Tarkistuslista

Tiivistelmä sivustolla esittämistäni perusajatuksista, erityisesti aiheita jotka ovat tällä hetkellä vähemmällä huomiolla.

Teemat: ekologinen kompensaatio, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen.

Hiukan vastaavaa olen aiemmin luonnostellut sivulla "Peruselementit". Yhdistän sivut mielekkäällä tavalla myöhemmin.

Rakennukset

  • pesäpaikat - suojelu rakenteissa, tarvittaessa korvaaminen esim. pesälaatikoilla
  • lasitukset - kaikki lasit lintuturvalliseksi (uusi estetiikka) + valaistus ja kasvillisuus lasitusten yhteydessä
  • valaistus - mahdollisimman vähän ja sävyltään lämmin

Kasvillisuus

  • riittävästi suojaisia pensaita
  • hoitamattomia paikkoja (niityt, vesakot, "rikkaruohot", "joutomaat")
  • ei torjunta-aineita

Vesi

  • rannat - luiskarantoja, pystysuorien seinämien yhteyteen yksittäisiä kiviä
  • vesialtaat, suihkukaivot - saavutettavuus, veden laatu

(keinotekoiset luodot erityisesti tilan jakamiseen?)

Tapahtumat

  • ei ilotulituksia eikä ilmapalloja, vaarallisia lankaroskia ym.
Luokka:
Luotu 2019-12-06 16:22 | Muokattu 2022-08-18 20:48
http://kaupunkilinnut.fi/?id=100