Lasirakentaminen I – Ongelmat linnuille

Lasista materiaalina tekee ongelman sen läpinäkyvyys ja heijastukset, joilta itse lasi tulisi tehdä näkyväksi. Heijastavuus on ongelma lähes kaikissa tilanteissa – voi olla vaikeaa ennakoida mitä kaikkea ikkunasta voi eri kulmista heijastua, viherkasvillisuudesta ja taivaasta alkaen. Läpinäkyvyys on ongelma esimerkiksi kulmaikkunoissa, lasikaiteissa ja -käytävissä, sekä silloin jos ikkunan takana on viherkasveja.

Lisäys: Esimerkkisivuille on tarkoitus lisätä havainnollisempia kuvia ongelmakohdista. Siihen asti selattavana havaintoja ikkkunatörmäyksistä joihin olen liittänyt kuvia rakenteista.

Komi, Emma (2019): "FORM FOLLOWS FEATHERS" – Lintuystävällinen suunnittelu ja sen soveltaminen Helsingissä.
Kandidaatintutkielma lintuystävällisestä rakentamisesta. Arkkitehtuuriesimerkkeinä Helsingin rakennuksia hyvine ja huonoine puolineen.

Historiaa

Lasi-ikkunat suurina ikkunaruutuina ovat peräisin 1800-luvulta. (Korjattava: lasin määrä on suuri jo esim. edellisellä vuosisadalla vaikka ikkunaruudut itsessään tällöin suurenivatkin.)

Esimerkiksi Iso-Britanniassa niitä suosittiin viktoriaanisena aikana, kun vahvempien lasien kehityksen myötä ikkunapuitteiden tarve väheni 1830 alkaen. Painavampaa lasia kannattavia halvempia ikkunapuitteita alettiin valmistaa teräksestä 1850-luvulta alkaen. Kuningatar Annan ajan arkkitehtuurin paluun myötä kiinnostusta myös pienempiin ikkunaruutuihin. Traditional Windows – Their Care, Repair and Upgrading (s. 17)

Sattumoisin viktoriaaninen aika tunsi viehtymystä myös kuolleisiin lintuihin. (Ks. esim. Why Are There Dead Birds on Victorian Christmas Cards?)

Lasirakentamista on tämänkin jälkeen säädellyt teknologinen imperatiivi:

Nykyään jakokarmia käytetään enemmän esteettisenä rakenteena ikkunassa. -- Aiemmin jakokarmeja käytettiin enemmän, koska ikkunalasia ei voitu valmistaa kuin pieninä ruutuina. (Eri aikakausien ikkunatyylit)

Pienempiruutuinenkaan lasi ei kuitenkaan ole sellaisenaan aivan lintuturvallista. Lasipinnan kokonaispinta-ala kuitenkin pienenee, ja estetiikankin kannalta suurten ikkunaruutujen päällekäyvyys tulee esiin erityisesti kun niitä voi verrata saman alueen normina oleviin pieniin ruutuihin: ks. kuva Freudenbergista.

Perustietoa

"Lintuturvallisissa" laseissa pyritään yleensä minimoimaan kuvioinnin näkyminen ihmiselle, kuvioinnin näkyessä linnuille sen verran että lintu juuri ehtii reagoida välttääkseen kuolettavan törmäyksen.

Ks. myös ratkaisumallit Lasirakentaminen II, sekä esimerkkisivut Arkkitehtuuri II – Lintuturvallisuus, Lasirakentaminen, Lasielementit, sekä Vaaralliset roskat.

Bird-Friendly Building with Glass and Light - voglevarte.ch
Ehkä havainnollisin löytämistäni lintuturvallisen rakentamisen oppaista. Linnuille vaarallisia lasielementtejä ja -rakenteita havainnollisina kuvina (s. 8-), sekä esimerkkejä erottuvuuden lisäämiseksi peruskuvioinneista koristeellisuuteen (s. 15-). (Lisää oppaita Lasirakentaminen II.)
Factors influencing bird-building collisions in the downtown area of a major North American city
Lintujen rakennustörmäyksiin vaikuttavat tekijät: lasi, valaistus, kasvillisuus. Törmäyksiä voi vähentää suurissa rakennuksissa vähentämällä lasipinta-alaa tai käsittelemällä lasia, vähentämällä ulsonäkyvää valoa, ja kiinnittämällä erityishuomiota lasiin viheralueiden lähellä ja/tai välttämällä kasvillisuutta lasin lähellä.
Winter bird-window collisions: mitigation success, risk factors, and implementation challenges
Tutkimuksen suositukset: pahimpien sijaintien vikojen korjaaminen, peiliheijastavan rakentamisen kieltäminen, lintujen (amerikantilhi) ravintona käyttämien puiden pitäminen poissa vaarallisilta ikkunoilta, lintuystävällisen maisemoinnin ja suunnittelun käyttöönotto. (pdf)
Avian Mortality at Windows: The Second Largest Human Source of Bird Mortality on Earth – Daniel Klem, Jr.
Lasitörmäysten syyt ja ratkaisutavat.
Kendeda Building’s bird-safe glass: Small step in 'shockingly huge' issue
Näkökulmia rakennusten lintuturvallisuuteen.
Ottawa’s bird-friendly(-ish) buildings
Hyviä ja huonoja esimerkkejä linnuille turvallisiksi tarkoitetuista rakennuksista.

Lyhyt video lasin ongelmista lintujen kannalta, ja ratkaisuista.

Kunnostuksessa Javits Center -kokouskeskuksen julkisivuun vaihdettin (paljon) lintuturvallista lasia, suuri viherkatto, energiansäästöominaisuuksia. Törmäykset vähenivät lasin myötä yli 90%, mikä on huikea parannus, mutta täysin turvallisia nämäkään lasit eivät ole - alkutilanne oli erittäin huono. Yleensä puhutaan n. 70% pienemmästä (kuolettavasta) törmäysriskistä.

Esimerkki ikkunoiden muuttamisesta lintuturvallisiksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan puhua aiemmin tavallisten törmäysten loppumisesta kokonaan.

Kaupunkien kasvun ja lasin käytön lisääntymisen myötä lasirakentamisen aiheuttamat ongelmat ovat pahenemassa.

Tuulimylly heijastuu kasvihuoneen ikkunasta
Lasirakentamiseen kuolee paljon enemmän lintuja kuin esim. tuulimyllyihin tai liikenteeseen.
Birds Flying Into Windows? Truths About Birds & Glass Collisions from ABC Experts
Yleistietoa lasitörmäyksistä eri kannoilta.
Birds and Collisions - Golden Gate Audubon Society
Tilastotietoa lintujen törmäyksistä ja linkkejä ohjeisiin tilanteen parantamiseksi.
How many birds are killed by windows? - BBC News
Tilastoista arvioina, mainittu myös kissojen aiheuttamat kuolemat.
Ikäheimo, Emmi (2017): Lintujen ikkunatörmäyskuolemat rengastusaineistoon perustuen. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Ympäristötiede ja -teknologia, 3.7.2017.
Ikkunatörmäyksistä ja niiden jakautumisesta lajeittain.

Erityisesti turvalliseen rakentamiseen keskittyviä sivustoja:

FLAP - Fatal Light Awareness Program
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)
Safe Skies Maryland
Lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook | twitter)

Lasiin voidaan yhdistää erilaista teknologiaa:

Lasijulkisivut – esteettistä ja funktionaalista arkkitehtuuria
Lasijulkisivujen mahdollistamat älykkäät ominaisuudet saattavat samalla ratkaista tällä hetkellä tarpeettomasti läpinäkyvien ja heijastavien lasipintojen ongelmia, mutta eivät kaikkialla tai automaattisesti.

Joukkoliikenteen pysäkit

Läpinäkyvät joukkoliikenteen pysäkkejä sijoitetaan lintujen lentoreiteille, puistojen ja viheralueiden reunoille.

Pihlaja lasisen bussipysäkin takana
Pihlajat ja viherkasvillisuutta lasisen bussipysäkin takana.
Magnitude and correlates of bird collisions at glass bus shelters in an urban landscape
Lintujen törmäyksistä kaupunkialueen läpinäkyviin bussipysäkkeihin.
Graffiti saves birds: A year-round pattern of bird collisions with glass bus shelters
Tutkimus graffitien vaikutuksesta lintujen pysäkkitörmäyksien vähenemisessä.

Meluesteet

Yksi ongelmallinen rakenne ovat meluesteet joissa lasia voidaan suosia maisemoinnin takia.

Etelä-Korealaiseen meluesteeseen tehtiin onnistuneesti näkyvä tarroitus.
Kehä II:n meluaidasta tuli lintujen surmanloukku
Artikkelissa puhutaan väliin jääneesta tilasta johon linnut jäivät ansaan. Itse läpinäkyvyydessä ei ole nähty/todettu ongelmaa.

Parvekkeiden lasitukset

Parvekkeen lasituksella on positiivista vaikutusta sen mm. kestävyydelle, energiansäästölle, ja meluisuudelle. "Megatrendin" ongelmana lintujen kannalta ovat heijastukset, ja läpinäkyvät kulmaikkunoinnit.

Lähes satavuotiaan töölöläistalon kiviseinään puhkaistiin reiät parvekkeille, ja nyt näkymät ovat kuin suoraan Pariisista
Ensimmäinen on perinteisempi parveke ilman lasituksia, mutta sivun loppupuolen esimerkissä käytännössä koko rakennuksen julkisivu muuttui lasiseksi.
Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
Lämpöhävikin kannalta paras ratkaisu on sisäänvedetty parveke, jossa on vain yksi lasiseinä, ja kolme muuta ovat rakennuksen seinien sisällä. Lisäksi aurinkosuojaus. Artikkelissa tätä ei pohdita, mutta molemmat ratkaisut ovat eduksi myös linnuille, varsinkin kun aurinkosuojaus on lasituksen ulkopuolella.
Luokka:
Luotu 2019-10-22 14:43 | Muokattu 2020-08-31 11:11
http://kaupunkilinnut.fi/?id=95