Hakaniemi – Lintujen elinympäristöä liikenneväylien läheisyydessä

Hakaniemi ja erityisesti Merihaka mielletään betoniseksi. Osa vaikutelmasta johtuu liikenteestä ja sen melusta erityisesti Sörnäisten rantatiellä ja Hakaniemenrannassa. Alueella on kuitenkin paljon linnuille soveltuvaa viherkasvillisuutta.

Esimerkki urbaanista viherympäristöstä sellaisena kuin se nyt on. Liikenne ja sen päästöt aiheuttavat omat vaaransa, mutta elettävää ympäristö kuitenkin on. Alue tulee muuttumaan tulevina vuosina paljon asuinrakentamisen, hotellin, uuden sillan ja raitioliikennereitin myötä. Myös uusia puistoalueita on suunnitteilla. Kommentteja asemakaavaan sivun lopussa.

Äänimaisema

Videolla tulee esiin yhtäaikainen liikenteen painostavuus ja luonnonelämän läsnäolo.

Sörnäisten rantatien viheralueella kuultavissa mm. varpusen, peipon ja tiaisten laulua. Osa laulusta tulee rakennuksilta kuvan ulkopuolelta.

Viheralueet

Kuvissa rajatut ja meluttomat sijainnit näyttäytyvät hiukan rauhallisempina kuin mitä ne liikenteen keskellä voivat olla.

Pensaita asuinalueen reunalla
Merihaan asuinkorttelin kävelytasanteella pensasalueita on paljonkin. Tässä vain näkymää eteläpuolelta. Puurivi jatkuu Hakaniemenrantaa itään.
Pensaita kevyen liikenteen väylien vieressä
Varpuset etsivät ruokaa avomaalta, ja vaikka ne voivat käyttää liikkumiseen ja turvapaikan hakemiseen myös ihmisten rakennelmia, pienemmätkin hyvin sijoitetut pensaat lisäävät soveltuvaa liikkuma-aluetta.
Pensaita ajoradan vieressä
Aivan ajoradan vieressä olevaa pensaikkoa en sen sijaan ole nähnyt lintujen juuri käyttävän - tosin en uskaltaisi lintuja sieltä katsellakaan.
Viheralue sillan vieressä
Hakaniemen sillan ja Merihaan välissä on nurmikenttää, puita ja pensaita, ja siellä liikkuu mm. rastaita. Sillan alla on myös muutamia varpusen pesiä, ja ilmeisesti yksi pulun pesä.
Viheralue sillan ramppien välissä
Viheralue jatkuu ramppien välissä.
Ranta-alueen puita ja kasvillisuutta
Rannan puista ja pensaista muodostuva viheralue mahdollistaa mm. varpusten oleilun auringonpaisteessa, ja luiskaranta peseytymisen vedessä ja myös rantahiekassa. Rannalla viihtyy myös vesilintuja.
Puita asfaltoidulla rantabulevardilla
Torialuetta lähestyttäessä alueella on paljon puita joissa liikkuu usein mm. sinitiaisia.

Vieressä Hakaniemen torin itäpuolella on hiekkakentällä runsaampi pensas- ja puualue jossa voi liikkua enemmänkin varpusia.

Havupensaita lasikaiteen vieressä
Hakaniemenkadun havupensaita reunustaa erittäin ikävä lasikaide. Se on kuitenkin matalalla vasten rakennusta jonka kautta kovavauhtinen lentoreitti ei kuitenkaan kulje eikä saavu, joten ainoa ikävä puoli on ehkä lasinen ahtaus. Myös lähellä olevaa Näkinpuistoa painostaa parvekkeiden lasitus.
Liikenneväylien välistä viheraluetta
Sörnäisten rantatien viheralueita Hakaniemen sillan lähellä...
Metsäinen puisto rakennusalueen ja liikenneväylän vieressä
... ja Merihaan pohjoispuoleinen metsäinen puistoalue (Pannukakun puistikko).

Kommentteja asemakaavaan

Hakaniemenranta 12575 2013-002028. Ks. Asemakaavaehdotuksen 12575 selostus 9.4.2019. Kommentteja viheralueista lintujen elinympäristönä.

Luiskattu ranta rakennetyyppeinä E (Hakaniemi) ja F (Siltavuorenranta) riittävät uusilla puistoalueilla mahdollistamaan lintujen pääsyn vedelle. Positiivisena lisäelementtinä pitäisin pientäkin vedenrajan luiskaa hotellin kohdan mahdollisesti porrastuvassa rannassa tai rantamuurilla.

Olisi tärkeää että kasvillisuutta ei korvata kokonaan esimerkiksi viherkatoilla, jotka sinänsä ovat hyvä lisä. Puita suunnitelmissa näkyy hyvin, mutta epäselväksi jää pensaiden tilanne. Nykyiset ranta-alueiden pensaat olisi hyvä saada riittävässä määrin korvatuksi molemmilla rannoilla. Positiivista olisi huomioida suojaisuus (vähintäänkin joku sopiva pensas) myös rantojen läheisyydessä.

Kuvaraportissa viheralueista salmen pohjoisen puolen osalta, ja niiden merkitys lintujen elinympäristönä. Eteläpuolelta mainintana varpuslinnuille tärkeä Kirjapuiston pensasaita-alue joka olisi hyvä korvata jollain tavoin, ja myös Siltavuorenrannan pensasalue mikäli rakentaminen kohdistuu sinne.

Kyseenalaistan kaavakuvissa esiintyvät tasaväliset puurivit ilman pensaita, sekä myös niissä esiintyvät heinikot silloin kuin niitä on esitetty korvaamaan (tai mahdollisesti kuvaamaan) pensaita. Molemmat ovat sinänsä hyviä elementtejä, mutta käyttötapa on joko yksipuolinen, tai liiaksi vanhaa ympäristöä muuttava.

Olisi myös hyvä varmistaa että lasitusta ja viherkasvillisuutta ei yhdistetä lähekkäin. Vrt. kuva Hakaniemenkadulta.

Uusiin rakennuksiin, viheralueiden yhteyteen olisi mahdollista sijoittaa pesäpaikkoja erityisesti varpusille.

Luokka: »
Luotu 2019-04-25 16:00 | Muokattu 2019-05-08 17:04
http://kaupunkilinnut.fi/?id=61