Lintujen ympäristö

Kaupunkiympäristössä lintujen kannalta huomioitavia seikkoja.

Pesäpaikat

 • rakennukset
 • rakenteet
 • puunkolot
 • tiheä kasvillisuus
 • avopesät rakenteissa ja oksilla

Hiekka

 • myös talvella

Vesi

 • pieni allas
 • virtaava vesi
 • loivat reunat

Talviruokinta

Turvallisuus

 • lasi
 • muut vaaraelementit: avoimet pystyputket, verkot, langat
 • pesäpaikkojen kuumuus, esteettömyys

Remontit

 • pesintäkauden ulkopuolella, väliaikaiset pesäpöntöt
Luokka:
Luotu 2020-07-28 15:16 | Muokattu 2020-07-28 15:17
http://kaupunkilinnut.fi/?id=101