Vaikuttaminen

Yhteystietoja ympäristöasioihin vaikuttamiseksi, sekä loukkaantuneiden eläinten auttamiseen.

Ratkaisujen etsiminen ja toteuttaminen tai ehdottaminen ilmeneviin ongelmiin.

Kunnat, järjestöt

Kaupunkialueella voi ratkaisua ongelmatilanteisiin etsiä käyttäen palautepalveluja.

Hae muut kaupungit hakukoneella hakusanoilla kaupunginnimi palaute.

Kaupungeilla on vakiintuneita käytäntöjä ja lukkiintuneita käsityksiä, joten käytäntöjä kehitettäessä näkökulmaa voi joutua etsimään pidempään sen sovittamiseksi muodostuneisiin rutiineihin.

Aloitteet

Kuntalaisena voi myös tehdä aloitteen

Ympäristönsuojelu

(Poistettu linkki Tukes, jolle kuuluu vain tuotteista kuluttajille aiheutuvat ongelmat, ei vaarat ympäristölle.)

Järjestöt

Neuvoa voi kysyä myös Birdlifestä tai sen paikallisista jäsenyhdistyksistä.

Myös muut luontojärjestöt

Säädökset

Luokka:
Luotu 2018-11-11 21:26 | Muokattu 2019-02-10 20:29
http://kaupunkilinnut.fi/?id=9