Kaupunkilinnut – Lähiluonto lintujen elinympäristönä

Kaupunki lähiluontona, ja lintujen elinympäristönä.

Pesäpaikkojen tarjoamisesta linnuille, elinympäristöjen kehittämisestä ja talviruokinnasta.

Sivuston kirjoittamisen alkuperäinen motiivi on ollut Kaisaniemen puistossa remonttien uhkaamat varpusten pesäpaikat. Muu sisältö on kirjoitettu kokonaisnäkökulman muodostamiseksi. Ihmisten luontosuhdetta aloin vähitellen pohdiskella katsellessani kymmenisen vuotta sitten ihmisten reaktioita ja liikkumisen ongelmallisuutta suhteessa valkoposkihanhiin.

Turvallisuus 2019-02-05 11:49
Ihmisen muokkaama ympäristö sisältää monia linnuille vaarallisia elementtejä: läpinäkyvää ja heijastavaa lasia, liikennettä, roskia... Ks. myös esimerkkisivut Arkkitehtuuri II – Lintuturvallisuus, Lasirakentaminen, Lasielementit, sekä Vaaralliset roskat. Bird-Friendly…
Rakennusten kolot – Lintujen pesintöjen suojelu rakennuksissa 2019-01-17 18:47
Rakennuksissa olevien pesäpaikkojen suojeleminen tai pesintöjen mahdollistaminen on remonttien yhteydessä hyödyllistä erityisesti viheralueiden läheisyydessä tai muissakin paikoissa joissa ei ole välitöntä ihmistoimintaa. Mikäli pesäpaikkojen säilyttäminen…

Sivustosta

Kaupunki antaa jo itsestään painetta sitä asuttaville linnuille ja eläimille. Tämän yksityisesti ylläpidetyn sivuston tarkoitus ei ole promotoida mitään (usein teknologista) eläimiin liittyvää harrastuksen muotoa vaan etsiä mahdollisimman luonnolliseen (en tarkoita nostalgiaa) yhteiselämään perustuvaa elämäntapaa ja sen järjestämistapoja. Luonnollisuus ei ole kuitenkaan jotain itsestään tapahtuvaa, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa, jonka senkin täytyy huomioida kaupunkiympäristön erityisyys.

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan usein toimintojensa kautta, mutta siellä tulisi olla tilaa myös kiireettömyydelle. Yksi näkökulma on kehittää kaupunkia yhdessä siihen syntyvän syntyvän luontoympäristön kautta. Ks. sivuston esittely.

Sivuston kaikki sisältö ei ole valmista, vaan yritys etsiä näkökulmaa hiukan tavallista kauempaa. Tämä ei siis ole lintututkimus- tai harrastussivusto perinteisessä mielessä. En myöskään ole ekologi enkä (maisema-)arkkitehti, vaan lähestyn aihetta filosofisesti ja kulttuurikriittisesti em. näkökulmia yhdistelemällä. Sivuston näkökulma liittyy lintujen ohella tai oikeastaan keskeisemminkin yhteisesti jaettuun ympäristöön, osana luonto- ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa.

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2019-10-07 17:21
http://kaupunkilinnut.fi/