Esimerkki B8: Pääskyille pesäpaikkoja (luonnos)

Jatkokehittelyä vaativa luonnos Töölönlahden puiston pohjoisosan kehittämiseksi luontoalueena, ja konsepti haarapääskyjen, räystäspääskyjen ja tervapääskyjen pesäpaikkojen lisäämisestä kaupungin viheralueelle.

Suunnitelman tai sen osia voi toteuttaa muuallakin, esim. tällaisenaan iii-sijainti ei ole tervapääskyille paras mahdollinen, ja periaatteessa i-kohdan sillan allakin on jo paikkoja pesinnöille. Mainittu alue on kuitenkin havainnollinen näiden kaikkien kuvaamiseksi. Alueella on myös kasvillisuutensa puolesta hyvin hyönteisiä.

i) Haarapääsky

Töölönsillan läheisyydessä liikkuu kesäisin haarapääskyjä. Olen miettinyt olisiko sillan alla mahdollisesti haarapääskyn pesiä (ainakin pulun pesiä on useampia oletettavasti junaradan sillan alla). Mielestäni sinne pystyy hyvin tekemään pesiä, pieni tasannekin löytyy tarvittaessa ja tilaa reilusti. En tiedä onko saven saatavuudessa ongelma.

Rautatietä sivua Töölönlahden silta alapuolelta
Rautatietä sivua Töölönlahden silta alapuolelta

Mahdollisesti vastaavan sillan alle voisi lisätä keinopesiä (tai tarvittaessa rakenteen pesintää helpottamaan).

Haarapääskyt pesivät ranta-alueella ainakin laiturien alla, ja syrjempänä matalamman ja pienemmän kävelysillan alla.

ii) Räystäspääsky

Töölönlahden puiston pohjoispuolella on vielä säästynyt pieni niittyalue.

Töölönlahden puiston pohjoison niittyaluetta talvella ja pohjoisin uudisrakennus
Töölönlahden puiston pohjoisosan niittyaluetta kevättalvella ja pohjoisin uudisrakennus.

Töölönlahden puiston puolen niittyalueelle voisi lisätä linkitetyn sivuston mallin mukaisen räystäspääskyhotellin. Ks. myös video

sekä Geheid stadsvogels ajassa 3'32.

En sinänsä hae mitään näyttävyyttä vaan kaikinpuolista toimivuutta, mutta kaupunkialueen luontokohteena tämä olisi jo sellainen.

iii) Tervapääsky

Myös edellisen kuvan pohjoisin uusi rakennus olisi sijaintinsa puolesta periaatteessa sopiva tervapääskyn pesille, mutta pohjoisseinä on aika täyteen lasitettu, ja puolet niistä on parvekkeita. Tuohon kapeaan reunaan ei ehkä kannattaisi pesäpönttöjä sijoittaa, ja se alkaa myös olla aika lähellä rautatietä.

Uusiin rakennuksiin varsinkin uusilla asuinalueilla voi ylipäänsä sijoittaa soveltuviin kohtiin tervapääskyille sopivia pesäpaikkoja. Näitä voivat käyttää muutkin rakennuksissa pesivät lajit kuten varpuset ja kottaraiset. Pesäonkalo voi olla rakenteissa tai erillinen pesälaatikko.

Luotu 2019-02-26 14:20 | Muokattu 2019-10-10 09:24
http://kaupunkilinnut.fi/?id=49