Varikkotie – Helposti katoavaa tienvarsiluontoa

Itäkeskuksen päässä Raide-Jokerin alla muuttuva Varikkotie on/oli viheralueiltaan tyypillinen teollisuusalueen reunamaan puolivapaasti kasvava läpikulkureitti.

Teiden varsilla ja teollisuusalueiden lähettyvillä luonto saa usein kasvaa vapaammin, mutta samalla se on "joutomaana" helposti haavoittuvaa. Pian työmaaksi muuttuvaa Varikkotietä ympäröivillä viheralueilla on liikkunut ja pesinyt mm. tiaisia, rastaita, kirjosieppoja ja haarapääskyjä. Maaperä on savista, ja alueen läpi kulkee Mustapuro ja ojia.

Videon kuvauksen ajaksi sattui lintujen laulun osalta hiljainen hetki.

Kolme vuotta kestävän työn yhteydessä tien eteläpuolen luontoalueet poistuvat, pohjoispuolelta kaventuvat. Vesialueisiin tulee ilmeisesti lisätilaa. Meluesteen siirto vaikuttanee istutettuihin kasveihin.

Varikkotie pari viikkoa töiden alkamisen jälkeen. Työmaa tuo muutakin painetta kuin mitä välittömistä töistä aiheutuu.

Niityt, koivikot

Tien molemmin puolin on vapaammin kasvavaa koivikkoa ja niittyä, keskellä hiukan hoidetumpaa nurmea. Tienreunan koivut poistuvat Raide-Jokerin tieltä.
Etelään jatkuvaa lehtimetsää metroreitin yli. Myös etualan koivikko kapenee Raide-Jokerin tieltä.
Savimaalla kasvavaa niittyä ja koivikkoa.
Savimaalla kasvavaa niittyä ja koivikkoa.
Savimaan niittyä, pensaikkoa ja haaroittunut koivu.
Savimaata halkovat ojat, ja sivumpana Mustapuro.
Työkoneiden harvakseltaan käytettyä hiekkaista parkkipaikan reunaa.

Nurmialue

Nurmi on saanut välillä kasvaa pidemmäksi, mutta autotien ja kevyen liikenteen väylän väliseltä osalta se leikataan.
Hoidettua nurmialuetta ja sen puuistutuksia.
Hoidettua nurmialuetta ja sen puuistutuksia.
Näkymä varikolle vievän metrosillan alle.

Tienvarret

Itäkeskuksen pään asutusalueella tietä reunustavat mm. korkeat pensaat.
Asutusalueen viereisessä meluvallissa köynnöksiä, ja pientareella pidempää niittyä.
Mustapuronpolun tiheämpää puustoa.
Myös tenniskeskusta reunustaa korkeat pensaat.
Myös tenniskeskuksen parkkipaikan ympärille mahtuu isoja pensasalueita.
Ostoskeskuksen parkkipaikan pensaita.
Luokka: »
Luotu 2019-06-13 00:23 | Muokattu 2019-07-01 19:46
http://kaupunkilinnut.fi/?id=76