Esittely

Kaupunkisuunnittelussa luonto tulee esiin olemassaolevan luontoympäristön suojelemisessa, ja toisaalta uuden kaupunkiluonnon mahdollistamisessa. Luonnonsuojelun ja myös lintujärjestöjen toiminnan painopiste on usein varsinaisilla luontoalueilla, kun taas tämä sivusto pyrkii kehittämään näkökulmaa rakennetun ympäristön luonnosta erityisesti lintujen elinympäristönä.

Valkoposkihanhia Helsingin keskustan puiston kevätistutuksilla.

Sivuston lopullinen tarkoitus on antaa muuhun ihmistoimintaan yhteensopiva, helposti hahmotettava, toistettava ja muunneltava konsepti kaupunkialueiden lintujen elinympäristöjen suunnittelemiseen ja kehittämiseen rakennuspesinnöistä alkaen (ml. kaupunkisuunnittelun estetiikka).

Lisäksi on tarkoitus tarjota näkökulma puheeseen "luontosuhteesta", joka tapahtuu muun kuin saalistamisen, hyötyeläinten tai lemmikkien kautta, mutta myöskin on tarkoitus löytää siitä kuluttamista, viihtymistä ja elämyksiä syvempi merkitys (em. toteutukseen sisältyvä etiikka).

Käytännön tasolla sivusto pyrkii löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja (tai auttamaan sellaisen löytämisessä) yksittäisen ihmisen harrastuneisuudesta arvokiinteistöjen julkisivuihin. Osa ratkaisuista on aktiivista yksityistä toimintaa yhteiskunnan huomiotta jättämien seikkojen korjaamiseksi, osa sellaisia jotka tulisi saada rakenteelliseksi osaksi yhteiskunnan huomioivaa toiminnallisuutta, tai osaksi tavanomaista yksityistä toimintakulttuuria.

Nykyisistä ympäristöön liittyvistä keskustelunaiheista, ilmaston- ja monimuotoisuuden suojelusta, tämä sivusto liittyy ensisijaisesti jälkimmäiseen, mutta yhtälailla myös ihmisyyteen itseensä. Jos luonnonsuojeluun kaivataan uusia rakenteellisia ratkaisuja, tapa jolla ihminen järjestää välittömän asuinympäristönsä on yksi sellainen. Tässä suhteessa ympäristö lintujen elinympäristönä toimii välittömästi havaittavana indikaattorina siitä mitä se on kokonaisuutena.

Luokka:
Luotu 2019-05-23 22:33 | Muokattu 2019-08-10 20:03
http://kaupunkilinnut.fi/?id=71