Kaupunkilinnut – Lähiluonto lintujen elinympäristönä

Kaupunki lähiluontona, ja lintujen elinympäristönä.

Kaupunki antaa jo itsestään painetta sitä asuttaville linnuille ja eläimille. Tämän yksityisesti ylläpidetyn sivuston tarkoitus ei ole promotoida mitään (usein teknologista) eläimiin liittyvää harrastuksen muotoa vaan etsiä mahdollisimman luonnolliseen (en tarkoita nostalgiaa) yhteiselämään perustuvaa elämäntapaa ja sen järjestämistapoja. Luonnollisuus ei ole kuitenkaan jotain itsestään tapahtuvaa, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa.

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan usein toimintojensa kautta, mutta siellä tulisi olla tilaa myös kiireettömyydelle. Yksi näkökulma on kehittää kaupunkia yhdessä siihen syntyvän syntyvän luontoympäristön kautta. Ks. sivuston esittely.

Sivuston kaikki sisältö ei ole valmista, vaan yritys etsiä näkökulmaa hiukan tavallista kauempaa. Tämä ei siis ole lintututkimus- tai harrastussivusto perinteisessä mielessä. En myöskään ole ekologi enkä (maisema-)arkkitehti, vaan lähestyn aihetta filosofisesti ja kulttuurikriittisesti em. näkökulmia yhdistelemällä. Sivuston näkökulma liittyy lintujen ohella tai oikeastaan keskeisemminkin yhteisesti jaettuun ympäristöön, osana luonto- ja ympäristöystävällisempää elämäntapaa.

Kaupunkialueet lintujen ympäristönä

Kaupunkialueiden kartoitukset eivät ole olleet sivuston alkuperäinen tarkoitus, mutta olen viime aikoina katsellut ja kuvannut eri alueita lintujen ympäristöinä. Katsaukset perustuvat vaikutelmiin, eivätkä ole perusteellisia tutkimuksia; ne on kaikki tehty päiväaikaan, eikä esim. pimeän ajan valaistuksia ole lasitusten yhteydessä arvioitu.

Lintujen osalta en ole pyrkinyt etsimään harvinaisempien lintujen liikkumisia, tai kuvaamaan muitakaan erikoisuuksia, vaan olen kuvaillut alueita tavallisempien kaupunkialueen lintujen kannalta, yleistettäviä näkökulmia etsien. Erityisen hyvin tavallisemmillekin linnuille soveltuvissa ympäristöissä on tilaa muillekin lajeille.

Alla enimmäkseen uusia, uudistettuja, uudistuksien edessä tai keskellä olevia kaupunkialueita:

Ritarihuone, Keilaniemi 2019-07-18 16:26
Muutamia alueita joiden vaikutelma on oikeastaan linnuille jopa hiukan vihamielinen. Ritarihuoneen edustan hallintorakennusten ympäröimä pieni puisto, sekä voimakkaasti lasirakennettu yrityskeskittymä Tieto Keilalahti Campus viheralueineen. Ritaritalon puistikko {{vimeo…
Varpusten pesäpaikat katoavat Kaisaniemen puistossa? 2019-06-28 10:42
Varpusyhdyskunnat Kaisaniemen puiston ympäristössä tarjoavat mahdollisuuden uudistaa ajattelua ympäristösuunnittelussa – vai annetaanko niiden vain kadota? (Teksti uudistettu 19.7.2019) Varpusten pesäpaikkoja on viime vuosina poistettu Kaisaniemen puistoa…
Itäkeskus – Torialuemainen kauppakeskustasanne 2019-06-14 00:12
Itäkeskusta katsellessa voisi helposti ajatella että kaikkialle levittäytyvän lasin tarkoitus on johdattaa ihmiset pitkältä matkalta suoraan kauppakeskuksiin. Toki lasi joissain paikoissa saattaa antaa myös vastaavasti johdattuneen kokemuksen tilasta, mutta…
Kamppi – Viheryhteydet ja suojapaikat 2019-06-06 17:20
Kampin pohjoisosassa ostoskeskuksen ja baanan alueella on auto-, pyörä-, ja ostoskävelyliikenteen yhteydessä yllättävänkin paljon viheralueita ja lokkien, varisten ja pulujen lisäksi muitakin lintuja: erityisesti varpusia ja rastaita. Tila on täynnä liikennettä…
Malminkartano – Vanhaa vehreyttä ja uutta lasitusta 2019-05-31 13:14
Pääasiassa 1980-luvulla rakennettu ja edelleen laajoja luonnontilaisia alueita sisältävä Malminkartano on ollut viime aikoina merkittävän lisärakentamisen ja rakennussuunnittelun kohteena. Vanhaa rakentamista kuvaa vehreys jossa runsasta kasvillisuutta on…
Liisanpuistikko – Jatkuva liike 2019-05-24 21:38
Liisanpuistikossa on pyöreä muoto ja jatkuva liike. Siellä paljon kasvillisuutta, myös useita runsaita ruusupensaita. Linnut voivat liikkua siellä moneen suojaiseen paikkaan, mutta siellä ei ole erityistä suojapaikkaa esimerkiksi kun puisto on täynnä lasten…
Töölönlahdenkatu – Lasirakennusten reunustamat viherympäristöt 2019-05-23 00:39
Töölönlahden puiston alue on kauniisti rakennettu, ja pohjoisessa se on jätetty pieneltä alueelta alkuperäiseen tilaansa. Sitä ja vasta valmisteilla olevaa Makasiinipuistoa reunustavat toiminnalliset alueet, baana, ja läpeensä lasiset rakennukset. Varpuset…
Jätkäsaari – Suurten mittakaavojen viherympäristö 2019-05-20 17:32
Jätkäsaaren rakentaminen on vielä kesken, mutta sitä näyttää luonnehtivan suuret mittasuhteet ja niiden jonkinlainen jakautuminen. Alueella on Länsisatama ja autoliikennettä. Pääliikenneväylillä ei ole juurikaan kasvillisuutta, edes puita. Hyväntoivonpuisto…
Arabianranta – Lähes paratiisi 2019-05-18 19:17
Toukolan ja Arabian rantapuistot sisältävät laajoja nurmikenttiä, joista osa kasvaa pidempänä. Vanhoja koivikkoja ja puualueita on säästetty. Hulevesiojien lisäksi käytettävissä merenrantaa. Alue reunustuu tiheäkasvuisempiin ja varjoisampiin pienempiin puistoalueisiin…
Kalasatama – Uusi asuinalue lintujen elinympäristönä 2019-05-16 15:33
Kalasataman uudella ja vasta osittain rakennetulla Sörnäistenniemen asuinalueella näkyi lyhyellä käynnillä melko paljonkin varpusia, västäräkkejä, ja mustarastas – lisäksi, ilmeisesti viherkattoalueella, katolla liikkui yksi tunnistamattomaksi jäänyt varpuslintu…
Siltasaarenportti – Kerrostalokorttelien viheralueet ekologisina käytävinä 2019-04-25 22:55
Kaupunkikeskustan korttelien viheralueet mahdollistavat ainakin varpusten, tiaisten ja mustarastaiden esiintymisen kaupunkialueella, sekä vaihtelevasti muita lintuja. Kuvissa Siltasaarenportin poistuvia viheralueita. Uusiin rakennuksiin tulee ilmeisesti viherkatot,…
Hakaniemi – Lintujen elinympäristöä liikenneväylien läheisyydessä 2019-04-25 16:00
Hakaniemi ja erityisesti Merihaka mielletään betoniseksi. Osa vaikutelmasta johtuu liikenteestä ja sen melusta erityisesti Sörnäisten rantatiellä ja Hakaniemenrannassa. Alueella on kuitenkin paljon linnuille soveltuvaa viherkasvillisuutta. Esimerkki urbaanista…
Kaisaniemen puisto – Lintujen elinympäristö maisema- ja reformipuistossa 2019-03-29 18:18
Kaisaniemen puiston uudistukseen liittyviä asioita, ja käsitykseni suojelutarpeista erityisesti varpusten osalta. Päivityksessä: lisään sivulle kuvia ja järjestän/kirjoitan tekstiä uudelleen. Johdanto Varpunen on ihmiseen tottuneimpia lintuja, ja nykyisestä…

Luokka:
Luotu 2018-12-01 02:00 | Muokattu 2019-07-08 10:26
http://kaupunkilinnut.fi/