Haittojen ehkäisy rakennuspesinnöissä

Yksittäisistä tai muutamistakaan varpuslintujen pesistä harvoin on todellista haittaa, linnut eivät esimerkiksi parveudu toistensa pesäpaikoille. Joskus jos suurempi pesivä yhdyskunta koetaan häiritseväksi, harkittava mahdollisuus on pesäpaikkojen vähentäminen tai jakaminen laajemmalle alueelle, ei kaikkien poistaminen. Pesintäpaikkojen tarjoaminen ja elinympäristön suunnittelu auttaa myös muuttamaan ratkaisuja tarvittaessa.

Joissain tilanteissa lintujen ei haluta pesivän rakennuksissa, tai tietyssä kohtaa rakennusta, esim. äänien kuuluessa voimakkaina rakenteista. Tällöin pesäpaikkaa voi ongelmasta riippuen tarjota syrjäisemmästä kohdasta rakennusta tai lajille erityisesti suunnitellussa pesäpöntössä, ja käyttää tarvittaessa esim. pääsyn estävää verkkoa vanhalla pesäpaikalla. Kannattaa huomata että jotkin lajit suosivat rakennuksia pesäpaikkoina, jolloin pesäpaikat on hyvä tarjota rakennuksessa, kun taas toisille käy aivan hyvin puuhun sijoitettu pönttö.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä? - Pääskyt
Tervapääskyistä ei yleensä haittaa - haara- ja räystäspääskystä voi olla lyhytkestoisesti kesällä. Pesintäajan ulkopuolella sopiva pesintäsijainti parempaan paikkkaan ja huonomman poisto käytöstä.
El Ayuntamiento de Sueca protege los nidos de golondrina
Yksinkertainen suoja ulosteiden keräämiseen rakennuksissa pesivien lintujen pesältä. Myös erilaiset listat ja tasot käyvät tilanteesta riippuen.

Lajista riippuen rakennusten pesäpaikkoja voi korvata myös puihin asetettavilla pöntöillä. Puissa pesiviä lajeja ovat tiaiset, kottarainen, ja sopivalla pöntöllä ja sijoituspaikalla myös tervapääsky. Sen sijaan toiset lajit kuten varpunen, haarapääsky ja räystäspääsky eivät juuri pesi muualla kuin rakennuksissa. Varpusillekin voi yksittäisiä pesäpönttöjä tarjota puihin, mutta kokonaisen yhdyskunnan pesintäpaikat kokonaan puissa voi olla vaikeammin toteutettavissa.

Muutostyöt on ajoitettava pesintäkauden ulkopuolelle.

Ks. myös muut elinympäristöjen ongelmatilanteet.

***

Lähestyttäessä asiaa yleisemmällä luontosuhteen tasolla sivusto edustaa sitä näkökulmaa että ympäristön suunnittelu tavoitellun ihmistoiminnan ohella paikallisille eläimille sopivaksi on mielekkäämpi lähestymistapa kuin korvata luonnonvaraiset eläimet esim. lemmikillä. Luonnonvaraisten eläinten käyttäytyminen on usein ymmärrettävissä jos ihminen alun perin ei ole itse toiminut omavaltaisesti.

Luokka:
Luotu 2019-02-22 08:16 | Muokattu 2021-05-04 14:37
http://kaupunkilinnut.fi/?id=46