numbers of Individuals Supported. Acta Ornithologica 50(1):43–58. September 2015.
Edellisessä artikkelissa viitattu tutkimus.
Feeding Birds In Summer - British Bird Lovers
Iso-Britanniassa lintujen ruokinta kesäisin on yleisempää kuin Suomessa, ja se voi olla määrältään liioiteltuakin. Huomioita erityisesti kesällä huomioitavista asioista. Ongelmatilanteissa ruokinta kannattaa keskeyttää kesäisin matalalla kynnyksellä. Muita huomioitavia seikkoja: puhtaus, pilaantuminen.

Ks. myös talviruokinta.

Kirjoja

  • Mansikka, Mikko: Pihoja ihmisille - Kivikorttelien vihreät keitaat
Luotu 2018-12-23 18:51 | Muokattu 2019-11-19 20:50
http://kaupunkilinnut.fi/?id=24