Rakennusten kolot – Lintujen pesintöjen suojelu rakennuksissa

Rakennuksissa olevien pesäpaikkojen suojeleminen tai pesintöjen mahdollistaminen on remonttien yhteydessä hyödyllistä erityisesti viheralueiden läheisyydessä tai muissakin paikoissa joissa ei ole välitöntä ihmistoimintaa. Mikäli pesäpaikkojen säilyttäminen ei ole mahdollista nykyisissä sijainneissa, korvaavia pesäpaikkoja voi tarjota soveltuvammassa paikassa esimerkiksi rakennukseen kiinnitettävillä pesäpöntöillä.

Jotkin linnut voivat tehdä avopesintöjä erikoisiinkin paikkoihin. Tällä sivulla erityisesti kolopesijöiden pesinnöistä, ja mm. köynnöksistä sivulla pihat, seinustat. Käytäntöihin lupiin ja väliaikaisiin pesäpaikkoihin liittyen, ks. sivu remonttikäytännöt.

Varmista kaikki rakenteisiin tehtävät ratkaisut tarvittaessa ammattilaiselta. Kannattaa kuitenkin huomata että esim. rakennusaiheisilla sivustoilla lintujen pesintäratkaisuja ei juuri mainita, eli heillä ei välttämättä ole niistä tietoa. Oletettavasti he kuitenkin tietävät miten näitä ratkaisuja voi turvallisesti rakenteisiin soveltaa. Jotkut ratkaisuista vaativat myös rakennusvalvonnan luvan.

Sivulla Arkkitehtuuri I olen myös luonnostellut koristeellisempia tapoja pesäpaikkojen toteuttamiseksi.

Swift Bricks by Dick Newell
Seinään upotettavat tervapääskyjen pesälaatikot käyvät monille kolopesijöille.
DIY swift box designs
Erilaisia itse tehtäviä tervapääskyjen pesämalleja. Mallit käyvät myös varpusille, ja pienellä lentoaukon koon muuttamisella voi päättää soveltuuko kottaraisille.

Lintujen pesinnät rakennuksissa

lajit: varpunen, tervapääsky, haarapääsky, räystäspääsky (myös muut lajit pesivät rakennuksissa, mutta niille käy helpommin myös puuhun sijoitetut pöntöt)

Varpuset pesän ympärillä rakennuksen alkuperäisestä käytöstä poistetun ilmanottoaukon edessä
Varpuset pesän ympärillä alkuperäisestä käytöstä poistetun ilmanottoaukon edessä.

Lintujen tavallisia kolopesäpaikkoja rakennuksissa ovat mm.

  • vesikaton alla (tiili- tai peltikaton raot)
  • ilmanottoaukot (erityisesti käytöstä poistetut)
  • seinässä olevat rakenteelliset kolot, syvennykset tai koristekuvioinnit (vanhoissa rakennuksissa usein suojeltuja)

Ks. Esimerkki.

Linnuille erityisesti tarjottavia ratkaisuja joita voi harkita jos em. pesäpaikkoja joudutaan remontin yhteydessä välttämättä poistamaan käytöstä:

  • em. pesäpaikkojen suojelu ja tarvittaessa muuttaminen pesintäkäyttöön paremmin sopivaksi
  • rakenteellinen elementti pesintää varten (esim. tiiliseinään muurattava elementti)
  • erillinen pesäpönttö
  • köynnökset rakennuksessa olevan syvennyksen tai lisäelementin edessä

Pesäpönttöjä varpusille ja tervapääskyille

Vaivattomin lähestymistapa pesäpaikkojen korvaamiseen ovat kaupallisesti valmistettavat mallit. Näitä voi käyttää esimerkiksi korvaamaan remonteissa poistuvia pesäpaikkoja: sijoitus esim. räystään alle tai muualle seinän yläreunaan, tai sivusuunnassa lähelle rakennuksen kulmaa. Pesälaatikot voidaan joko kiinnittää seinän ulkopuolelle, tai upottaa tiiliseinään tai lämmöneristekerrokseen.

Swift Nest Box No. 17 (single cavity) » Schwegler Natur
Betoni/puu-betonista tehty rakennukseen kiinnitettävä tervapääskyn pesälaatikko. Tilattavissa pienemmällä sisäänmenoaukolla varpusia varten. Saatavilla myös kahden tai kolmen pesäpaikan mallina.
Swift Nest Box No. 17B (single cavity, with enlarged brood chamber) » Schwegler Natur
Tilavampi versio edellisestä. Kuvaesimerkki räystään alle kiinnitetyistä pöntöistä.
Sparrow Rose 1 » Schwegler Natur
Varpusille sopiva lentoaukko em. pesälaatikoihin.
Brick Box Type 25A » Schwegler Natur
Tiiliseinään upotettava malli.
Lightweight Swift Box Type 1A » Schwegler Natur
Lämmöneristekerrokseen sijoitettava hiukan seinän ulkopuolelle kiinnitettäviä halvempi pesälaatikko.
Swift Nest Box | The Nestbox Company
Iso-Britanniassa suosittu ja toimivaksi todettu seinään kiinnitettävä pesälaatikkomalli.
WoodStone® Build-in Swift Nest Box | CJ Wildlife
Schwegler-pesälaatikoita huomattavasti halvempi vaihtoehto.
The S Brick - a new home for Swifts
Tiiliseinään upotettava malli.
New homes for swifts – the Manthorpe swift brick
Tiiliseinään upotettava malli.
Shopping! – Swift Conservation
Paljon erilaisia tervapääskyn pönttöjä.
NK GZ 08 Nestkast Gierzwaluw
Rakennukseen sijoitettava pesälaatikko tervapääskyille.

Malleja varpusille:

NK MU 08 Nestkast Mus
Rakennukseen sijoitettava pesälaatikko varpusille.
HT MU 03 Huismussentil
Pesätorni 18 varpuselle.

Tervapääskyn pesätorni:

A successful Polish Swift tower design
Pesätornit toimivat tervapääskyille hyvin vaihtelevasti.

Lisää sivun loppupuolella.

Tiili- ja peltikatto

Omakotitalojen kattomateriaaleissa tiili- ja peltikaton ero pesintäkäytössä on siinä että kattotiilet yleensä ladotaan paksumpien lautojen päälle. Tiilikatoissa pesintätila jää pienemmäksi, ja ne ovat myös auringonpaisteisilla paikoilla kuumempia.

Lisärakenne tiilikaton alle

  • Monier Vogelvide - Hollannissa on erilainen rakennuslaki enkä ole varma onko tälle samanlaista tarvetta Suomessa. Kattotiilien alle asetettava muovinen pesälaatikko varpusille, joka voidaan asentaa koko katon leveydelle. Mahdollistaa useita pesäpaikkoja, ja ilmanvaihdon, ilman että linnuilla on pääsyä muualle katon alle. Eri malleja.

Varpunen

Tiedot pesäpönttöjen kelpaamisesta varpusille ovat ristiriitaisia. Ihan tavallisista rakennuksiin kiinnitetyistä puisista pesäpöntöistä löytyy netistä onnistuneita kokemuksia, mutta joidenkin tietojen mukaan ne eivät välttämättä varpusille kelpaisi, ja ilmeisesti varpusten osalta paras tapa olisi saada pesäkolot kiinteästi rakenteisiin.

Esimerkki: Yksi esteettisesti toimiva sovellus: usein kerrostalossa jonkun seinän päädyissä on pystysuunnassa ylimääräistä tilaa - sopivalle etäisyydelle häiriöttömämmästä toisen päädyn kulmasta voisi kiinnittää pönttöjä päällekkäin pienin välimatkoin. [Ks. kuvat.] Huom! Kesällä aurinko paistaa korkealta, joten eteläseinälle ei kannata laittaa tavallisia puisia pönttöjä suoraan auringonpaisteeseen, jos huomattavaa osaa päivästä varjostavaa puuta tai rakennusta ei ole.

Rakenteisiin sijoitettavista pesistä ks. esim.

"In the course of refurbishment of the outer walls for better insulation, prefabricated nesting modules for sparrows and bats are placed in the new insulation layers..." (Weisser & Hauck 2017, 11) + "Nesting modules for sparrows are integrated in the insulation layer at a height between 3 and 10m, with holes of 35mm and 45mm. Min. distance between nests 50cm" (s. 12).

Eli varpusen pesäpaikat 3-10 m korkeudelle, ja vähintään 50 cm etäisyydelle toisistaan.

  • One sparrow makes a spring (New Delhi 2016-09-24) lyhyt artikkeli onnistuneesta pesäpönttöjen lisäämisestä varpusille Jaipurissa. 1200 pönttöä ja sillä lisätty ympäristöön 8000 varpusta. 2017 jatkokehityssuunnitelma mainittu. Niukasti lisätietoa http://www.birdfair.org/

Pesäloiset

Pesäloisia vastaan on esitetty pesäpönttöön laitettavaksi eteerisiä öljyjä sisältäviä kasvien lehtiä (laventeli, rosmariini...). (Hauck & Weisser 2016, 45.) Tietoa niiden hyödyistä ei kuitenkaan ole, ja kaikki ylimääräinen materiaali voi antaa loisille piilopaikkoja. (Puu-betonisista pesäpöntöistä puuttuu myös tavallisissa puisissa pöntöissä olevat halkeamat.)

Tervapääsky

Tervapääskyn pesäpöntöt on hyvä sijoittaa korkealle, esim. 5 metriä, ja mieluiten räystäiden alle, siten että edessä ja alla on reilusti tilaa.

Pikaohje yhden englantilaisten suosiman tervapääskyn pönttömallin valmistamiseksi ja kiinnittämiseksi.
Tervapääsky tarvitsee tilaa pesäaukon edessä.

Lisää pönttöohjeita:

DIY swift box designs
Lukuisia erilaisia pönttömalleja tervapääskylle, ja niiden valmistusohjeet.

Tervapääskyjen suojeluun keskittyneitä englantilaisia sivustoja:

Action for Swifts
Pönttömalleja, rakennuksien kiinteitä pesäpaikkaratkaisuja, muutamilla sivuilla myös varpusia.
Swift Conservation
Lisää tietoa pesäpaikkojen tarjoamisesta. (tarkistamatta)
Swift Bird Conservation Project - The RSPB
Lisää tietoa pesäpaikkojen tarjoamisesta. (tarkistamatta)
Co Antrim Swifts: a new start!
Yritys pesäpaikkojen tarjoamisesta tervapääsky-yhdyskunnalle ilman että niitä pesii paikalla ennestään.

Minua itseäni kiinnostaa eniten tervapääskyn pönttöjen sijoittaminen avoimiin mäntymetsiin, mutta en vielä tiedä miten se onnistuu. Metsissä ei myöskään tulisi kilpailua pesäpaikoista varpusten kanssa, ja ainakin periaatteessa lämpiminä keväinä ainakin tiaiset saattaisivat ehtiä pesimään samassa pöntössä juuri ennen tervapääskyjen saapumista. Tämä on pohdintaa ilman tarkempaa tietoa.

Haarapääsky

Haarapääsky käyttää pesintäänsä kolojen sijaan avoimia tiloja ja niissä sijainteja joiden päälle pesän voi tehdä, esimerkiksi kattoparruja piharakennuksissa. Kaupungissa tällaisia piharakennuksia on vähemmän, mutta käyttökelpoisia ovat erityisesti rakenteet matalalla veden päällä, kuten laiturien ja kävelysiltojen alustat.

Autetaan pääskyjä | BirdLife Suomi
Haarapääskyn ja räystäspääskyn pesintöjen suojelu rakennuksissa.

Räystäspääsky

Räystäspääsky rakentaa pesänsä savesta pystysuoriin seiniin räystäiden alle.

Autetaan pääskyjä | BirdLife Suomi
Haarapääskyn ja räystäspääskyn pesintöjen suojelu rakennuksissa.
Auta pääskyjen pesänrakennusta
Haarapääsky ja räystäspääsky tarvitsevat savea pesän rakentamiseen. Tähän käy esimerkiksi kasteltu lammikko tai paikalle tuotu ja kosteana pidetty savi.
Räystäs- ja haarapääsky ovat vuoden linnut 2015
Räystään alle ylös seinään voi kiinnittää myös höyläämättömän laudan pesänrakennuksen helpottamiseksi. Räystäspääsky voi käyttää pesintään myös erikoispönttöjä.
Tee räystäspääskylle huopapesä
Ilman savea räystäspääskylle voi tehdä keinopesiä kahdesta lautakappaleesta ja taitellusta huopapalasta.
Räystäspääskyn keinopesiä räystään alla.

Ks. myös räystäspääskyhotelli sivulla puistot, puutarhat.

Video räystäspääskyhotellista:

sekä Geheid stadsvogels ajassa 3'32.

Muita ohjeita

Myytäviä puu-betonipönttöjä

Kestävä ja hengittävä puun ja betonin sekoitus eristää pesän jolloin sen lämpötila ei vaihtele kuten puisessa pöntössä.

Myyntilistauksia, mm. rakennuksiin muurattavia tai muuten kiinnitettäviä malleja:

Vogelschutz » Schwegler Natur
Monia erilaisia puu-betonisia pesäpönttöjä. Pääasiassa tervapääskymallia, mutta tilattavissa varpusille sopivalla lentoaukolla.
Schwegler Catalog: Bird and Nature Conservation Products No. 76 2018-2019
Schweglerin tuotteet pdf-esitteenä.
Bird Nesting Boxes | Integrated British Bird Houses
Tiiliseinään muurattavia pesälaatikoita.
Top 10 Bird Boxes for New Builds and Developments
Integrated Bird Boxes
Woodstone® Estella House Sparrow Nest Box
Varpusille tarkoitettu puu-betoninen pesäpönttö, muurattavissa tai ruuvattavissa. Mallissa on kaksi pesäpaikkaa rinnakkain, kuitenkin toisaalla suositellaan ½ metrin etäisyyttä pesäpaikkojen välille.
Woodstone® - Nest Boxes | CJ Wildlife
Lisää em. valmistajan betoni/puu-betonipönttöjä.

Sivuilta löytyy pesäpönttöjä myös haarapääskylle ja räystäspääskylle.

Muuta:

Rakennuksissa pesivät linnut. Helsingin kaupungin Ympäristökeskus.
Kysely joidenkin lintujen rakennuspesinnöistä, vastaukset selattavissa.
Lepakot Suomen lainsäädännössä
Esimerkiksi rakennusremonttien yhteydessä on huomioitava myös lepakoita koskevat tiukemmat säädökset EU:n luontodirektiivin Liitteen IV (a) pohjalta.
Luokka:
Luotu 2019-01-17 18:47 | Muokattu 2023-09-05 16:16
http://kaupunkilinnut.fi/?id=33