Ongelmatilanteet

Jaettu elinympäristö voi aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita, jotka johtuvat lähtökohtaisesti siitä että ihminen on korvannut luonnollisen vuorovaikutuksensa eläinsuhteisiin joita määrittelee valta-asema ja omistussuhde. Myös "luonnollinen" vuorovaikutussuhde on jo vääristynyt ja perustunut tai painostunut perustumaan yksipuolisesti metsästämiseen tai kilpailuun. Lopulta eläimet ovat ihmisen tahdosta joko liian lähellä, tai sitten samasta tahdosta niitä halutaan kauemmaksi. Tämä tahto ei kommunikoi, mutta aiheuttaa moninaisten sekaannusten kerrostuman.

Elinympäristön jakamiseen liittyen erilaiset koetut ongelmatilanteet antavat mahdollisuuden suunnitella ja jakaa tilaa paremmin. Olennaisesti tämä kylläkin merkitsee tilan antamista ja suhtautumisen muutosta ympäristön suhteen vuorovaikutuksellisempaan suuntaan eikä pitäytymistä siihen mitä kokee siltä haluavansa.

Hyötynäkökohdan kannalta aggressiivisella luonnonhallinnalla (ja siihen suhteessa suorassa suhteessa olevalla elämäntavalla) menetys voi olla siinä että hyönteisiä syövien lintujen liikkumisen ja pesinnän estämisen jälkeen tarvitaan lisätorjuntaratkaisut hyönteisille... jne. On helposti nähtävissä että aggressiivista näkökantaa on helppo tuotteistaa ja myydä, monelta kannalta. Ongelma on, riittävätkö ihmisen resurssit tai intressit sen kerrannaisvaikutusten korjaamiseen. Hyötynäkökohdassa ihminen ei myöskään huomioi omaa asemaansa tuholaisena.

Luonnonvaraisten eläinten suhteen torjuntaratkaisut eivät ole ensisijainen keino, mutta ympäristöä voi kyllä suunnitella paremmin toimivaksi. Kun ihmisen koko elämäntapa ja sen vaikutukset huomioidaan, voi myös vuorovaikutussuhde luonnoneläimiin muodostua toisenlaiseksi, samoin kuin ihmisten välinen "sosiaalisuus".

Torjuntaratkaisut

Torjuntavälineitä voivat olla passiiviset esteet kuten piikit, vaijerit, siimat ja verkot, sekä suoraan karkottamiseen tarkoitetut laser- ja äänikarkottimet.

Torjuntaratkaisuista voi kuitenkin aiheutua ongelmia.

Puuhun päätettyjä siimoja terassin lokinestoon tarkoitettuja siimoja jotka irtoilevat pitkin puita
Puuhun päätettyjä terassin lokinestoon tarkoitettuja siimoja.
Kesäterassilta lähipensaaseen levinneitä lokinestosiimoja
Kesäterassilta lähipensaaseen levinneitä lokinestosiimoja.

Tahaton tai tahallinen ansoittelu pitää yllä aggressiivista virettä joka näkyy lisäaggressiivisuutena esimerkiksi lokeissa.

Ohjeita

Näin karkotat lokit: viritä liukas pressu katollesi tai pelota linnut "liekehtivillä" karkoituspikareilla
Mm. lokkien ja pulujen karkotuksesta.
Miten karkotetaan laitureita sotkevat lokit?
Sivulla esimerkki positiivisesta ympäristönsuunnittelusta: laitureilla voi kokeilla myös erityisesti lokkeja varten asetettua oleskelupaikkaa.

Toistuvista pelottelevista karkotuseleistä kaikki eläimet mielestäni ärsyyntyvät ja pyrkivät lähinnä käyttämään niitä hyväkseen, sillä seurauksella että ympäristön ilmapiiri on kaiken aikaa kaikille osapuolille astetta aggressiivisempi, vaikka näennäinen ratkaisu löytyisikin. Tällöin ihminen saattaa hyvinkin ehtiä tuhota koko ympäristönsä ennen kuin joutuu syystä tai toisesta myös itse poistumaan.

Ks. myös sivu haittojen ehkäisystä erityisesti rakennuspesintöihin liittyen.

Luotu 2019-03-24 10:44 | Muokattu 2019-10-21 10:14
http://kaupunkilinnut.fi/?id=57