Kaupunkilinnut

Pesintämahdollisuuksien tarjoaminen kaupunkilinnuille sekä niiden elinympäristöjen kehittäminen ja yhteensovittaminen ihmisen muokkaamaan ympäristöön - käytännön ratkaisuja ja huomiota vaativia asioita.

Kehittämiskohteina voivat olla erikseenkin pesintämahdollisuudet, elinympäristö, talvehtimisalueet, tai ihmisen luontosuhdekin, mutta kokonaisvaltaisemmalla huomioinnilla voi paremmin vaikuttaa myös esiintyviin lajeihin.

Sivuston lopullinen tarkoitus on antaa helposti hahmotettava, toistettava ja muunneltava konsepti kaupunkialueiden elinympäristöjen suunnittelemiseen ja kehittämiseen rakennuspesinnöistä alkaen (ml. kaupunkisuunnittelun estetiikka), kun esim. lintujärjestöjen päähuomio usein liittyy varsinaisiin luontoalueisiin. Tämän lisäksi on tarkoitus tarjota näkökulma puheeseen "luontosuhteesta", joka tapahtuu muun kuin saalistamisen, hyötyeläinten tai lemmikkien kautta (em. toteutukseen sisältyvä etiikka), sekä ihmisen luonnolle aiheuttamien ongelmien korjaamiseen. 

Sivusto pyrkii löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja (tai auttamaan sellaisen löytämisessä) yksittäisen ihmisen harrastuneisuudesta arvokiinteistöjen julkisivuihin. Osa ratkaisuista on aktiivista yksityistä toimintaa yhteiskunnan huomiotta jättämien seikkojen korjaamiseksi, osa sellaisia jotka tulisi saada rakenteelliseksi osaksi yhteiskunnan huomioivaa toiminnallisuutta, tai osaksi tavanomaista yksityistä toimintakulttuuria.

Huom!! Sivusto on avattu 12/2018, ja se on edelleen työn alla. Sivusto täydentyy vähitellen.

Ohjeita, esimerkkejä, ajankohtaista

Lajitaulukko 2019-01-25 22:10
Joidenkin lintulajien pesinnän ja elinympäristön erityispiirteitä. Täydentyvän listan tarkoituksena on poimia kullekin lajille ominaisia erityispiirteitä joiden avulla elinympäristöä voi muokata lajille sopivammaksi. Nämä ovat myös esim. Helsingin ydinkeskustan…
Kaupunkialueen lintujen elinympäristön ja pesintämahdollisuuksien kehittäminen 2019-01-08 10:03
Helsingin kaupungille 8.1.2019 Saate Toivottavasti tämän voi huomioida jo kantakaupungin asemaakaavojen ajantasaistamisessa, tai ottaa tässä yhteydessä edelleen kehitettäväksi. Esimerkiksi Kaisaniemen puiston eteläreunalla on tällä hetkellä suuri määrä varpusten…
Esimerkki 2: Köynnökset rakennuksissa 2018-12-18 18:54
Köynnökset tarjoavat vähintään elinympäristön linnuille, mutta varpuset voivat myös pesiä ainakin rakennuksissa jossa köynnöksen takana on sopiva syvennys [Kuvat 3-5]. Uskoisin että tämä syvennys voi olla myös köynnöksen taakse vartavasten sijoitettu lautahylly…
Esimerkki 1: Pönttöjen asettelua rakennuksiin 2018-12-14 14:46
Ideoita pesäpönttöjen asettelemiseksi rakennuksiin. Perusajatus on kehittää rakennuksen ulkoasuun nähden mahdollisimman huomaamaton ryhmittelytapa. Lajeilla voi kuitenkin olla erilaisia mieltymyksiä, ja yksittäisten pönttöjen sijoittelu eri puolille voi olla…

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2019-02-15 20:34
http://kaupunkilinnut.fi/