Pesinnät – Lintujen pesäpaikat rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä

Rakennukset ovat – pihojen ja puistojen ohella – osa rakennetun ympäristön luontoa esimerkiksi tarjoamiensa pesintämahdollisuuksien kautta, mutta mahdollisten ominaisuuksiensa kautta myös uhka.

Tässä osiossa lintujen pesäpaikoista ja ratkaisuista pesintöjen mahdollistamiseen erityisesti rakennuksissa, mutta myös muualla rakennetussa ympäristössä, pihoilla ja puistoissa.

Pesäpaikkojen väheneminen

Lintujen pesäpaikkoja poistetaan kiinteistöremonttien yhteydessä usein täysin tarpeettomasti. Jotkin lajit ovat kuitenkin erikoistuneet pesimään ihmisten rakennuksissa, eikä niitä enää juuri tavata muualla.

Sama pätee metsänhoitokäytännöistä johtuen myös moniin puiden kolopesijöihin, jotka tarvitsevat keinotekoisia pesäpönttöjä.

WorldGBC European Advocacy Manifesto June 2019
"7. Luonnon monimuotoisuus: rakentaminen ja rakennusten kunnostaminen on tehtävä tavalla joka ei vahingoita, ja itse asiassa kehittää luonnonympäristöjä."

Pesäpaikkojen tarjoaminen

Pesintäratkaisut on jaettu rakennusten koloja, reunustoja ja viherympäristöjä käsitteleville sivuille:

Lisäksi esimerkkisivuilla toimivia ratkaisuja ja ideoita valokuvina:

Huom! Monia ratkaisuja ei ole itse käytännössä testattu, vaan niiden toimivuus pohjautuu muihin lähteisiin tai alustaviin suunnitelmiin. Nämä voi ottaa oman ideoinnin pohjaksi.

Luokka:
Luotu 2018-12-01 22:00 | Muokattu 2020-06-24 19:37
http://kaupunkilinnut.fi/?id=13