Remonttikäytännöt lintujen pesintöihin liittyen

Rakennusten julkisivuremonttien käytäntöihin, lupiin ja väliaikaisiin pesäpaikkoihin liittyviä asioita.

Itse teknisten pesäpaikkaratkaisujen osalta ks. Rakennusten kolot.

Inspirational Swift boxes in Segovia
Historiallisessa rakennuksessa tervapääskyn pesintöjen päälle jo huputettu remontti päädyttiin keskeyttämään pesintöjen ajaksi, ja jokaisen parvekkeen alle tehtiin arkkitehdin suunnittelemana kaksi pesäpaikkaa, sekä lisää katolle.

Luvat

Pönttöihin ja muutoksiin tarvittavat luvat

i) rakennusvalvonta

  • katujulkisivut
  • kadunpuoleiset aidat sijainnista riippuen (ydinkeskustan kaupunkikuvan kannalta keskeiset sijainnit?) - sisäpihan osalta aluearkkitehti harkitsee luvan tarpeen.
  • lähiöissä aidat, piharakennelmat eivät vaadi lupaa pöntöille.
  • ilmastointiaukot? kaksi hiukan ristiriitaista vastausta i) käytöstä poistetut voi omistaja antaa pesintään ilman erillistä lupaa vs. ii) lupa/lausunto tarvitaan jos ilmastointaukot muutetaan siten että sisäänottoa ei enää sitä kautta -> eli ilmeisesti lupa vaaditaan tuohon muutoksen tekemiseen, kun poistetaan ilmanottokäytöstä

Esimerkiksi ohjeessa Vajat ja muut rakennelmat sanotaan:

Vaja tai muu rakennelma voidaan määrätä siirrettäväksi, muutettavaksi tai purettavaksi, mikäli se on toteutettu myönnetyn toimenpideluvan tai taämän ohjeen vastaisesti, jollei se täytä terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan kohtuullisia vaatimuksia, ei sopeudu ympäristöön tai on haitaksi liikenteelle.

Eli joissain tapauksissa mahdollisesti harkintaakin voi käyttää (vrt. alla remonttit), mutta pysyviin rakenteisiin rakennusvalvonnan lupa/lausunto lienee järkevin.

ii) museovirasto vanhoissa rakennuksissa?

Kiinteistöremontit

Pääskyt päihittivät purkukoneet – vanha koulu jyrätään vasta pesinnän jälkeen
Tervapääskyn pesien vuoksi koulun purkua lykättiin syksyyn, ja uusia pönttöjä viereiseen rakennukseen. On kuitenkin tavallista että kiinteistön ylläpito ei itse tiedä huomioida pesintöjä, ja tässäkin aloitteen teki lähialueen asukas.
Rakennustelineiden pystytys seinälle jossa on varpusen pesintään käyttämä ilmanottoaukko
Rakennustelineiden pystytys seinälle jossa on varpusen pesintään käyttämä ilmanottoaukko.

Remontin aiheuttama häiriö

Vähintä mitä rakennusremonteissa voi tehdä, on aloittaa ne pesintäkauden ulkopuolella, esim. syyskuusta alkaen. Yksi ongelmallinen käytäntö julkisivuremonteissa kuitenkin on se että niitä aloitetaan kesällä ilman tietoa pesinnöistä, eikä näissä tilanteissa välttämättä myöskään edetä lainmukaisesti. Kaikki lintujen pesinnät ovat rauhoitettuja ja niiden siirtäminenkin vaatii luvan.

Rakennustelineitä kootaan pesintöjen ollessa käynnissä.

Pesäpaikkojen korvaaminen

Joissain EU-maissa rakennuksessa sijaitsevat pesäpaikat vaativat myös aina poikkeuslupaa ja pesäpaikkojen tuhoutuminen edellyttää korvaavia toimenpiteitä. Suomessa tämä on omassa harkinnassa, mutta en ole varma minkälaista harkintaa asiassa käytetään.

Jos pesäpaikat täytyy rakenteista jostain syystä poistaa, olisi remontin yhteydessä kuitenkin harkittavissa voisiko tilalle tai muuhun läheiseen sijaintiin sijoittaa korvaavia pesäpaikkoja. Jos tämä ratkaisu ei syystä tai toimi, sen voi myöhemmin erikseen poistaa jonkin pesimäkauden päättyessä.

Väliaikaiset pesäpaikat

Remontin aikana on myös mahdollista tarjota väliaikaisia pesäpaikkoja erityisesti yhdyskuntien ollessa kyseessä, mutta yksittäisten pesienkin kohdalla se on vielä helpompaa. Pesäpaikkoja voi tarjota esim. rauhallisissa paikoissa työmaaparakeissa tai muissa työmaan rakenteissa, kuten väliaikaisissa aidoissa, mahdollisesti myös rakennustelineissä. Asia tarkistettu rakennusvalvonnasta (09/2019) eikä tälle ole estettä "järkevässä määrin".

Linnunpönttö työmaaparakissa
Kaisaniemen puistossa remonttiin valmistautuvan Kansallisteatterin varpusille löytyi vuodeksi pesäpaikat viereisen hotellityömaan parakeilta.
Rakennustyömaan väliaikainen vaneriaita ja peittävä huputus telineillä
Myös työmaiden vaneriaidat ja rakennustelineetkin huputuksen ulkopuolella voivat olla käypiä paikkoja pesäpönttöjen kiinnittämiselle väliaikaisten pesäpaikkojen tarjoamiseksi kesän yli kestävän remontin ajaksi.

Täydennän myöhemmin kuinka hyvin tällaiset pöntöt kelpaavat varpusille.

Uudet rakennukset

Uusissa rakennuksissa erityisesti uusilla rakennusalueilla voisi olla sopivilla paikoilla pesäpaikkoja (rakenteellisia onkaloita räystään alla) tervapääskyn kokoisilla pesäaukoilla. Varpuset voisivat näitä valloitella sitä mukaa kun alueelle kehittyy elinympäristöksi kelpaavaa kasvillisuutta.

Avoin kysymys: periaatteessa voisi ajatella että pesäpaikkojen tarjoaminen soveltuisi myös ekologiseen kompensaatioon.

Riippumatta tästä lintujen pesintöjen mahdollistaminen ja elinympäristöjen suunnittelu on mielekkäämpi tapa kehittää kaupunkiympäristöä, kuin että ne ovat satunnaisen jyräämisen armoilla. Suunniteltuja elinympäristöjä on mahdollista tilanteen mukaan suunnitellusti myös muuttaa.

Luokka:
Luotu 2019-10-11 18:28 | Muokattu 2019-11-17 18:33
http://kaupunkilinnut.fi/?id=91