Pesinnät – Lintujen pesäpaikat rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä

Lintujen pesäpaikat rakennuksissa ja muualla rakennetussa ympäristössä. Ratkaisuja erityisesti rakennuspesintöjen mahdollistamiseen, mutta myös muita pihojen ja puistojen pesintäpaikkoja.

Pesäpaikkojen väheneminen

Lintujen pesäpaikkoja poistetaan kiinteistöremonttien yhteydessä usein täysin tarpeettomasti. Jotkin lajit ovat kuitenkin erikoistuneet pesimään ihmisten rakennuksissa, eikä niitä enää juuri tavata muualla.

Sama pätee metsänhoitokäytännöistä johtuen myös moniin puiden kolopesijöihin, jotka tarvitsevat keinotekoisia pesäpönttöjä.

WorldGBC European Advocacy Manifesto June 2019
"7. Luonnon monimuotoisuus: rakentaminen ja rakennusten kunnostaminen on tehtävä tavalla joka ei vahingoita, ja itse asiassa kehittää luonnonympäristöjä."

Pesäpaikkojen tarjoaminen

Pesintäratkaisut on jaettu rakennusten koloja, reunustoja ja viherympäristöjä käsitteleville sivuille:

Lisäksi esimerkkisivuilla toimivia ratkaisuja ja ideoita valokuvina:

Huom! Monia ratkaisuja ei ole itse käytännössä testattu, vaan niiden toimivuus pohjautuu muihin lähteisiin tai alustaviin suunnitelmiin. Nämä voi ottaa oman ideoinnin pohjaksi.

Luokka:
Luotu 2018-12-01 22:00 | Muokattu 2019-09-29 16:58
http://kaupunkilinnut.fi/?id=13