Arabianranta – Lähes paratiisi

Toukolan ja Arabian rantapuistot sisältävät laajoja nurmikenttiä, joista osa kasvaa pidempänä. Vanhoja koivikkoja ja puualueita on säästetty. Hulevesiojien lisäksi käytettävissä merenrantaa. Alue reunustuu tiheäkasvuisempiin ja varjoisampiin pienempiin puistoalueisiin (Nylanderin puisto, Verkatehtaan puisto) ja luonnontilaisempiin alueisiin etelässä ja lahden toisella puolella. Myös piha-alueiden kasvillisuus on erityisen runsasta. Vaikutelmaa pilaa runsas lasitus.

Rakennetun ympäristön lähellä lintuja näkyi paljon: mm. varpunen, pikkuvarpunen, haarapääsky, tervapääsky, västäräkki, kivitasku, viherpeippo, sinitiainen, rastaita.

Tiivistelmä

Kyyhkyn törmäysjälki sisäpihaa reunustavassa lasikaiteesa.
Arabianranta on monilta osin lähes paratiisi. Linnun törmäysjälki lasikaiteessa.

+ paljon erilaista ja suojaavaa kasvillisuutta puisto- ja piha-alueilla
+ pesäpaikkoja löytyy myös rakennuksista
+ paljon käytettäviä vesialueita (merenlahti, hulevesilammikko ja -puroja)
+ luonnontilaisten alueiden läheisyys
- parvekkeiden kulmalasitukset ja muutamat lasikaiteet

Kasvillisuus

Rantapuiston laajaa nurmialuetta.
Nurmialuetta rajaavat mm. puuryhmät. Kuvassa muistaakseni jo vanhassa ranta-alueessa olleita koivuja. Koivujen takana pidemmäksi jätettyä nurmikasvua. En tiedä onko yhteiselo hanhien kanssa onnistuttu ratkaisemaan tällä. Mielestäni ainakin jotkut varjossa istujat käyttivät pitkää nurmea istuinpaikkanaan.
Piha-alueilla ja -kaduilla on runsaasti erilaista kasvillisuutta erilaisiin köynnöksiin saakka.
Tällä kävelytien kohdalla kasvillisuutta on tiheästi molemmin puolin.
Rakentamisessa on paljon hyvää, kuten runsas kasvillisuus, hulevesiojat, kivimuuri josta löytynee pesäpaikkoja (västäräkki ja kivitasku liikkuivat lähistöllä), pesäpaikkoja on myös rakennuksissa vesikaton alla. Parvekkeiden lasitus kuitenkin painostaa luontoympäristöä. Sitä helpottaisi jo ehkä sekin että 90-asteen kulmia ei lasitettaisi sivuseinästä ainakaan täysin läpinäkyvinä.

Viherkattoja alueella sen sijaan ei juurikaan ole. Jotkin sisäpihareiteistä oli merkitty yksityisalue-kyltillä, joten jätin kasvillisuudesta runsaat sisäpihat kuvaamatta – tässä yhteydessä on todettava että parvekkeita lasittamalla omaa yksityisaluetta tuodaan omatoimisesti esille.

Vesialueet

Valkoposkihanhia hulevesistä muodostetun lammen rantanurmella. Lammella liikkuivat myös kalatiira, heinäsorsia, sekä sillan alla pesivät haarapääskyt.

Hanhien lähellä huomio kiinnittyy myös muuhun suuremman mittakaavan liikkumiseen: polkupyöriin, koiriin. Paikalla käydessäni hanhien liikkuma-alueen reunamilla liikkui korostetusti myös variksia ja naakkoja. Erityisesti viimeksi mainittujen kohdalla on syytä viimeistään ymmärtää että aggressiiviselle hallinnointipyrkimykselle ei tahdo löytyä päätepistettä, ja koettuihin ongelmiin voi löytyä (loputtomasti) muita selityksiä.

Uutta ja vanhaa merenlahden rantaa rantapuiston pohjoisosasta. Suurelta osin uutta rantaa korkeat kivet reunustavat kuvaa enemmän muurina, jolloin merenranta on käytettävissä veden ollessa matalammalla kuten tässä, mutta vedenpinnan ollessa korkeammalla, jyrkältä kiviseinämältä ei välttämättä löydy pääsyä vedelle.
Arabianrannan hulevesialueita ja lintuja niiden läheisyydessä.

Lasitus

Käytännössä kaikissa rannan suunnan rakennuksissa on lasitetut parvekkeet, ja sen myötä lähes kokonaan lasinen julkisivu (ks. kuvat kasvillisuudesta edellä). Lasi ei näkynyt erityisen heijastavana, ja (ainakin valoisaan aikaan) sisätila erottui ei-houkuttelevana lentosuuntana, mutta ongelmallisilta näytti ainakin kulmakohtien läpinäkyvyys.

Yhden rakennuksen pihatasanne päättyy lasitettuun kaiteeseen runsaiden viherkasvien yhteydessä. Siinä oleva linnun törmäysjälki ei erotu kuvassa.
Rakennuksen toisella puolella olevan sokkeloisen sisäänkäynnin heijastavat ja läpinäkyvät lasitetut kaiteet.
Osaa eteläisen rakennuksen lasisuudesta on suojattu iltapäivän auringolta, osaa ei.
Lasitus korostuu jo Nylanderin puistoa reunustavassa vanhemmassa rakennuksessa..
Pysäkki Nylanderin puistosta etelään.
Verkatehtaan puiston viereinen pysäkki Annalan kartanopuiston suuntaan.

Arabianranta 2000-luvun vaihteessa

Kaksi kuvaa Arabianrannasta uudisrakentamisen alkaessa, hiukan vuosituhannen vaihtumisen jälkeen.

Vanha Arabianranta oli luonnontilaista.
Vanhaa merenlahden rantaa.
Luokka: »
Luotu 2019-05-18 19:17 | Muokattu 2019-05-31 13:08
http://kaupunkilinnut.fi/?id=68