Kaupunkilinnut – Lähiluonto lintujen elinympäristönä

Pesintämahdollisuuksien tarjoaminen kaupunkilinnuille sekä niiden elinympäristöjen kehittäminen ja yhteensovittaminen ihmisen muokkaamaan ympäristöön.

Kehittämiskohteina voivat olla erikseenkin pesintämahdollisuudet, elinympäristö, talvehtimisalueet, tai ihmisen luontosuhdekin, mutta kokonaisvaltaisemmalla huomioinnilla voi paremmin vaikuttaa myös esiintyviin lajeihin.

Kaisaniemen puisto

Varpusten pesäpaikat Helsingin keskustan Kaisaniemen puistossa ja sen lähialueella ovat lähivuosina vaarassa kiinteistöremonteissa, ja myös elinympäristön tulevaisuus on epäselvä puiston uudistuessa.

Sivuston rajaus

Kaupunkisuunnittelussa luonto tulee esiin olemassaolevan luontoympäristön suojelemisessa, ja toisaalta uuden kaupunkiluonnon mahdollistamisessa. Luonnonsuojelun ja myös lintujärjestöjen toiminnan painopiste on usein varsinaisilla luontoalueilla, kun taas tämä sivusto pyrkii kehittämään rakennetun ympäristön luontoa erityisesti lintujen elinympäristönä.

Sivuston lopullinen tarkoitus on antaa muuhun ihmistoimintaan yhteensopiva, helposti hahmotettava, toistettava ja muunneltava konsepti kaupunkialueiden lintujen elinympäristöjen suunnittelemiseen ja kehittämiseen rakennuspesinnöistä alkaen (ml. kaupunkisuunnittelun estetiikka).

Lisäksi on tarkoitus tarjota näkökulma puheeseen "luontosuhteesta", joka tapahtuu muun kuin saalistamisen, hyötyeläinten tai lemmikkien kautta, mutta myöskin on tarkoitus löytää siitä kuluttamista, viihtymistä ja elämyksiä syvempi merkitys (em. toteutukseen sisältyvä etiikka).

Käytännön tasolla sivusto pyrkii löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja (tai auttamaan sellaisen löytämisessä) yksittäisen ihmisen harrastuneisuudesta arvokiinteistöjen julkisivuihin. Osa ratkaisuista on aktiivista yksityistä toimintaa yhteiskunnan huomiotta jättämien seikkojen korjaamiseksi, osa sellaisia jotka tulisi saada rakenteelliseksi osaksi yhteiskunnan huomioivaa toiminnallisuutta, tai osaksi tavanomaista yksityistä toimintakulttuuria.

Päivityshistoria

  • Sivusto on avattu 12/2018.
  • Sisältöä on 03/2019 kertynyt aika laajasti. Odottaa pientä puhtaaksikirjoittamista, yhtenäistämistä ja jatkokehittelyjä.

Ohjeita, esimerkkejä

Valokuvin silmäiltäviä esimerkkisivuja, tai sivuston keskeisiä teemoja käsitteleviä sivuja.

Esimerkki B7: Puihin sijoitettu pönttöryhmä varpusille 2019-03-23 16:05
Vaihtoehtoinen lähestymistapa varpusten pesintöjen suojeluun alueilla jossa suojelu ei onnistu yhdyskunta-alueen rakennuksissa. Varpunen voi pesiä myös puussa esimerkiksi kottaraismallisessa pöntössä. Oletan että pesintäkynnys puussa olevaan pönttöön on alempi…
Esimerkki C6: Arkkitehtuuri II - Lintuturvallisuus 2019-03-18 16:39
Lintuturvallisuutta lisääviä rakennusten rakenne-elementtejä. Tämän sivun ratkaisuissa jokin muu elementti kuin lasi tulee julkisivussa hallitsevaksi. Lasisista julkisivuista ks. esimerkkisivu Lasirakentaminen, jonka lopussa tapoja tehdä lasista turvallisempaa. Säleiköt,…
Esimerkki C5: Puutarhakortteli - Pensaita, köynnöksiä, pesäpaikkoja linnuille 2019-03-18 13:00
Esimerkki korttelista jonka ulkoista olemusta hallitsee tällä hetkellä taksiasema ja autoliikenne. Pensailla, köynnöksillä, ja lintujen pesäpaikoilla sen ilme olisi täysin toisenlainen. Aidan lähelle sopisivat runsaat ja korkeat pensaat. Sokkeloista…
Esimerkki B4: Arkkitehtuuri I - Linnuille sopivia pesäpaikkoja 2019-03-17 17:20
Rakenne-elementti-ideoita lintujen pesintöjen arkkitehtoniseksi sovittamiseksi rakennuksiin. Perusajatuksena on poimia olemassaolevia elementtejä ja niiden estetiikka, ja sovittaa niiden pohjalta tapoja pesäpaikkojen lisäämiseksi arkkitehtuuriin. (Täydentyy…
Esimerkki C2: Lasirakentaminen 2019-03-04 16:02
Lintujen kannalta lasirakentamisen ongelmat ovat erityisesti läpinäkyvyys ja heijastukset. Lasirakentaminen ei itsessään lisää mitään lintujen elinympäristöön. Sen vaaroja on kuitenkin mahdollista vähentää. Alla tekniikoita joilla hallitsevasti lasinen rakentaminen…
Esimerkki E1: Kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin peruselementit 2019-02-28 22:07
Peruselementit tai -konsepti uusien asuinalueiden suunnittelemiseen rakennetun ympäristön luontoalueiden osalta. Tästä normista voi muunnellen poiketa esim. siten että kaikissa sijainneissa lähtökohtana ei tarvitse olla rakennusten käyttö kolopesijöiden pesintään. En…
Esimerkki B8: Pääskyjen pesäpaikkoja Töölönlahden puistoon 2019-02-26 14:20
Luonnos Töölönlahden puiston pohjoisosan kehittämiseksi luontoalueena - esimerkki haarapääskyjen, räystäspääskyjen ja tervapääskyjen pesäpaikkojen lisäämisestä kaupungin viheralueelle. Suunnitelman tai sen osia voi toteuttaa muuallakin, esim. tällaisenaan…
Kaupunkilinnun käsite 2019-02-22 15:12
Puhuttaessa kaupunkilinnuista tarkoitetaan usein kivitoreilla liikkuvia naakkoja, lokkeja, variksia, puluja, ja myös varpusia, ja "pullasorsia" rannoilla. Tällä sivustolla käytän sitä laajemmassa merkityksessä tarkoittamaan yleisesti kaupunkiasutuksen lähellä…
Esimerkki A1: Lajitaulukko 2019-01-25 22:10
Joidenkin kaupunkialueella esiintyvien lintulajien pesinnän ja elinympäristön erityispiirteitä. Täydentyvän listan tarkoituksena on poimia kullekin lajille ominaisia erityispiirteitä joiden avulla elinympäristöä voi muokata lajille sopivammaksi. Lajien elinympäristöjen…
Esimerkki B2: Köynnökset rakennuksissa 2018-12-18 18:54
Köynnökset tarjoavat vähintään elinympäristön linnuille, mutta varpuset voivat myös pesiä ainakin rakennuksissa jossa köynnöksen takana on sopiva syvennys [Kuvat 3-5]. Uskoisin että tämä syvennys voi olla myös köynnöksen taakse vartavasten sijoitettu lautahylly…
Esimerkki B3: Pönttöjen asettelua rakennuksiin 2018-12-14 14:46
Ideoita pesäpönttöjen asettelemiseksi rakennuksiin. Perusajatus on kehittää rakennuksen ulkoasuun nähden mahdollisimman huomaamaton ryhmittelytapa. Lajeilla voi kuitenkin olla erilaisia mieltymyksiä, ja yksittäisten pönttöjen sijoittelu eri puolille voi olla…

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2019-03-22 18:51
http://kaupunkilinnut.fi/