Etusivu

Uusimmat tiedostot.

Sivut

Esimerkki B7: Puihin sijoitettu pönttöryhmä varpusille 2019-03-23 16:05
Vaihtoehtoinen lähestymistapa varpusten pesintöjen suojeluun alueilla jossa suojelu ei onnistu yhdyskunta-alueen rakennuksissa. Varpunen voi pesiä myös puussa esimerkiksi kottaraismallisessa pöntössä. Oletan että pesintäkynnys puussa olevaan pönttöön on alempi…
Esimerkki C6: Arkkitehtuuri II - Lintuturvallisuus 2019-03-18 16:39
Lintuturvallisuutta lisääviä rakennusten rakenne-elementtejä. Tämän sivun ratkaisuissa jokin muu elementti kuin lasi tulee julkisivussa hallitsevaksi. Lasisista julkisivuista ks. esimerkkisivu Lasirakentaminen, jonka lopussa tapoja tehdä lasista turvallisempaa. Säleiköt,…
Esimerkki C5: Puutarhakortteli - Pensaita, köynnöksiä, pesäpaikkoja linnuille 2019-03-18 13:00
Esimerkki korttelista jonka ulkoista olemusta hallitsee tällä hetkellä taksiasema ja autoliikenne. Pensailla, köynnöksillä, ja lintujen pesäpaikoilla sen ilme olisi täysin toisenlainen. Aidan lähelle sopisivat runsaat ja korkeat pensaat. Sokkeloista…
Esimerkki B4: Arkkitehtuuri I - Linnuille sopivia pesäpaikkoja 2019-03-17 17:20
Rakenne-elementti-ideoita lintujen pesintöjen arkkitehtoniseksi sovittamiseksi rakennuksiin. Perusajatuksena on poimia olemassaolevia elementtejä ja niiden estetiikka, ja sovittaa niiden pohjalta tapoja pesäpaikkojen lisäämiseksi arkkitehtuuriin. (Täydentyy…
Esimerkki B6: Linnunpöntöt puussa 2019-03-06 16:48
Puihin laitettavien linnunpönttöjen malleista ja sijoittamisesta. Pönttöjen on yleisesti hyvä sijaita taajamissa korkeammalla kuin ne muuten olisivat. Siten ne välttyvät ahtaassa ja monikäyttöisessä tilassa paremmin satunnaisilta häiriöiltä. Itse pyrin 3…
Esimerkki C2: Lasirakentaminen 2019-03-04 16:02
Lintujen kannalta lasirakentamisen ongelmat ovat erityisesti läpinäkyvyys ja heijastukset. Lasirakentaminen ei itsessään lisää mitään lintujen elinympäristöön. Sen vaaroja on kuitenkin mahdollista vähentää. Alla tekniikoita joilla hallitsevasti lasinen rakentaminen…
Esimerkki E1: Kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin peruselementit 2019-02-28 22:07
Peruselementit tai -konsepti uusien asuinalueiden suunnittelemiseen rakennetun ympäristön luontoalueiden osalta. Tästä normista voi muunnellen poiketa esim. siten että kaikissa sijainneissa lähtökohtana ei tarvitse olla rakennusten käyttö kolopesijöiden pesintään. En…
Esimerkki B8: Pääskyjen pesäpaikkoja Töölönlahden puistoon 2019-02-26 14:20
Luonnos Töölönlahden puiston pohjoisosan kehittämiseksi luontoalueena - esimerkki haarapääskyjen, räystäspääskyjen ja tervapääskyjen pesäpaikkojen lisäämisestä kaupungin viheralueelle. Suunnitelman tai sen osia voi toteuttaa muuallakin, esim. tällaisenaan…
Kaupunkilinnun käsite 2019-02-22 15:12
Puhuttaessa kaupunkilinnuista tarkoitetaan usein kivitoreilla liikkuvia naakkoja, lokkeja, variksia, puluja, ja myös varpusia, ja "pullasorsia" rannoilla. Tällä sivustolla käytän sitä laajemmassa merkityksessä tarkoittamaan yleisesti kaupunkiasutuksen lähellä…
Haittojen ehkäisy 2019-02-22 08:16
Joissain tilanteissa lintujen ei haluta pesivän rakennuksissa, tai tietyssä kohtaa rakennusta. Tällöin pesäpaikkaa voi tarjota hiukan syrjäisemmästä kohdasta rakennusta tai lajille erityisesti suunnitellussa pesäpöntössä, ja käyttää esim. pääsyn estävää verkkoa…
Esimerkki B1: Tavallisia rakennuspesäpaikkoja 2019-02-09 15:50
Tavallisia ihmisen toimesta enemmän tai vähemmän tahattomasti syntyneitä pesintäpaikkoja rakennuksissa ja muissa rakenteissa. Ne usein poistetaan remonteissa sikäli kuin niiden syntymiseen liittyy jonkinlainen hajoaminen. Vesikaton alla Tiiviimminkin asetetun…
Turvallisuus 2019-02-05 11:49
Ihmisen muokkaama ympäristö sisältää monia linnuille vaarallisia elementtejä: läpinäkyvää lasia, liikennettä, roskia... Safe Skies Maryland - lasiin ja keinovaloon liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisuja. (facebook) FLAP - Fatal Light Awareness Programm…
Tarpeet 2019-02-05 11:44
Ravinnon lisäksi linnut tarvitsevat muita resursseja, kuten vettä, hiekkaa ja pesänrakennustarpeita. Vesi Mm. luonnollisten vesialueiden rannat sekä sateen ja sulamisen synnyttämät hulevedet ovat kaupunkisuunnittelun elementtejä, vesialtaita ja suihkulähteitä…
Loukkaantuneiden eläinten auttaminen 2019-02-05 08:08
Tietoa ja pohdintaa loukkaantuneitten eläinten auttamisesta. Yhteystietoja Loukkaantuneet linnut: Helsingissä pelastulaitos eläinpelastus (09) 310 30151 tilannekeskus (09) 310 30150, Korkeasaaren villieläinsairaala, SEY ... Sairaat, loukkaantuneet ja…
In English 2019-02-03 16:23
Improving habitats and providing nesting places to birds in cities. Nesting places in buildings eg. for house sparrow, swifts and swallows can be provided by integrated nesting modules external nesting boxes wines in adjacent to some strucutral cavity suitable…
Kommentit 2019-01-31 12:22
Joitakin kommentteja Helsingin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Vihdintie-Huopalahdentie bulevardikaupunki - kaavarunko Hankekortti 2019-02-28 Huomioita suunnitteluperiaatteesta "alueelle pyritään muodostamaan edellytyksiä uudelle kaupunkiluonnolle", ei…
Muita aiheita 2019-01-26 20:52
Muita sivuston aihepiirin ulkopuolella olevia edistämisen tarpeessa olevia aiheita. Lintujen pesintäaikainen metsän hakkuukielto, tai muita erityisehtoja hakkuille pesintäaikana. Lakiehdotus avohakkuiden kieltämiseksi ei suoraan vastaa tähän ongelmaan. Suojausta…
Esimerkki A1: Lajitaulukko 2019-01-25 22:10
Joidenkin kaupunkialueella esiintyvien lintulajien pesinnän ja elinympäristön erityispiirteitä. Täydentyvän listan tarkoituksena on poimia kullekin lajille ominaisia erityispiirteitä joiden avulla elinympäristöä voi muokata lajille sopivammaksi. Lajien elinympäristöjen…
Lajien arvottamisesta 2019-01-21 14:35
Arvostukset eivät ole ongelmattomia missään asiassa, kuitenkin arvostelmia muodostetaan ja tuodaan julki ehkä liiankin helposti. Luonnon osalta ehdoton hallinta ei ehkä ole mielekäs lähtökohta, vaan että sillä on riittävästi tilaa poiketa odotuksista. Vasta…
Linnut kaupungissa 2019-01-18 20:19
Erilaisia tutkimuksia ja muuta tietoa linnuista kaupungissa. Helsinki Pakarinen, Raimo (2013): Helsinkiläisten kattolokit ja valkoposkihanhet. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2013. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsinki. --…
Kaupunki 2019-01-17 21:27
Tässä osiossa ihmiseen ja itse kaupunkiin liittyviä asioita: kaupungin kehittämistä, ja siinä elämistä. Luontoajattelua käsittelevällä sivulla joitakin ajatuksia luontosuhteesta jaetussa kaupunkitilassa. Ihmisellä on mahdollisuus käyttää aikaa ja energiaansa…
Puistot, puutarhat (luonnos) 2019-01-17 18:52
Luonnostelua puistojen ja viheralueiden pesintäratkaisuista. Toistaiseksi olen tällä sivustolla keskittynyt pesintöjen osalta rakennuspesintöjen kysymyksiin. Linnunpöntöistä. Pönttöjä lisättäessä on hyvä huomioida ettei niitä laiteta paikoille jossa on esim.…
Asuinkorttelit - Lintujen pesinnät rakennuksissa 2019-01-17 18:47
Rakennuksissa olevien pesäpaikkojen suojelemista tai pesintöjen mahdollistamista voi harkita remonttien yhteydessä erityisesti viheralueiden läheisyydessä tai esim. sellaisissa paikoissa joissa ei ole välitöntä ihmistoimintaa. Jotkin linnut voivat tehdä avopesintöjä…
Lintuoppaat 2019-01-15 18:34
Erilaista yleistietoa linnuista. Lintuoppaat Näissä yleisteoksissa linnut ovat aakkosittain saalistajineen samalla sivulla, eikä niihin näkymiin perustuva luontosuhde ole täysin ongelmaton, varsinkaan kaupungin ihmistoiminnasta jännittyneessä ilmapiirissä. Linnut…
http://kaupunkilinnut.fi/?recent