Lasirakentaminen II – Lintuystävällinen rakentaminen

Rakennusten lintuturvallisuuden parantamiseen on ainakin ulkomailla monia erilaisia ohjelmia, lakialoitteita ja suosituksia.

Linnuille turvallinen rakentaminen on mahdollista yhdistää muihin tekniikoihin valoisuuteen, jäähdytykseen ja turvallisuuteen liittyen.

Lainsäädäntöä

Lintuturvalliselle rakentamiselle on annettu konseptit mm. New Yorkin lintuturvallisia materiaaleja koskevassa laissa, sekä liittovaltion julkisia rakennushankintoja koskevassa lakialoitteessa. Lisäksi Yhdysvalloissa on muita paikallisia suosituksia (ks. kohta "Hankkeet ja oppaat").

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan asukkaiden aloitteista, joissa esitetään toimenpiteitä lintuystävällisen lasirakentamisen edistämiseksi HEL 2023-001614
Helsingin kaupunki päättänee linnuille turvallisista laseista vuoden 2026 lopussa voimaan tulevassa rakennusjärjestyksessä. Tätä ennen asiasta laaditaan ohje.

Bird Friendly Materials (New York)

New Yorkissa 10.12.2019 hyväksytty laki Int 1482-2019. (päivitän vielä sivua lopullisen hyväksytyn lain osalta). (Local Law 15 of 2020.)

New Yorkin laissa ei oteta kantaa korkeiden rakennusten yläkerroksiin, mutta tiukempi sääntely ulottuisi alakerroksissa liittovaltion lakialoitetta (alla) korkeammalle.

 • Julkisivun ulkolasituksista vähintään 90% (* oltava lintuystävällistä lasia kaikissa ulkopinnoissa 23 metrin alapuolella, sekä 3,5m viherkattojen yläpuolella – tulkitsen niin että jälkimmäisellä tarkoitetaan viherkattojen yläpuolelle nousevia seiniä välittömässä läheisyydessä, ja niiden yhteydessä olevat kaiteet kuten parvekekaiteet alla. *) Huom! Ilmeisesti 90% on poistettu lopullisesta tekstistä, ja siihen on lisätty sen sijaan alla oleva rajoitus:
 • Muita kuin lintuystävällisiä materiaaleja yhteensä max. 1 m2 3x3 m alueella 23m alapuolella. (Lopullisella muotoilulla mahdollisesti tarkoitus estää suuret yhtenäiset lasialueet 10% puitteissa?)
 • 100% lasista parvekekaiteissa, kaksoislaseissa, ja lasikulmissa; linnuille vaaralliset rakennelmat kokonaisuudessaan korkeudesta riippumatta; läpinäkyvyys "fly through conditions"
 • määritelmiä: lintuturvallinen lasi = max. threat factor 25. Ks. myös Bird collision deterrence. Alkuperäisessä esitysluonnoksessa threat factor 15, mutta myöhemmässä toisaalta sovellusalaa laajennettu. Vaatimusta laskettu materiaalivalikoiman laajentamiseksi niiden saatavuuden varmistamiseksi (How Bird-Friendly Building Rules Will Fly in New York).

Lisäksi New Yorkilla on erillinen lakiehdotus Int 0274-2018 tarpeettomien valojen sammuttamiseksi lintujen muuttoaikana.

Ohje julkaistu: Bird Friendly Building Design & Construction Requirements Guidance document.

Aiemmin vastaavaa lainsäädäntöä on ottanut käyttöön mm. San Francisco, Oakland ja Minnesota.

Madison

Madisonissa on tulossa voimaan lokakuussa 2020 sovellusalaltaan New Yorkin vastaavaa huomattavasti kevyempi laki File #: 60888, Version: 3., jolla kuitenkin poistuvat alakerroksista suurempien rakennusten suurimmat lasijulkisivut ja kevyemmin lasitetuistakin suurimmat lasipinnat.

 • yli 930m2 rakennuksissa alimman 18 m osalta
  • a) yli 50% lasia sis. lasijulkisivuista 85% lasista, ja läpinäkyvän näkymän muodostama lasi alle 4.5m kulmista
  • b) alle 50% lasia vain yli 4.5m2 lasielementeissä 85%, ja vastaavasti kulmissa
  • kaikki lasikaiteet
  • kaikki rakennuksen käytävät 18m korkeuteen asti
 • kaikki siltarakenteet maanpinnan yläpuolella
 • kaikki "at-grade glass features" kuten meluvallit ja lasinäytöt ("glass screens" ?).

Kuitenkin kaikki pinta-alaltaan pienemmät rakennukset ja ilmeisesti myös niiden yhteydessä tai erilläänkin olevat muut lasirakenteet näyttäisivät jäävän lain ulkopuolelle.

Bird-Safe Building Act (USA, aloite)

Yhdysvalloissa julkisen rakentamisen lintuturvallisuuteen pyrkivässä Bird-Safe Building Act -lakialoitteessa, joka koskee sekä uusia, kunnostettavia, että hankittavia rakennuksia:

 • Julkisivussa alle 12 m korkeudella korkeintaan 10 % lasipinnasta, ja yli 12 m korkeudella 40 % lasipinnasta käsittelemätöntä paljasta lasia – muutoin on käytettävä eri menetelmiä lasin tekemiseksi turvalliseksi linnuille.
 • Ei läpinäkyviä käytäviä tai kulmia.
 • Kaikki lasi veden, kasvillisuuden, ym. lähellä lintuturvallista. (Edellä 40% yläkerrosten lasista näkyvissä on edelleen aika paljon, mutta tämä täydennys korjaa asian kriittisimmissä sijainneissa.)
 • Ulkovalot hyvin kohdistettuja ja vain turvallisuuteen.

Hankkeita ja oppaita

Lasin kannalta on yleisesti hyvä huomioida käsitteiden "lintuturvallisuus" tai "lintuystävällisyys" suhteellisuus, koska ne voidaan määritellä melko väljästi. Esimerkiksi alla "Strategies for Reducing Bird Collisions" -videossa puhutaan 50% vähenemisestä, mikä on aika vähän, tai amerikkalaisilla lintuystävällisiä tuotteita myyvillä sivustoilla (en kuitenkaan tarkoita koristeellisempia tarroja joiden hyöty voi olla melko olematonkin) viitataan n. 80% vähenemiseen "standardina". Tällä tehokkuudella ongelmallisimpia rakenteita voi korjata, mutta se ei välttämättä yksin riitä ratkaisuksi, vaan oppaissa sitä suositellaan yhdistettäväksi muihin tekniikoihin. Käytännössä "lintuystävällistä" lasia kuitenkin esitellään kuvissa julkisivulasipintoina ilman että muita varjostus, ym. -tekniikoita olisi samalla käytetty. Eurooppalaisilla sivustoilla miniminä pidetään 90%, ja esim. 4BIRD V3066 97,65% (testitulos) vaikuttaa jo mielekkäämmältä lukemalta. Ei kuitenkaan kannata ajatella että lasin määrää voi lintuystävällisen lasin myötä ongelmattomasti lisätä.

ABC's Threat Factor Rating System
Tunnelitestitulokset eivät suoraan kerro törmäysten vähenemisen määrää.

Englanninkielinen esitelmä törmäysvaarojen vähentämiseksi.
Komi, Emma (2022): Lintukadon ehkäiseminen arkkitehtuurin keinoin
Arkkitehtuurin diplomityössä lintujen turvallisuutta parantavista ratkaisuista suomeksi.
Bird-Friendly Glass Legislation
Lintuturvallisen rakentamisen sääntelyn kehitys Yhdysvalloissa: olemassaolevista osavaltioiden säädöksistä ja vireillä olevasta julkishallinnon rakennuksia koskevasta Bird-Safe Buildings Act -lakihankkeesta.
Congress may follow architects' lead in constructing bird-safe buildings
Lintuturvallisen rakentamisen lakihanke.

Ohjeita rakennusten ja rakenteiden lintuturvallisuuden parantamiseksi erityisesti lasien suhteen. Kaikki yksittäiset keinot eivät riitä, vaan parempiin tuloksiin pääsee useampia tapoja yhdistelemällä. [Olen referoinut joitakin kohtia linkkien selitykseksi ja pyrin kirjoittamaan tekstiä auki myöhemmin.]

Bird-Friendly Building with Glass and Light - voglevarte.ch
Linnuille vaarallisia lasielementtejä ja -rakenteita havainnollisina kuvina (s. 8-), sekä esimerkkejä erottuvuuden lisäämiseksi peruskuvioinneista koristeellisuuteen (s. 15-).
CSA Bird-Friendly Building Design Standard
Lintuystävällisen rakentamisen käsitteitä ja käytäntöjä, linkkejä pohjoisamerikkalaiseen lainsäädäntöön ja oppaisiin. Luettavissa verkossa. Vaatii rekisteröitymisen: suora linkki ilmaisversioon.
Bird-Friendly Building Design (2015). American Bird Conservancy - New York City Audubon.
Huomioita rakennusten lintuturvallisuuteen liittyen: lasi, valo... (pesäpaikkoina mainittu lähinnä viherkatto- ja seinä). Sivulla 47 on esitelty ohje nauhakuviointiin: vaakasuorassa 5 cm välein tai pystysuorassa 10 cm. Sivuilla 24-26 esimerkkejä. Päivitetty 4/2019.
Standards For Bird-Safe Buildings (2011). San Francisco Planning Department.
 • s. 5 himmennetty bussipysäkki. Ks. myös pysäkin erivärinen versio.
 • s. 19-21 kuvioitu ja himmennetty lasi, kulmitettu lasi, uv-lasi, arkkitehtoniset ominaisuudet (räystäät, säleiköt, markiisit), verkotus. (Lisäesimerkkejä säleiköistä. Aivan kaikki sivun esimerkit eivät ole edustavia - niissä on mm. alakerroksissa olevii puistonäkymää heijastavaa ikkunapintaa.)
 • s. 38-39 lintuturvallisuuden tarkistuslista rakennuksen sijainnin (muuttoalue, sumu, veden ja kasvillisuuden läheisyys) ja ominaisuuksien mukaan (lasin määrä, laatu, erottuvuus, onnettomuusalttiit ominaisuudet, valaistus...)
Design Guide: Standards For Bird-Safe Buildings. San Francisco Planning Department.
Kahden sivun tiivistelmä ongelmakohdista ja niiden ratkaisuista.
Bird-Friendly Best Practices: Glass. City of Toronto.
Bird Safety Measures
City of Oakland - Erilaisia tapoja parantaa lintujen turvallisuutta. Lasien osalta yksi keino on käyttää UV-kuvioitua lasia joka näkyy linnuille, mutta ei ihmisille.
Strategies To Reduce Bird-Building Collision
Toimivien visuaalisten merkkien ominaisuuksia: merkkien väli 5cm pienimmillekin linnuille (mm. hippiäinen, puukiipijä), suurin mahdollinen kontrasti kaikissa valo-olosuhteissa, kuvion paksuus reilusti yli 0.6cm, asennettava ensimmäiselle pinnalle, koko lasipinnan peitto 20m yli korkeimman puun.
LEED Pilot Credit 55: Bird Collision Deterrence

Lasin tyypit vaarallisimmasta vähiten vaaralliseen:

 1. Erittäin heijastava ja/tai täysin läpinäkyvä.
 2. Heijastava tai läpinäkyvä pinta näkyvällä kuvioinnilla (5x10cm).
 3. Heijastava tai läpinäkyvä pinta peitettynä verkolla, luukuilla tai säleiköllä (näkyvä lasi max 5x10cm).
 4. Läpikuultava matta- tai kuvioidulla pinnalla.
 5. Läpinäkymätön pinta.

Julkisivu: lintuturvallinen lasi tai uhka-arvio; Sisävalot: automaattinen tai henkilökunnan sulkeminen; Ulkovalot: Valon suojaus (valo osuu vain kohteeseen eikä valonlähde näy ulkopuolelle); Seuranta

Legislation for Bird-Friendly Buildings
Lintuystävälliseeen rakentamiseen liittyviä ohjelmia Kanadasta ja Yhdysvalloista. (osa listatuista linkeistä vanhentunut - kerään toimivat ylle ja poistan linkin)
NY Bird-Friendly Legislation
Valmisteilla olevaa lainsäädäntöä / NY.
H.R.919 - Bird-Safe Buildings Act of 2019
Julkisivussa alle 10 m korkeudella max. 10 %, ja yli 10 m max. 40 % paljasta lasia. Ei läpinäkyviä käytäviä tai kulmia. Kaikki lasi veden, kasvillisuuden, ym. lähellä lintuturvallista. Ulkovalot hyvin kohdistettuja ja vain turvallisuuteen.

Ei-toimivia (tai ei yksistään toimivia) ratkaisuja.

Muita esimerkkejä

Bird-friendly windows reduce collision deaths at UBC
Esimerkkejä paljaiden ikkunoiden peittämisestä kuvioinneilla, köynnöksillä verkon yhteydessä, varjostimilla.

Kaupalliset tuotteet

Linnuille näkyväksikään tehdyt lasit eivät ole peruste lisätä lasin käyttöä, jota olisi hyvä tehdä turvalliseksi muillakin tekniikoilla. Täysin turvallisia laseja ei ole, mutta tilanteesta riippuen ne voivat vähentää törmäyksiä 50-95%.

Stop Birds Hitting Windows
Kuviointeja ja laseja. pdf-esite.

Lintuturvalliset lasit ovat ainakin amerikassa n. 5 % tavallisia laseja kalliimpia.

Lasit

Linnuille turvallisina myytäviä laseja:

Products & Solutions Database
Kaikki American Bird Conservancyn hyväksymät tuotteet.
4BIRD - Glassolution Austria
Tehokkaimmat törmäyksiä estävät kuvioinnit. Mm. kuviointi jossa 97,5 % suoja törmäyksiltä (V3066). HUOM! Sivu on ilmeisesti yritysmuutosten kautta kadonnut verkosta 2023/08. Sivun arkistoidut versiot linkki 1 ja linkki 2. Toimittaja on ilmeisesti joko Saint-Gobain tai Vandaglas johon alkuperäinen linkki ohjaa.
Bird Friendly Glass Solution | AviProtek | Walker Glass
Kuvioituja laseja.
Transparent Bird Friendly Glass | AviProtek T | Walker Glass
Bird Friendly Low-e Glass Solution | AviProtek E | Walker Glass
Bird Safe Glass at the National Aviary
Lintutarhan lasitus päästää läpi valoa ja uv-säteilyä, ja myös jakaa valoa tasaisemmin. Käy myös kasvihuoneisiin. Ks. myös Velour Acid-etched Glass.
Acid-Etched Bird-Friendly & Decorative Glass from Walker Glass
Kuvioitu lasi.

UV-kuvioituja laseja joita tällä hetkellä en osaa suositella. Eivät ole saaneet kovin hyviä testituloksia.

"Kesykyyhkyjen lisäksi esimerkiksi tikat kuuluvat niihin lintulajeihin, joille UV-lasi on tehotonta (Sheppard & Phillips, 2015). Tikkojen on havaittu olevan erityisen törmäysaltis laji myös Suomessa. Emmi Ikäheimon (2017) Pro gradussa tikat tulevat törmäysalttiudessaan kärkisijalle toisena, heti haukkojen jälkeen. Yksi tikkalajeista, Suomessa vaarantunut valkoselkätikka, on Ikäheimon mukaan erityisen altis ikkunakuolemille. Ikäheimon mukaan joka 80:s rengastetuista valkoselkätikoista kuolee ikkunatörmäyksessä." Komi, Emma (2019): s. 14.

ORNILUX Brid Protection Glass
UV-lasi.
GlasPro-Bird Safe
UV-lasi.
Pilkington AviSafe
UV-lasi.
Pioneering glass products that birds can see
UV-kuvioituja laseja.

Pintakäsittely

Lintuturvallisina myytäviä pintakäsittelyratkaisuja:

Feather Friendly®
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.
Feather Friendly - Residential Applications
Kuluttajille myytävä ikkunaan liimattava pistekuviomallinen tarranauha.
Feather Friendly® Solution for "Do it yourself" Residential Applications
Pistekuviomallisen tarranauhan verkkokauppasivu.
Bird Safety Window Film - Solyx
Nauhakalvoja lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi. Eri kuviointeja.
Acopian BirdSavers — Prevents birds from flying into windows
Ikkunan eteen tasaisin välein sijoitetut langat lintujen ikkunatörmäysten ehkäisemiseksi.
Prevent Birds Hitting Windows | CollidEscape
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.
ABC Bird Tape | American Bird Conservancy
Nauhakalvo lasin tekemiseksi lintuturvalliseksi.

Muut kalvot

Aurinkosuojakalvot? Myös muilla ikkunaan kiinnitettävillä kalvoilla saattaa olla varsinaisen tarkoituksensa oheisvaikutuksena ainakin heijastuksia vähentäviä ominaisuuksia, jotka voivat auttaa jos läpinäkyvyys ei muodostu ongelmaksi. Selvittämättä..

Rakennusvalvonta

Julkisivuihin tehtävät muutokset voivat olla luvanvaraisia ja tarvittaessa luvantarpeen voi selvittää https://www.lupapiste.fi/ (rekisteröitymisen jälkeen avaa neuvontapyyntö).

Tee-se-itse

Lasien turvaraidat voi piirtää myös tussilla.
Make Migration-Friendly Window Decorations
Askarreltavia ikkunakoristeita.
Luokka:
Luotu 2019-10-22 17:15 | Muokattu 2023-11-03 08:37
http://kaupunkilinnut.fi/?id=96