Esimerkki B1: Tavallisia rakennuspesäpaikkoja

Tavallisia ihmisen toimesta enemmän tai vähemmän tahattomasti syntyneitä pesintäpaikkoja rakennuksissa ja muissa rakenteissa. Ne usein poistetaan remonteissa sikäli kuin niiden syntymiseen liittyy jonkinlainen hajoaminen.

Vesikaton alla

Peltikaton alla olevia rakoja
Tiiviimminkin asetetun peltikaton alla olevaan seinärakenteeseen syntyy ajan myötä kulumaa, joka mahdollistaa pesinnän, esim. tässä pystysaumakatteen alle. Tiilikuvioisissa peltikatoissa tilaa on valmiiksi hiukan enemmän, mutta hiukan ahtaita nekin ovat.
Varpunen tutkii tiilikattoa
Tiilikaton alla tilaa on yleensä hiukan enemmän, mutta tässä ainoaan mahdolliseen paikkaan ei ehkä aivan pesä mahdu.

Ilmastointiaukot

Pesintäkelpoinen ilmanottoaukko
Varsinkin käytöstä poistetut ilman sisäänottoaukot ovat tavallisia pesäpaikkoja. Säleikön täytyy olla pesintään riittävän harva tai siitä voi puuttua säle.

Muut rakenteet

Lamppuun tehty linnunpesä
Usein pesäpaikan syntymiseen liittyy rakenteen jonkinlainen haurastuminen tai hajoaminen. Tämän pesäpaikan on mahdollistanut ulkolampun hajonnut lasikupu.
Koristepylvään takana on tilaa pienen linnun pesälle
Erilaisten koristekuvioiden ja -elementtien yhteydestä löytyy myös sopivia pesäpaikkoja, lähinnä vanhojen rakennusten osalta.
Tukirakenteiden ja johdotuksen päälle tehty pesä
Tukirakenteiden ja johdotuksen päälle tehty pesä. Pesän läpi erottuu kulkevan myös yksi irrallaan olevista ulkoterassille lintuesteiksi asetetuista lukuisista siimoista jotka ovat katkeilleet mutta jääneet päistään kiinni.
Rastaan tai isomman linnun pesä Kristuspatsaan harteilla
Myös krusifiksin hartiat ovat kelvanneet linnun pesäpaikaksi.
Luotu 2019-02-09 15:50 | Muokattu 2019-10-10 09:24
http://kaupunkilinnut.fi/?id=45