Kaupunkilinnut – Lähiluonto lintujen elinympäristönä

Kaupunki lähiluontona, ja lintujen elinympäristönä.

Pesäpaikkojen tarjoamisesta linnuille, elinympäristöjen kehittämisestä ja talviruokinnasta.

Sivuston kirjoittamisen alkuperäinen motiivi on ollut Kaisaniemen puistosta katoavat varpusten pesäpaikat. Muu sisältö on kirjoitettu kokonaisnäkökulman muodostamiseksi. Ihmisten luontosuhdetta aloin vähitellen pohdiskella katsellessani kymmenisen vuotta sitten ihmisten reaktioita ja liikkumisen ongelmallisuutta suhteessa valkoposkihanhiin.

Varpusten pesäpaikat katoavat Kaisaniemen puistossa? 2019-06-28 10:42
Varpusyhdyskunnat Kaisaniemen puiston ympäristössä tarjoavat mahdollisuuden uudistaa ajattelua ympäristösuunnittelussa – vai annetaanko niiden vain kadota? (Teksti uudistettu 19.7.2019) Varpusten pesäpaikkoja on viime vuosina poistettu Kaisaniemen puistoa…
Turvallisuus 2019-02-05 11:49
Ihmisen muokkaama ympäristö sisältää monia linnuille vaarallisia elementtejä: läpinäkyvää ja heijastavaa lasia, liikennettä, roskia... Ks. myös esimerkkisivut Arkkitehtuuri II – Lintuturvallisuus, Lasirakentaminen, Lasielementit, sekä Vaaralliset roskat. Bird-Friendly…
Rakennusten kolot 2019-01-17 18:47
Rakennuksissa olevien pesäpaikkojen suojelemista tai pesintöjen mahdollistamista voi harkita remonttien yhteydessä erityisesti viheralueiden läheisyydessä tai esim. sellaisissa paikoissa joissa ei ole välitöntä ihmistoimintaa. Jotkin linnut voivat tehdä avopesintöjä…

Sivustosta

Kaupunki antaa jo itsestään painetta sitä asuttaville linnuille ja eläimille. Tämän yksityisesti ylläpidetyn sivuston tarkoitus ei ole promotoida mitään (usein teknologista) eläimiin liittyvää harrastuksen muotoa vaan etsiä mahdollisimman luonnolliseen (en tarkoita nostalgiaa) yhteiselämään perustuvaa elämäntapaa ja sen järjestämistapoja. Luonnollisuus ei ole kuitenkaan jotain itsestään tapahtuvaa, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa, jonka senkin täytyy huomioida kaupunkiympäristön erityisyys.

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan usein toimintojensa kautta, mutta siellä tulisi olla tilaa myös kiireettömyydelle. Yksi näkökulma on kehittää kaupunkia yhdessä siihen syntyvän syntyvän luontoympäristön kautta. Ks. sivuston esittely.

Sivuston kaikki sisältö ei ole valmista, vaan yritys etsiä näkökulmaa hiukan tavallista kauempaa. Tämä ei siis ole lintututkimus- tai harrastussivusto perinteisessä mielessä. En myöskään ole ekologi enkä (maisema-)arkkitehti, vaan lähestyn aihetta filosofisesti ja kulttuurikriittisesti em. näkökulmia yhdistelemällä. Sivuston näkökulma liittyy lintujen ohella tai oikeastaan keskeisemminkin yhteisesti jaettuun ympäristöön, osana luonto- ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa.

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2019-08-07 11:31
http://kaupunkilinnut.fi/