Siltasaarenportti – Kerrostalokorttelien viheralueet ekologisina käytävinä

Kaupunkikeskustan korttelien viheralueet mahdollistavat ainakin varpusten, tiaisten ja mustarastaiden esiintymisen kaupunkialueella, sekä vaihtelevasti muita lintuja.

Kuvissa Siltasaarenportin poistuvia viheralueita. Uusiin rakennuksiin tulee ilmeisesti viherkatot, ja katutason yläpuolelle istutuksia. Istutukset näyttävät lintujen elinympäristöiksi reilusti nykyistä vähäisemmiltä - ainakaan mitään Siltasaarenkadun pensasalueita korvaavaa ei uudessa suunnitelmassa näy.

Varpusilta Siltasaarenkadulta poistuvia elinympäristöjä.

Huom! Viheralueita reunustavat lasitukset vaativat erityishuomiota, ja ne pitäisi tehdä linnuille turvallisiksi. Tässä en ole arvioinut suunnitelman lasituksia, jotka näyttävät huolestuttavilta, samoin kuin tilanne ainakin eteläisellä lähialueella.

Katuja reunustavat viheralueet

Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Siltasaarenkadun länsipuolisen korttelin pensaita ja kuvassa huonosti erottuvia puita, joista ilmeisesti vain keskellä hiukan erottuvan sisäpihalle vievän kadun pohjoispuoliset pensaat jäävät jäljelle, eteläpuolen uuden rakennuksen käyttäessä koko tilan ilman korvaavia istutuksia.

Itäpuoleisessa korttelissa (kuvat 2-6) kaava edellyttää istutuksia jatkossakin, mutta havainnekuvien perusteella määrä jäisi alla olevista ehkä kolmea viimeistä kuvaa vastaavaksi.

Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Tämäkään tiivis pensasalue ei tule uudessa suunnitelmassa korvatuksi.
Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Päiväkotia ympäröiviä puita ja pensaita.
Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Päiväkotia ympäröiviä puita ja pensaita.
Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Päiväkotia ympäröiviä puita ja pensaita.
Viherkasvillisuutta keskustakorttelin reunalla
Metroaseman sisäänkäynnin lähellä on vielä pieniä koristeellisempaan rooliin jääviä pensaita.

Kasvillisuuden määrä ja laatu

Tällä hetkellä kasvillisuutta on aivan eteläreunaa lukuunottamatta kaikilla seinustoilla. Siltasaarenkadun pensaat ovat ainakin varpusten ja mustarastaiden käytössä. Kolmannen linjan ja Porthaninkadun puissa liikkuu tiaisia. Länsipuolen rakennuksessa vaikuttaisi olevan laulusta päätellen myös varpusten pesintöjä.

Paikalla käydessäni varpusia on yleensä liikkunut alueella tasaisesti Toisen linjan eteläpuoleista aluetta myöten, rannan viheralueita lähempänä, eikä esim. tällä enemmän pensaita käsittävällä alueella ole näkynyt mitään erityisen suurta lintujen esiintymisen tiheyttä jota kasvien paikallisesta runsaudesta johtuen voisi ehkä odottaa. Pesintälauluakin kuuluu eri suunnilta juuri Toisen linjan risteysalueella. Talitiaispari on sen sijaan liikkunut viheralueella aika näkyvästikin.

Alueen viheralueyhteyksille linjojen välisellä alueella on mielestäni erityistä merkitystä. Muualla lähikortteleissa katualueiden viherkasveja on enää Siltaarenkadun pohjoispäässä, muiden viheralueiden jäädessä varsinaisten puistoalueiden välillä muutamia pieniä kulmauksia lukuunottamatta asuinkorttelien sisäpihoille.

Siltasaarenkadun mäkisyys tällä kohdalla merkitsee että ihmiset liikkuvat vaakatason lisäksi myös yläpuolelta alapuolelle. Uskon että tällä on vaikutusta lintujen kokemaan rauhallisuuteen. Tässä mielessä uusien viheralueiden sijainti rakennuksen eri tasanteilla voi jopa olla paikalle sijoittumisen kannalta linnuille edullista - ne voivat vaihtaa paikalla myös korkeutta tilanteen mukaan.

Viherkatot tuovat myös uutta, ja mahdollistavat ehkä uusia lajejakin, mutta nurmea kasvavana ne eivät korvaa pensaiden ja puiden tarjoamia suojaisia elinympäristöjä.

Siltasaarenkadun kävelyalueelle on edelleen mahdollista lisätä laajakin pensasalue poistettavia korvaamaan, lisäksi uusiin rakennuksiin voi sijoittaa useampiakin varpusille tarkoitettuja pesäpaikkoja. Myös välittömien lasipintojen määrää voi olla hyvä harkita viherkohtien yhteydessä.

***

Havainnot perustuvat muutamiin lyhyisiin käynteihin päiväaikaan - esiintyviä lintulajeja eri vuorokaudenaikoina voi olla muitakin, ja mainittujen lintujen alueen käyttökin mainittua huomattavastikin runsaampaa, esimerkiksi varhain aamulla.

Luokka: »
Luotu 2019-04-25 22:55 | Muokattu 2019-12-10 16:00
http://kaupunkilinnut.fi/?id=62