Lasirakentaminen I – Ongelmat linnuille

Lasista materiaalina tekee ongelman sen läpinäkyvyys ja heijastukset, joilta itse lasi tulisi tehdä näkyväksi. Heijastavuus on ongelma lähes kaikissa tilanteissa – voi olla vaikeaa ennakoida mitä kaikkea ikkunasta voi eri kulmista heijastua, viherkasvillisuudesta ja taivaasta alkaen. Läpinäkyvyys on ongelma esimerkiksi kulmaikkunoissa, lasikaiteissa ja -käytävissä, sekä silloin jos ikkunan takana on viherkasveja.

Lintujen ikkunatörmäykset
Havaintoja lintujen ikkunatörmäyksistä voi lisätä esimerkiksi tähän iNaturalist-projektiin.

Lisäys: Esimerkkisivuille on ollut tarkoitus lisätä havainnollisempia kuvia ongelmakohdista. Siihen asti selattavana havaintojani em. projektissa johin olen liittänyt kuvia ongelmallisista rakenteista.

Komi, Emma (2019): "FORM FOLLOWS FEATHERS" – Lintuystävällinen suunnittelu ja sen soveltaminen Helsingissä.
Kandidaatintutkielma lintuystävällisestä rakentamisesta. Arkkitehtuuriesimerkkeinä Helsingin rakennuksia hyvine ja huonoine puolineen.

Päivitän sivun sisältöä ehtiessäni paremmilla esimerkeillä.

Historiaa

(Satunnaisia katkelmia historiasta.)

Luonnos #2: 1000–

Ihminen ottaa teknologioidensa myötä käsitteitä laajempaan käyttöön kuin mikä niiden alkuperä on.

Varhainen lasi-ikkunan valmistustekniikka kehitettiin 1000-1300.

~1200 englannin kieleen ilmestyi sana "window" (wind eye) korvasi aiemmat muodot (kirjaimellisissa merkityksissä eye-hole, eye-door)
1300-l. lopulla "reflection"
1400-l. lopulla "transparent"

Nämä sanat kuvaavat paljon muutakin kuin lasin ominaisuuksia, "reflection" sana löytyy peili-merkityksessä 1500-lopulta, ja erilaiset mielen suuntautumiseen ja muistamiseen liittyvät ilmaukset 1600-luvulta.1 Valtaan liittyviä merkityksiä on jo "transparent" sanan alkuperäisessä latinankielisessä loppuosassa.2

Teoreettiseen ymmärrykseen yleisesti liittyvä sana on myös "kehys". Voikin kysyä missä määrin lasi (kuten myös "valo") määrittelee ("modernin" länsimaisen) ihmisen ajattelua ja olemassaoloa ylipäänsä.

1 https://www.etymonline.com/word/reflection

2 https://www.etymonline.com/word/transparent

Luonnos #1: 1800–

Lasin turvallisuuteen liittyen puhutaan usein "suurista yhtenäisistä pinnoista", mikä on melko suhteellista.

Lasia käytettiin suuressa määrin jo esim. edellisellä vuosisadalla, mutta suurempina ikkunaruutuina teknologinen kehitys mahdollisti ne 1800-luvulla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa niitä suosittiin viktoriaanisena aikana, kun vahvempien lasien kehityksen myötä ikkunapuitteiden tarve väheni 1830 alkaen. Painavampaa lasia kannattavia halvempia ikkunapuitteita alettiin valmistaa teräksestä 1850-luvulta alkaen. Kuningatar Annan ajan arkkitehtuurin paluun myötä kiinnostusta myös pienempiin ikkunaruutuihin. Traditional Windows – Their Care, Repair and Upgrading (s. 17) Sattumoisin viktoriaaninen aika tunsi viehtymystä myös kuolleisiin lintuihin. (Ks. esim. Why Are There Dead Birds on Victorian Christmas Cards?)

Lasirakentamista on tämänkin jälkeen säädellyt teknologinen imperatiivi:

Nykyään jakokarmia käytetään enemmän esteettisenä rakenteena ikkunassa. -- Aiemmin jakokarmeja käytettiin enemmän, koska ikkunalasia ei voitu valmistaa kuin pieninä ruutuina. (Eri aikakausien ikkunatyylit)

Pienempiruutuinenkaan lasi ei sellaisenaan ole linnuille turvallista. Lasipinnan kokonaispinta-ala kuitenkin pienenee, ja estetiikankin kannalta suurten ikkunaruutujen päällekäyvyys tulee esiin erityisesti kun niitä voi verrata saman alueen normina oleviin pieniin ruutuihin: ks. kuva Freudenbergista.

Törmäysriski

Korkeus?

"Birds tend to hit the lower levels of buildings at and below the treeline, where they are most active, the height of the building doesn't necessarily matter." https://www.dezeen.com/2022/03/09/glass-collisions-bird-deaths/

"Different heights above the ground have been used in legislation and guidelines as proxy for the zone where birds are most active, including 40 feet (LEED Credit SSpc55), 60 feet (see San Francisco and Toronto standards), and 75 feet (New York City)." https://abcbirds.org/glass-collisions/risk-factors/

"Most bird activity occurs between the ground and the treetops. -- A building’s location, square footage and general reflectivity are better signs of risk than height." https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/avoiding-harm-migratory-birds/faq-bird-collisions-glass-windows.html

Perustietoa

"Lintuturvallisissa" laseissa pyritään yleensä minimoimaan kuvioinnin näkyminen ihmiselle, kuvioinnin näkyessä linnuille sen verran että lintu juuri ehtii reagoida välttääkseen kuolettavan törmäyksen.

Ks. myös ratkaisumallit Lasirakentaminen II, sekä esimerkkisivut Arkkitehtuuri II – Lintuturvallisuus, Lasirakentaminen, Lasielementit, sekä Vaaralliset roskat.

Bird-Friendly Building with Glass and Light - voglevarte.ch
Ehkä havainnollisin löytämistäni lintuturvallisen rakentamisen oppaista. Linnuille vaarallisia lasielementtejä ja -rakenteita havainnollisina kuvina (s. 8-), sekä esimerkkejä erottuvuuden lisäämiseksi peruskuvioinneista koristeellisuuteen (s. 15-). (Lisää oppaita Lasirakentaminen II.)
Factors influencing bird-building collisions in the downtown area of a major North American city
Lintujen rakennustörmäyksiin vaikuttavat tekijät: lasi, valaistus, kasvillisuus. Törmäyksiä voi vähentää suurissa rakennuksissa vähentämällä lasipinta-alaa tai käsittelemällä lasia, vähentämällä ulsonäkyvää valoa, ja kiinnittämällä erityishuomiota lasiin viheralueiden lähellä ja/tai välttämällä kasvillisuutta lasin lähellä.
Winter bird-window collisions: mitigation success, risk factors, and implementation challenges
Tutkimuksen suositukset: pahimpien sijaintien vikojen korjaaminen, peiliheijastavan rakentamisen kieltäminen, lintujen (amerikantilhi) ravintona käyttämien puiden pitäminen poissa vaarallisilta ikkunoilta, lintuystävällisen maisemoinnin ja suunnittelun käyttöönotto. (pdf)
Avian Mortality at Windows: The Second Largest Human Source of Bird Mortality on Earth – Daniel Klem, Jr.
Lasitörmäysten syyt ja ratkaisutavat.
Kendeda Building’s bird-safe glass: Small step in 'shockingly huge' issue
Näkökulmia rakennusten lintuturvallisuuteen.
Ottawa’s bird-friendly(-ish) buildings
Hyviä ja huonoja esimerkkejä linnuille turvallisiksi tarkoitetuista rakennuksista.

Lyhyt video lasin ongelmista lintujen kannalta, ja ratkaisuista.

Kunnostuksessa Javits Center -kokouskeskuksen julkisivuun vaihdettin (paljon) lintuturvallista lasia, suuri viherkatto, energiansäästöominaisuuksia. Törmäykset vähenivät lasin myötä yli 90%, mikä on huikea parannus, mutta täysin turvallisia nämäkään lasit eivät ole - alkutilanne oli erittäin huono. Yleensä puhutaan n. 70% pienemmästä (kuolettavasta) törmäysriskistä.

Esimerkki ikkunoiden muuttamisesta lintuturvallisiksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan puhua aiemmin tavallisten törmäysten loppumisesta kokonaan.

Kaupunkien kasvun ja lasin käytön lisääntymisen myötä lasirakentamisen aiheuttamat ongelmat ovat pahenemassa.

Tuulimylly heijastuu kasvihuoneen ikkunasta
Lasirakentamiseen kuolee paljon enemmän lintuja kuin esim. tuulimyllyihin tai liikenteeseen.
Birds Flying Into Windows? Truths About Birds & Glass Collisions from ABC Experts
Yleistietoa lasitörmäyksistä eri kannoilta.
Birds and Collisions - Golden Gate Audubon Society
Tilastotietoa lintujen törmäyksistä ja linkkejä ohjeisiin tilanteen parantamiseksi.
How many birds are killed by windows? - BBC News
Tilastoista arvioina, mainittu myös kissojen aiheuttamat kuolemat.
Ikäheimo, Emmi (2017): Lintujen ikkunatörmäyskuolemat rengastusaineistoon perustuen. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Ympäristötiede ja -teknologia, 3.7.2017.
Ikkunatörmäyksistä ja niiden jakautumisesta lajeittain.

Erityisesti turvalliseen rakentamiseen keskittyviä sivustoja:

FLAP - Fatal Light Awareness Program
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)
Safe Skies Maryland
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)

Lasiin voidaan yhdistää erilaista teknologiaa:

Lasijulkisivut – esteettistä ja funktionaalista arkkitehtuuria
Lasijulkisivujen mahdollistamat älykkäät ominaisuudet saattavat samalla ratkaista tällä hetkellä tarpeettomasti läpinäkyvien ja heijastavien lasipintojen ongelmia, mutta eivät kaikkialla tai automaattisesti.

Joukkoliikenteen pysäkit

Läpinäkyvät joukkoliikenteen pysäkkejä sijoitetaan lintujen lentoreiteille, puistojen ja viheralueiden reunoille.

Pihlaja lasisen bussipysäkin takana
Pihlajat ja viherkasvillisuutta lasisen bussipysäkin takana.
Magnitude and correlates of bird collisions at glass bus shelters in an urban landscape
Lintujen törmäyksistä kaupunkialueen läpinäkyviin bussipysäkkeihin.
Graffiti saves birds: A year-round pattern of bird collisions with glass bus shelters
Tutkimus graffitien vaikutuksesta lintujen pysäkkitörmäyksien vähenemisessä.

Meluesteet

Yksi ongelmallinen rakenne ovat meluesteet joissa lasia voidaan suosia maisemoinnin takia.

Etelä-Korealaiseen meluesteeseen tehtiin onnistuneesti näkyvä tarroitus.
Kehä II:n meluaidasta tuli lintujen surmanloukku
Artikkelissa puhutaan väliin jääneesta tilasta johon linnut jäivät ansaan. Itse läpinäkyvyydessä ei ole nähty/todettu ongelmaa.

Parvekkeiden lasitukset

Parvekkeen lasituksella on positiivista vaikutusta sen mm. kestävyydelle, energiansäästölle, ja meluisuudelle. "Megatrendin" ongelmana lintujen kannalta ovat heijastukset, ja läpinäkyvät kulmaikkunoinnit.

Lähes satavuotiaan töölöläistalon kiviseinään puhkaistiin reiät parvekkeille, ja nyt näkymät ovat kuin suoraan Pariisista
Ensimmäinen on perinteisempi parveke ilman lasituksia, mutta sivun loppupuolen esimerkissä käytännössä koko rakennuksen julkisivu muuttui lasiseksi.
Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
Lämpöhävikin kannalta paras ratkaisu on sisäänvedetty parveke, jossa on vain yksi lasiseinä, ja kolme muuta ovat rakennuksen seinien sisällä. Lisäksi aurinkosuojaus. Artikkelissa tätä ei pohdita, mutta molemmat ratkaisut ovat eduksi myös linnuille, varsinkin kun aurinkosuojaus on lasituksen ulkopuolella.
Luokka:
Luotu 2019-10-22 14:43 | Muokattu 2022-09-30 08:36
http://kaupunkilinnut.fi/?id=95