Lintuoppaat

Erilaista yleistietoa linnuista.

Lintuoppaat

Näissä yleisteoksissa linnut ovat aakkosittain saalistajineen samalla sivulla, eikä niihin näkymiin perustuva luontosuhde ole täysin ongelmaton, varsinkaan kaupungin ihmistoiminnasta jännittyneessä ilmapiirissä.

Linnut - LuontoPortti
Kuvia ja esittelyt, myös selaus tuntomerkkien perusteella, ja myös heimoittain. (Lahkoittainen suodatus olisi hyödyllinen, mutta se puuttuu.)
Aakkosellinen lintuäänien hakemisto - Lintujen-äänet.net
Lintujen tyypillisimpiä lauluääniä. Monilta linnuilta löytyy sivustolta reviirilaulun lisäksi hälytysääni, ja muita ääniä. Luonnossa äänissä on paljon ellei loputtomastikin variaatiota ja jäljittelyä, jolla linnut merkitsevät ja ohjaavat ympäristön liikettä ja järjestymistä.
xeno-canto :: Sharing bird sounds from around the world
Paljon lintujen ääninäytteitä ympäri maailman.

En itse seuraa lintuja bongatakseni, vaan ensisijaisesti ilmapiiriä jonka lähimmät linnut eri tavoin merkitsevät. Tämä ei myöskään ole estetiikkaa, vaan kokemus ympäristön tilasta. Tämän pohjalta tulee ymmärrettäväksi onko jonkinlainen osallistuminen soveltuvaa, ja mihin suuntaan. Oma ihmistunnelma (jota ei tule liioitella) kertoo mikä osallistumisen laatu todellisuudessa on.

Osa tavanomaisesta lintuharrastuksesta (kuten rengastaminen, intensiivisempi bongaus ja jopa valokuvauskin) soveltuu huonosti kaupunkiympäristöön - talviruokintojenkin sovittaminen vaatii erityistä huolellisuutta. Mielestäni olennaisin lintuharrastuksen muoto kaupungissa on turvata se mahdollisuus että ne voivat siellä turvallisesti ja mielekkäästi olla.

  • Esko Hyvärinen, Aino Juslén, Eija Kemppainen, Annika Uddström & Ulla-Maija Liukko (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö - Suomen ympäristökeskus. Helsinki, 2019. / Tietoa lintulajien uhanalaisuudesta. Ks. myös hankkeen tiedotussivu.
  • Punaisen kirjan verkkopalvelu - verkossa helpommin käytettävä lajien selailuun: lajihaku, sekä lajikohtaisilla sivuilla esittely elinympäristöistä ja uhanalaisuuden syistä, ja pikavalinta vanhoihin luokituksiin.
Luotu 2019-01-15 18:34 | Muokattu 2019-11-09 23:14
http://kaupunkilinnut.fi/?id=32