Kaupunkilinnut – Lähiluonto lintujen elinympäristönä

Kaupunki lähiluontona, ja lintujen elinympäristönä. Pesäpaikkojen tarjoamisesta linnuille, elinympäristöjen kehittämisestä laadun ja turvallisuuden kannalta, sekä talviruokinnasta.

Aiheeseen syventymisen ja sivuston kirjoittamisen alkuperäinen motiivi on ollut Kaisaniemen puistossa remonttien uhkaamat varpusten pesäpaikat ja muuta sisältöä olen kirjoittanut kokonaisnäkökulman muodostamiseksi.

Suomessa lintujen pesäpaikat (pesintäkauden ulkopuolella) esimerkiksi rakennuksissa tai rakennetun ympäristön elinympäristöt eivät ole millään tavalla suojeltuja. Myös lasirakentamista rajoittava lainsäädäntö puuttuu kokonaan. Jos luonnon huomioiminen mielekkäällä tavalla ei onnistu rakennetussa ympäristössä jossa ihminen itse asuu ja toimii, se ei onnistu missään muuallakaan.

Olen luonnostellut sivustolla aiheeseen liittyviä eri osa-alueita, mutta sivujen viimeistely on jäänyt paljolti tekemättä. Yritän jossain vaiheessa saada sivuston valmiimmaksi.

Lasirakentaminen II – Lintuystävällinen rakentaminen 2019-10-22 17:15
Rakennusten lintuturvallisuuden parantamiseen on ainakin ulkomailla monia erilaisia ohjelmia, lakialoitteita ja suosituksia. Linnuille turvallinen rakentaminen on mahdollista yhdistää muihin tekniikoihin valoisuuteen, jäähdytykseen ja turvallisuuteen liittyen. Komi,…
Rakennusten kolot – Lintujen pesintöjen suojelu rakennuksissa 2019-01-17 18:47
Rakennuksissa olevien pesäpaikkojen suojeleminen tai pesintöjen mahdollistaminen on remonttien yhteydessä hyödyllistä erityisesti viheralueiden läheisyydessä tai muissakin paikoissa joissa ei ole välitöntä ihmistoimintaa. Mikäli pesäpaikkojen säilyttäminen…

Sivustosta

Kaupunki antaa jo itsestään painetta sitä asuttaville linnuille ja eläimille. Tämän yksityisesti ylläpidetyn sivuston tarkoitus ei ole promotoida mitään (usein teknologista) eläimiin liittyvää harrastuksen muotoa vaan etsiä mahdollisimman luonnolliseen (en tarkoita nostalgiaa) yhteiselämään perustuvaa elämäntapaa ja sen järjestämistapoja. Luonnollisuus ei ole kuitenkaan jotain itsestään tapahtuvaa, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa, jonka senkin täytyy huomioida kaupunkiympäristön erityisyys.

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan usein toimintojensa kautta, mutta siellä tulisi olla tilaa myös kiireettömyydelle. Yksi näkökulma on kehittää kaupunkia yhdessä siihen syntyvän syntyvän luontoympäristön kautta. Ks. sivuston esittely.

Sivuston kaikki sisältö ei ole valmista, vaan yritys etsiä näkökulmaa hiukan tavallista kauempaa. Tämä ei siis ole lintututkimus- tai harrastussivusto perinteisessä mielessä. En myöskään ole ekologi enkä (maisema-)arkkitehti, vaan lähestyn aihetta filosofisesti ja kulttuurikriittisesti em. näkökulmia yhdistelemällä. Sivuston näkökulma liittyy lintujen ohella tai oikeastaan keskeisemminkin yhteisesti jaettuun ympäristöön, osana luonto- ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa.

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2023-01-13 13:58
http://kaupunkilinnut.fi/