Liisanpuistikko – Jatkuva liike

Liisanpuistikossa on pyöreä muoto ja jatkuva liike. Siellä paljon kasvillisuutta, myös useita runsaita ruusupensaita. Linnut voivat liikkua siellä moneen suojaiseen paikkaan, mutta siellä ei ole erityistä suojapaikkaa esimerkiksi kun puisto on täynnä lasten peleistä, ulkoilutettavista koirista, ja samalla myös kalalokkien lähes jatkuvan päivystyksen alaisena.

Liisanpuistikosta on lähiyhteys myös Pohjoisrannan ja Tervasaarenkannaksen teitä sivuaville pensasalueille. Rannasta on nykyään melko hyvä pääsy myös vedelle kaapeloinnin nostaman maakorkeuden myötä. Myös Tervasaari kuuluu liikkumaetäisyydelle.

Puistossa on useita pesiviä lajeja ja sitä käyttävät myös muualla lähistöllä pesivät linnut.

+ runsas, tiivis kasvillisuus
+ pesäpaikat vanhoissa rakennuksissa
- toiminnallinen ahtaus joka poistaa suojaisuutta

Yleisesti olisi myös hyvä jos puistoja lähellä olevissa rakennuksissa olisi mahdollisuus ottaa erityishuomioon lintujen törmäysriski, edes jollain kevyemmällä ratkaisulla kuten markiiseilla, jotka tosin tässä tapauksessa eivät ehkä ole varsinaisen tarkoituksensa puolesta käytännöllisiä. Törmäysriskin väheneminen saattaa vähentää myös ilmapiirin kiristyneisyyttä.

Suojaisampia pensaita hiekkakentän reunalla, joissa ei kuitenkaan voi olla suojassa puiston peleiltä. Takana oleva tiilirakennus on pesäpaikoiltaan yksi olennainen osa varpusten pesintäyhdyskuntaa.
Pensasaita ei ole aivan matala, mutta esimerkiksi poikasille ei erityisen suojaavakaan. Myös puistoa kahdelta sivulta reunustava parkkipaikka tarjoaa väliaikaista suojaa. Eteläsuunnalla on myös hiukan normaalia isompi sisäpiha ja kasvillisuutta, ja rakennuksen ylimpien kerrosten ikkunat ovat vaarana törmäyksille (erit. pajulintu/tiltaltti).
Vanhoissa puissa on luonnonkoloja jotka eivät ole olleet aiemmin käytössä. Kottaraispöntön lisääminen toi siihen samalla toisenkin pesivän parin. Vilkkaan tien vieressä olevan kierrätysaseman takana on myös runsas pensasalue, ja lasinsiruja.
Hiekkakenttää reunustaa Pellingin retken muistomerkki (Gunnar Finne, Armas Lindgren / 1921), lasten leikkialue, ja puiston reunoilla vilkasliikenteisen tien ja venesataman suuntaan lasiset pysäkit.
Puiden tiheyttä ulkoa katsottuna.
Luokka: »
Luotu 2019-05-24 21:38 | Muokattu 2019-05-27 11:23
http://kaupunkilinnut.fi/?id=73